Dovecote Studio

Dovecote Studio
"
Studio v holubníku" se nachází v opuštěné industriální oblasti na pobřeží Suffolku a je zároveň součástí mezinárodně proslulého hudebního festivalu ve Snape Maltings, který založil Benjamin Britten. Brittenova idea "studia v holubníku" byla inspirována téměř abstraktní rákosovou krajinou rozkládající se za vesnicí: ruina holubníku z 19. století se nachází právě na rozhraní vesnice a této močálové oblasti.
Studio, které vyplnilo zdi rozpadlé viktoriánské stavby, je konstrukčně koncipováno jako skořepina svařená z cortenu. Z důvodu dosažení neprodyšnosti byla skořepina nejprve svařena do jednoho celku mimo původní ruiny, teprve poté byla do nich jeřábem vsazena.
Velké střešní okno orientované na sever poskytuje umělcům rozptýlené světlo, zatímco malý mezanin s psacím stolem a rohové skleněné okno, které je možno plně otevřít, umožňuje široký výhled přes močály až k moři. Vnitřní prostor může být využíván umělci (k dispozici je jednoduchá obytná místnost s kuchyní), zároveň jej mohou využít hudebníci pro představení či jako zkušebnu (jsou zde velké otevíravé dveře vedoucí do dvora) a v neposlední řadě se zde mohou konat různá setkání a výstavy.
Stávající cihlová konstrukce byla zakonzervována a vyžadovala jen drobné stavební úpravy k pojmutí nového objemu. Rozpadající se původní okna zde byla ponechána a spolu s nimi i rostliny obrůstající holubník, aby nebyla narušena kontinuita stárnutí a přirozený rozpad konstrukce. Před vložením nové cortenové konstrukce do ruiny byla vytvořena drenáž proti stékající vodě, která je mezi starou a novou konstrukcí odváděna do kanalizace umístěné před vchodovými dveřmi.
Cortenová konstrukce, do které byla vyříznuta okna a dveře, je sama o sobě zhotovena z ocelových plátů o velikosti 120 x 240 cm s pravidelně svařenými spoji. Rám zdí a střechy byl prefabrikován, poté svařen vedle ruiny v jeden celek a následně byla konečná ocelová skořápka do ruiny vložena jeřábem během jednoho dne.
Stěny a strop jsou zevnitř zaizolované, vyplněné vrstvou s vyšší parotěsností a obložené smrkovou překližkou. Smrkovou překližkou jsou obložené i schody, zábradlí a mezanin.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
napadite...
katarina pravdova
13.05.10 10:24
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Haworth Tompkins architects