Čtvrť Rotermann

Čtvrť Rotermann
Čtvrť Rotermann je bývalou průmyslovou oblastí nabízející v centru Talinu hodnotné a jedinečné prostředí. Nově navržené objekty netvoří monotónní celek, ale představují jej celkem čtyři bytové domy s odlišnými typologiemi. Pěší ulice mezi domy ústí do náměstí, jehož úroveň je zvýšena do úrovně prvního nadzemního podlaží. Čtveřice nových objektů byla navržená tak, aby byly byty přibližně stejných velikostí v každém domě dostatečně odlišné. Klienti se při výběru konkrétního bytu mohli vybírat ze široké palety, kde hrály důležitou roli venkovní výhledy, dispoziční řešení, výškové úrovně i vzájemné vztahy k okolním objektům. Přilehlý městský park vychází z průmyslového odkazu zdejší oblasti. Stejně tak výsledný architektonický vzhled staveb odráží kdysi vzkvétající průmysl.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Arhitektuuribüroo KOSMOS