Hlavní sídlo společnosti Telefónica

Oficinas centrales de Telefónica

Hlavní sídlo společnosti Telefónica
Spolupráce:Hugo Berenguer, Siegfried Bürger, Francisco Arévalo, Miguel Maiza, Jesús Román, Carolina Fernández, Belén Rivera
Adresa: Ronda de la Comunicación, Las Tablas, Madrid, Španělsko
Investor:Telefónica de España S.A.
Projekt:2002
Realizace:2004-08
Užitná plocha:390000 m2


V novém rozvojovém území severně od Madridu známém jako “las Tables” vyrostl domov pro 14 tisíc zaměstnanců společnosti Telefonica, kteří jsou poprvé za celou historii firmy soutředěni pohromadě, v jediném souboru budov nazvaném Distrito C.
Las Tablas je rozsáhlý rezidenční areál s nízkou hustotou zastavění s jehož budováním, kupodivu bez zvláštního důrazu na funkční či zónové plánování, se začalo teprve nedávno.
Prostorově a koncepčně Distrito C absorbuje jen velmi málo z kontextu okolního prostředí. Základní charakteristikou prostorového formování kampusu může být jeho vstřícnost vůči chodcům plynoucí jak z ohledu na komfort zaměstnanců, tak na stanici metra, která se nachází pod komplexem budov.
Tento přístup je zjevně v rozporu se směřováním oblasti Las Tablas, kde jsou vzhledem k velmi řídké hustotě zástavby hlavním dopravním prostředkem automobily.
I proto nabízí komplex 16 budov o celkové podlažní ploše bezmála 400.000 metrů čtverečních k dispozici 6000 parkovacích stání. A snad i proto se hmoty budov vůči nežádoucím vlivům dopravy i nesourodým výhledům do okolí uzavírají svým uspořádáním do kompaktního celku chránícího centrální veřejný prostor.
Administrativní objekty mezi sebou vytvářejí klidné plochy atrií – náměstí – které mimo svou veřejnou funkci symbolizují koncept firemní strategie a hierarchii jejího uspořádání.
Hierarchie ve smyslu přísného firemního programu a pravidel provozu – která se odráží ve výrazu povrchů, materiálů a designu doplňkových prvků exteriéru - ale také hierarchii ve smyslu snahy o podporu sociálních vazeb zaměstnanců firmy a její celkovou otevřenost vůči veřejnosti.
Autoři akcentují nároží parcely převýšenými hmotami desetipodlažních budov, které vždy spolu se dvěma nižšími objekty o čtyřech poschodích definují jak výškovou skladbu celého areálu, tak především poloveřejné prostory jakýchsi náměstíček navázaných vždy na prostor hlavního atria kampusu.
Deska obíhající nad nižšími z objektů po celém obvodu areálu sjednocuje komplex budov a výrazně definuje atria mezi nimi. Díky fotovoltaickým panelům na ploše bezmála 3,8 hektaru však není její význam pouze kompoziční. Tento systém dokáže vyprodukovat až 18% z celkové spotřeby elektrické energie areálu (4,389,000 kw/h/rok, což v přepočtu představuje úsporu objemu emisí CO2 o 2000 tun).
Mimo energie poskytuje velkorysá levitující plocha také důležitý stín pro atria i samotné objekty budov a napomáhá tak lepší klimatické pohodě uvnitř kanceláří i mimo ně.
V prostoru čtyř nárožních náměstí geometrická hra silné horizontály desky a vertikály fasád převýšených objektů nabírá na síle a akcentuje pěší nástup centrálního prostoru areálu, ve kterém architekti uspořádáním a celkovým pojetím prezentují vztah firmy k životnímu prostředí.
Do tohoto prostoru ústí i východ ze stanice podzemní dráhy, která napomáhá fungování Districtu C a jeho dopravní navázání na okolní městské části.
Soukromá atria spolu s veřejným centrálním prostorem a menšími nárožními plochami vedou tichý dialog, jehož smyslem je vzájemná provázanost prostorů odvíjející se od snahy propojit oblasti Las Tablas se sousední Alcobendas. Komunikační vazby vznikající propojením atrií jsou zajištěny jak na severní, tak jižní straně a tím umožňují volné propojení nově vznikajících urbánních celků.
Všechny budovy areálu jsou umístěny na platformě mírně vyvýšené nad okolní komunikace i rastr ploch atrií, která jsou lemována výraznými plochami fasád, jejichž jednotný vzhled v rámci celého areálu akcentuje jeho sepjetí. Pro zasklení dvojitých fasád byl použit zcela nový typ skla vyvinutý speciálně pro tento projekt - SUPERDUAL Distrito C -, který je zevnitř průhledný, z vnější strany má ale mléčný nádech.
Zapojení tohoto nového druhu skla do systému dvojité fasády obohacené o vertikální stínící plochy vytváří jemnou až kaligrafickou hru světla a stínu. Vertikální pláty mléčného skla mimo stínění interiéru také vynášejí předsazenou transparentní vrstvu fasády, autoři tak elegantně a účelně spojili dekorativní působení skla s jeho konstrukčními vlastnostmi.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Rafael de La-Hoz Arquitectos