Ekonomická škola Murska Sobota

Ekonomska šola Murska Sobota

Ekonomická škola Murska Sobota
Adresa: Noršinska ulica 13, Murska Sobota, Slovinsko
Investor:Ministerstvo vzdělání a sportu Slovinské republiky
Projekt:2004-07
Realizace:2006-07
Užitná plocha:9360 m2
Zastavěná plocha:5870 m2
Plocha pozemku:28670 m2


Střední ekonomická škola se nachází v Murské Sobotě, dvacetitisícovém městě v Panonské nížině na samém východě Slovinska. Zdejší oblast se potýká se slabší ekonomikou než ve zbytku země, což se místní úřady i státní instituce pokouší změnit řadou opatření, mezi něž patří také investice do vzdělanosti. Škola leží na předměstí, a přestože jí společnost dělají nákupní zóny a průmyslové areály, tak stále dokáže těžit z výhody blízkosti lesů a luk. Školní areál je koncipován jako jednolitá protáhlá hmota meandrující podél celého pozemku. Vlastní budova skládá ze tří vzájemně propletených provozů s rozdílnými funkcemi. Vstupní část obsahuje hlavní univerzitní sál, přednáškové místnosti a knihovnu. Prostřední část, která slouží střední škole, má samostatný vstup a obsahuje víceúčelový sál, menší přednáškové místnosti, šatny, jídelnu a administrativní zázemí. V poslední části se nachází sportovní hala s několika dalšími cvičebnami. Každá část je uspořádána kolem dvoupodlažní schodišťové haly. V hlavním křídle je umístěna řada učeben a učitelských kabinetů. Meandrovitý tvar zároveň definuje venkovní prostory sloužící jako autobusová zastávka, park, zahrada, odpočinková zóna a atletický ovál. Celá budova je zvenku obložena tmavě šedým režným zdivem, čímž se chtěla jasně vymezit vůči pestrobarevným fasádám sousední nákupní zóny a současně poskytnout neutrální pozadí při venkovních školních aktivitách. Cihelný obklad zároveň vytváří odkaz na zdejší keramickou a hrnčířskou tradici. Rozdělení velkého objemu školy do menších částí společně s využitím drobného keramického obkladu napomohlo ke zmírnění celkového dopadu a zlidštění měřítka stavby. Dlouhé pásy oken napomáhají k lepšímu provázání interiéru s vnějším prostředím a zároveň rámují výhledy do okolní krajiny. Interiér, který tvoří nedílnou součást projektu, je v porovnání s tmavým zdrženlivým zevnějškem daleko jasnější a barevný. Dostatečně prosvětlené místnosti rámují okna s panoramatickými výhledy. Různobarevné schéma dveří, obkladových panelů i nábytku napomáhá k lepší orientaci uvnitř školy. Kvůli nízkému rozpočtu byly použity běžně dostupné stavební prvky s jednoduchými detaily. Různobarevnost však celému projektu přidala na pocitu výjimečnosti s jedinečnými prostorovými zážitky.
0 komentářů
přidat komentář