Hospic Djursland

Hospic Djursland
Adresa: Strandbakken 1, Følle Strand, Rønde, Dánsko
Investor:Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland
Soutěž:2006
Realizace:2006-07, 2010-11
Náklady:5 375 000 Euro
Užitná plocha:1900 m2


Hospic Djursland je léčebné zařízení s kapacitou patnácti lůžek, které leží na okraji města Rønde s nádherným panoramatickým výhledem na mořský záliv a město Aarhus. Nejdůležitějším hlediskem při návrhu hospice byla snaha o kvalitní prostor pro důstojné zakončení života. Proto byl kladen důraz na práci s terénem, orientaci výhledů a celkové souznění objektu s okolní poklidnou krajinou. Vznikla tak jednoduchá přízemní hmota se zakřiveným půdorysným tvarem, která se severní pevnou fasádou vymezuje vůči okolní zástavbě a jižní fasádou, kde jsou umístěny veškeré pokoje, se otevírá do zálivu.
Půdorys je řešen jako pěti - trakt se dvěma navzájem propojenými chodbami, mezi nimiž jsou čtyři atria, zázemí a společenské prostory. Vnitřní dlouhé chodby tak nejsou pouze nutným komunikačním koridorem, ale stávají se příjemným místem setkávání. Důraz byl kladen na dostatečné dimenze jednotlivých prostor i na jejich různorodost. Nechybí recepce, malý sál, smyslová zahrada a nezbytné zázemí hospice. Hospic se netváří jako instituce, naopak z něj sálá domácí atmosféra. K tomu přispívá i měděné oplechování a jemný rastr dřevěných latí na fasádě, které stárnou spolu se svými obyvateli. Dům poskytuje velmi příjemnou fyzickou i duchovní rovnováhu nejen pro pacienty, ale také pro příbuzné či zaměstnance.
Samotné pokoje jsou příjemně zařízeny. Mají vlastní terasy a dostatek denního světla. To proniká střešními světlíky ze severu i do hloubky dispozice přímo nad nemocniční lůžko a do koupelny.
Zahrady, které se nachází kolem budovy, kladou velký důraz na aspekty zraku, čichu, doteku a zvuku, stejně jako celkovou dostupnost pro pacienty a to i pro ty, kteří jsou připoutání pouze k lůžku. Díky oblým tvarům, výklenkům či různým povrchům a materiálům si zde každý může najít své zákoutí.
Barbora Jandová
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od C.F. Møller Architects