Hlavní sídlo policie v jižním Limbursku

Hlavní sídlo policie v jižním Limbursku
Autor: Wiel Arets
Adresa: Stationstraat 13e, Heerlen, Nizozemí
Realizace:1994-98
Policejní stanice se nachází východně od hlavního nádrží. Železniční dráha rozděluje objekt na dva díly rozkračující se po obou stranách tratě. Budovy zabírají po obou stranách úzké pásy pozemku kopírující obrys ulice. Do administrativního sídla oblastní policie se vstupuje po rampě, která kopíruje okraj vozovky a končí pod prostřední vykonzolovanou částí sídla policie. Tato část obsahuje restauraci - sdružující funkci celého komplexu. Návrh odráží poslední trendy v informačních technologiích a administrativním uspořádáním. Toho bylo dosaženo pomocí konceptu 'flexibilní kanceláře' zvyšující efektivitu a uspořádání kancelářského prostoru. Zaměstnanci zde nemají své vlastní pracovní místo, čímž se venkovními schůzkami eliminuje nadbytečný prostor. Zhuštění obsazenosti v průběhu dne pomáhá zredukovat plochu až o 30 procent. Malé kancelářské buňky o ploše 5.5 m² jsou určeny pouze k soustředěné práci a větší společné prostory jsou určeny pro každodenní úkoly a komunikaci.
Hlavním cílem bylo vytvořit soubor objemů, kde železnice nevystupuje jako bariéra, ale funguje jako dynamická součást stavebního komplexu. Je vidět, jak se vlak pohybuje skrze budovu. Spojení mezi budovami je fyzicky vytvořeno prostřednictvím znovu-využití stávajícího tunelu pro chodce. Způsob zacházení s materiály rovněž slučuje celkovou kompozici, kterou tvoří hmoty z pozinkovaného plechu a přízemní sokl z pohledového betonu. V přízemí staveb jsou velké prosklené plochy vizuálně propojující obě ulice, domy a projíždějící vlaky, které jsou zase naopak začleňovány zpět do městské zástavby.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Wiel Arets