Forum Business Center

Forum Business Center
Spoluautor interiér:Milan Škorupa
Spoluautor exteriér: Filip Kellenberger
Adresa: Prievozská ulica / Bajkalská ulica, Bratislava, Slovensko
Investor:HB REAVIS, SK
Ročník:2013
Užitná plocha:18900 m2


Zóna bývalých skladových a výrobných areálov "Mlynské Nivy Západ" v Bratislave začína pomaly napĺňať svoje predkrízové vízie o premene na plnohodnotnú mestskú štruktúru. Stavby administratívnych budov a bytových domov postupne pribúdajú a nahrádzajú súčasnú zástavbu resp. zapĺňajú jestvujúce nezastavané a nevyužité plochy v širšom centre hlavného mesta.
Realizovaná stavba Forum Business Center sa nachádza na severovýchodnom nároží tejto zóny, v dotyku s veľmi intenzívnou mimoúrovňovou križovatkou a pešími mimoúrovňovými prechodmi, navyše s výbornou visibilitou a dostupnosťou z diaľničného Prístavného mosta.

Architekti CEPM boli poverení spracovaním návrhu na vysoko flexibilnú a efektívnu administratívnu vežu pre rôzne typy budúcich možných nájomcov, ktorá by bola dôstojným a hrdým "začiatkom" celej zóny Mlynské Nivy Západ a zároveň by vyriešila komplikované výškové usporiadanie jestvujúceho terénu.

Kompozícia objektu Forum BC vychádza z klasickej kompozície veže so stĺporadím v parteri. Tieto trojpodlažné  stĺpy sú obložené prírodným kameňom s kanelúrami, ktorý je použitý aj na obklade podnože, ktorá zdvihla administratívnu vežu na úroveň križovatky (pôvodne bol terén cca 2m pod križovatkou). Biela hmota veže je vertikálne rozdelená na dve "dosky" spojené čiernym komunikačným jadrom, pričom západná doska je prevýšená o jedno podlažie, na ktorom sa nachádza aj VIP priestor so svetlou výškou nad 5,0m, s veľkorysou zimnou záhradou a s gigantickým "oknom do mesta" (10x10m). Z tohto okna je možnosť vidieť panorámu Bratislavy od Dunaja cez hradný kopec až po Karpaty.
Vstupy do objektu sú jasne naznačené zavesenými markízami v rôznych výškach, tieto vstupy sa nachádzajú na streche podnože, ktorej veľká časť je riešená ako zelená strecha so vzrastlou zeleňou, pričom sú použité výlučne lokálne dreviny. V južnej časti podnože sa nachádza väčšia rozptylová plocha s exteriérovým sedením pre gastroprevádzku v prízemí, ktoré je v priamom dotyku s kvitnúcou lúkou a sústavou voľného sedenia z prírodného kameňa. Kameň s kanelúrami ohraničuje aj pešie trasy po obvode podnože, do ktorých sú vsadené lavičky z masívneho dreva.
Interiér administratívnej budovy riešil hlavne verejné priestory, z ktorých dominantná bola vstupná lobby na prízemí. Z počiatočných úvah o dvojpodlažnej lobby nakoniec vznikol kaskádovito odstupňovaný jedno-, dvoj- až trojpodlažný priestor, ktorý je znásobený dreveným obkladom týchto kaskád. Hlavnou dominantou lobby teda nie je nič iné ako samotný priestor, ktorý je dokomponovaný decentným schodiskom do klientských priestorov jedného z nájomcov na 2.np a recepčným pultom so zelenou stenou.

Dispozícia 17-podlažnej veže je vyriešená s maximálnym dôrazom na kvalitné fungovanie akéhokoľvek nájomcu. Masívne železobetónové komunikačné jadro v strede dispozície bolo niekoľkokrát optimalizované nielen kvôli úspore miesta, ale aj z dôvodu čo najväčšej miery "otvorenosti" vstupov do nájomných priestorov. Do všetkých veľkých nájomných priestorov je tak zabezpečená možnosť vstupu cez ľahkú bezrámovú presklenú stenu, ktorá je orientovaná smerom do centra mesta a pri vhodnom riešení recepcie zo strany nájomcu má návštevník už pri výstupe z výťahu možnosť vidieť časť Bratislavy. Prenajímateľné priestory medzi jadrom a fasádou majú optimálne hĺbky, spĺňajú všetky hygienické kritériá a nájomcovia si podľa vlastného uváženia volia typy kancelárskych priestorov od samostatných kancelárií až po veľkopriestorové.

Developer projektu mal od počiatku ambíciu ísť nad rámec normových kritérií pre energetickú úspornosť budov. V rámci skupiny HB Reavis išlo o pilotný projekt, v ktorom sa už od počiatku návrhu uvažovalo aj s certifikáciou BREEAM. Predbežné hodnotenie v tomto systéme a simulácie rôznych atribútov budovy (technológie, fasády, osvetlenie, vetranie...) sa spätne premietli aj do úprav architektonicko-stavebného riešenia objektu tak, aby zoptimalizovaný finálny variant vedel splniť nároky BREEAM na dosiahnutie stupňa Excellent a aby sa zároveň pri technológiách optimálne vybalansoval pomer medzi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi.

Koncept budovy Forum Business Center sa rodil v krízovom období rokov 2008-2009 a možno aj tomu vďačíme za to, že spolupráca medzi architektom a investorom bola vysoko efektívna a investor mal pochopenie aj pre inovatívne riešenia, ktoré boli racionálne vyargumentované. V súčasnej dobe, pár mesiacov po zaplnení väčšiny prenajímateľných priestorov, nás veľmi teší hlavne fakt, že budova a jej podnož so zelenou strechou a exteriérovými sedeniami začína byť sympaticky "zabývaná".
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CEPM