Geologické naučné centrum

Geologické naučné centrum
Spoluautor:Marta Czarnomska-Siecke, Piotr Hardecki, Krzysztof Łaniewski-Wołłk, Łukasz Stępniak
Adresa: ul. Daleszycka 21, Kielce, Polsko
Realizace:2012
Užitná plocha:2778 m2
Plocha pozemku:13551 m2


Město Kielce bylo v historii významné centrum těžby a zpracování vápence a kovových rud. Po těžbě zbyly ve městě a jeho okolí povrchové lomy a vybrané z nich byly prohlášeny za geologické rezervace. Krasová oblast je bohatá i na archeologické nálezy a významná místa jsou propojena regionální archeologicko-geologickou naučnou stezkou.
Přímo na území města Kielce se nacházejí tři geologické rezervace sdružené do Geoparku Kilece. Jedním z nich je i vápencový lom Wietrznia ležící na východním okraji města, prohlášený za přírodní rezervaci v roce 1999. Těžba vápence pro výrobu vápna a stavebního kamene zde začala na konci 19. století a po ukončení provozu v roce 1974 zbyly na místě tři víceúrovňové jámy o celkové délce 900m. Po dně jam vede naučná stezka na jejímž konci se nachází budova geologického naučného centra. Investorem i majitelem centra je městská příspěvková organizace Geopark Kilece.
Novostavba centra se nachází na jihovýchodním okraji rezervace na vyvýšeném místě s krásným výhledem na panorama hřebene Svatokřížových hor. Návrh varšavské architektonické kanceláře PALK vzešel z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2008.
Záměrem autorů bylo vytvořit architekturu, která přirozeně splyne s krajinou. Architektonické cíle dosáhly zejména tvarováním střešních částí budovy a důsledným používáním místních přírodních materiálů dřeva a kamene. Hmota domu vychází z tvaru hald s hlušinou, které se při těžbě postupně navršily na okraji lomu v místě stavby centra. Stěny jsou obloženy štípaným křemencem a dřevěné nosné konstrukce jsou z lepených smrkových profilů. Zelená střecha je osázena rostlinami, které běžně rostou v okolí budovy. Střecha je bez omezení přístupná návštěvníkům a z tohoto místa mohou také zahájit venkovní prohlídku geoparku.
Dvojitá fasáda spolu s roletami umístěnými ve vnitřní mezeře chrání interiér budovy před přehřátím. V letním období zůstává mezera fasády provětrávaná a naopak v zimě se uzavře a vzduch předehřátý v mezeře se používá pro vytápění vnitřních prostor centra.
Tvar terénu lomu se promítá i do venkovních veřejných prostorů souvisejících s provozem centra. Jedna rovinatá plocha tvoří předprostor budovy centra u hlavního vstupu a další, o něco níže položená, plocha je vyhrazena pro parkování návštěvníků a zaměstnanců centra.
Vnitřní expozice je atraktivní a nápaditá s motivem pohybu po mořském dně. Návštěvník pohybující se pro rampě získává postupně informace o změnách životního prostředí v celém období devonu. Na závěr se posadí do makety rakety (5D kino) a proletí se všemi geologickými obdobími a vrstvami až do žhavého centra planety země a zpátky na zem. Návštěvník může, ale centrum využít pouze jako místo občerstvení, po pěší prohlídce venkovního geoparku aniž by musel navštívit expozici.
Vladimír Balda
0 komentářů
přidat komentář