Dublin Gasworks

3 bytové domy, 1 administrativní budova, 1 rekonstrukce

Dublin Gasworks
Adresa: Barrow Street, Docklands, Dublin, Irsko
Investor:Royceton
Ročník:2007
Užitná plocha:29000 m2


Kdysi byla Barrow Street jedna z nejhorších částí Dublinu. Byla to chudá čtvrť spojená s dublinskými doky, plná kriminality. Všudypřítomný zápach z velikých nádrží na plyn odpuzoval tehdejší obyvatele i kolemjdoucí. Jedna nádrž tu stojí dodnes, i když v podstatně lepším vydání. A tentokrát obsahuje místo plynu byty.

Celkový developerský projekt na Barrow Street má na svědomí kancelář O'Mahony Pike. Komplex se skládá z pěti budov - jedné vysoké administrativní a čtyř bytových domů. Ateliér se specializuje především na větší urbanistické celky-městské i příměstské. To se odráží i na zpracování veřejných prostor v okolí Alliance building, jak se Dublinský Gasometer nazývá. Barrow Street je bezesporu dobrým příkladem toho, co se v lokalitě Dublin Docklands nyní děje. Čtvrť se stala jedním z nejvyhledávanějších míst pro nové byty a kanceláře. Je zde veliké množství pozoruhodných projektů od úzkého mrakodrapu Altro Vetro až po dokončující se operu Daniela Liebeskinda.

Dublin Gasometer je menším bratrancem slavnějších vídeňských. Oproti Vídni tu ale tento Gasometer stojí osamocen. Tento fakt mu paradoxně přidává na kvalitě, neboť přiléhající zástavba působí poněkud fádně. Jedná se o kruhovou stavbu vloženou do původního, nyní památkově chráněného skeletonu. Nová stavba se této ocelové konstrukce vůbec nedotýká a je na ní zcela nezávislá. Architekt zde velmi zdařile použil jako jediný materiál fasády temné sklo, což ji v kontextu s karmínovým nátěrem oceli dělá velice elegantní. Devět nadzemních podlaží je tím pádem sjednoceno do jednoho celku. Jediným dělícím prvkem jsou venkovní diagonály původní konstrukce. Fasáda tak dostává třetí rozměr a možná i čtvrtý, díky pozoruhodným odrazům na skle.

Hlavní vstup vznikl odebráním jednoho modulu z nové konstrukce. Ve vnitřním dvoře upoutá pozornost kruhový objezd se stromem uprostřed. Obyvatelé zde auta mohou krátkodobě zaparkovat. Jinak má projekt podzemní garáže jak pod přilehlou zástavbou, tak i pod samotným Gasometrem. Přístup k jednotlivým bytům je řešen pomocí dvou protilehlých schodišťových věží a kruhových pavlačí lemujících stavbu po celém obvodu. Schodiště jsou ocelová a oproti betonu, použitém na hlavní budově, mají reflektovat starou podpůrnou konstrukci.

Z hlediska pohledového materiálu je zde převážně použito dřeva a překližky v jemně oranžové barvě. Teplá barva stěn spolu se světlou betonovou konstrukcí vytváří velmi přátelský dojem. Co se týče půdorysu, objekt obsahuje byty od 1+1 do 3+1. Kvůli nedostatečnému osvětlení jsou v nižších podlažích do vnitřního dvora otevřeny jen kuchyně, koupelny a menší dětské pokoje. Jinak všechny obytné místnosti mají okna na venkovním okruhu. Kvůli oddělení bytů od veřejných prostor je pavlač o cca 1,5 metru odsazena. Do bytů se tak vchází přes jakési malé mosty. Pro větší pocit soukromí jsou okna vybavena vnitřními dřevěnými žaluziemi.

Závěr
Zdá se, že móda kruhových staveb se opět dostává do popředí, ať už se jedná o jejich konverzi, rekonstrukci či novostavbu. Mezi obnovená sila od MVRDV, studentské koleje Tietgenkollegiet od Lundgaard & Tranberg v Kodani či Gasometry z Vídně se tento projekt může směle zařadit.

Jan Vaněček | DublinSlovo autora: O'Mahony Pike
"Ústředním bodem návrhu regenerace Dublin Docklands je devítipodlažní bytový dům s kontinuální jemnou skleněnou fasádou, který stojí na konci dlouhé promenády ústící na Barrow Street. Návrh zahrnuje i konverzi starého plynojemu, který je na seznamu chráněných památek. Kanceláře a obchody jsou situovány na Barrow street, blízko nové vlakové stanice. Bytové domy na obou stranách promenády a na severní straně mají rozdílnou výšku i formu a poskytují širokou škálu rozdílných bytových jednotek a velkorysých zahradních prostor."
0 komentářů
přidat komentář