Het Aluminium bos

Het Aluminium bos
Adresa: Voorveste 2, Houten, Nizozemí
Realizace:1999 - leden 2000
Užitná plocha:996 m2


Prozíraví podnikatelé ve stavebnictví vědí, že jim jejich vlastní firemní budova může při zviditelnění a prosazení se na trhu velmi pomoci. V České republice máme zářný příklad v osobě Leopolda Bareše, jednoho z majitelů firmy Sipral, jejíž sídlo designoval Stanislav Fiala. Ze zahraničí je mistrem "stavebního marketingu" Vitra s Rolfem Fehlbaumem v čele. Podrobně byl tento trend zmapován na přelomu století v baskickém Bilbau, kde byla postavena jedna z nejdražších staveb na planetě - Guggenheimovo muzeum. Díky mediálnímu ohlasu se investice vrací mnohem rychleji, než bylo předpokládáno. Pro tuto zkušenost se v odborných kruzích vžil termín "Bilbao efekt".
Podobně cíleně postupoval i holandský svaz producentů a zpracovatelů hliníku. Svou fyzickou vzorkovnu pojal jako stánek oslavující tento stavební materiál. Architekt Micha de Haas vytěžil z hliníku maximum. Aluminium Centre je navíc Haasova první realizace. Stavba je situována na břehu umělého jezera. Krabici na čtvercovém půdoryse vynáší do výšky 6 metrů rovných či šikmých 368 sloupů o oválném průřezu 90-210 mm. Koncept tohoto řešení hledejme v tradičním holandském lesíku. Tenké kmeny stromů vyrůstají jak z břehů tak z vody, slunce vrhá měkké stíny na pohupující se hladinu, vánek se proplétá mezi kmeny - zkrátka imprese jak prase. Hliník má navíc tu úžasnou vlastnost, že nádherně měkce odráží světlo a tak můžete v Houtenském aluminiovém lesíku zažít báječnou atmosféru. V letící krabici opláštěné Alucobondem se nacházejí kromě showroomu prezentujícího všemožné použití hliníku v praxi i konferenční místnosti, kanceláře a sociální zázemí. Do hmoty jsou vyřezána 4 atria, jejichž hlavním úkolem je dostatečně prosvětlit 1000 metrů čtverečních užitné plochy. O výjimečnosti stavby svědčí i rozpočet - něco málo přes 80 milionů korun. Hliníku zdar !
0 komentářů
přidat komentář