Centrum pro volný čas na Fialce

Centrum pro volný čas na Fialce
Krajinářské řešení:New Visit / Tomáš a Jitka Jiránkovi
Adresa: Mánesova 2530/3a, Říčany, Česká republika
Investor:Openplace s.r.o.
Projekt:2010 - 2012
Realizace:04/2012 - 08/2013
Užitná plocha:4521 m2
Zastavěná plocha:2382 m2
Obestavěná plocha:24902 m3


Na začátku úvahy o záměru stála snaha investora nabídnout téměř 16ti tisícovému městu Říčany škálu kulturních a sportovních aktivit spojených pod jednou střechou a zároveň přístupných celé věkové škále návštěvníků počínaje malými dětmi až po seniory. V současnosti téměř 18 měsíců po zahájení provozu Centra se konstatovat, že se tento cíl podařilo naplnit.
Podstatnou hodnotou nového záměru mělo být umístění tak, aby Centrum bylo dobře dostupné většině obyvatel Říčan i dětem a to ideálně pěšky bez nutnosti překračovat frekventované komunikace apod. To se podařilo naplnit nalezením pozemku blízko centra na pěší spojce Cesta svobody vedoucí od Nádraží k náměstí a do centra města.

Prostorový koncept místa naplňuje požadavek na osazení stavby do komplikovaného prostředí. Svažitý pozemek se složitým zakládáním, velmi vysokou hladinou spodní tlakové vody a komplikovaným odvodněním dešťových vod, se nacházel mezi novou zástavbou bytovými domy většího měřítka na severu a na jihu byl lemován ulicí Mánesova a Cesta svobody s menšími hmotami rodinných domů. Morfologii pozemku s jeho svažitostí se podařilo využít zapuštěním části objemu stavby tak, že z jihu od Mánesovy ulice tvoří poměrně nízkou hmotu členěnou do menších objemů, ze severu pak budova směrem k bytovým domům více vystupuje a tvoří tak jakýsi přechod obou urbanistických měřítek. Terénní poměry navíc umožnily umístit vstup přímo z úrovně terénu do každého podlaží. Hlavní jižní vstup je z ulice Mánesova, severní vstup k bazénu lze využít pro přístup ve večerních hodinách, kdy už je zbytek domu uzavřen.

Koncepce architektury domu svázaná od počátku striktním rozpočtovým omezením daným investorem (100 mil. Kč pro stavbu)  vyrůstá z vlastních funkcí budovy. Jednotlivé funkce naplňují prostory, které jsou tak svým charakterem a prostorovými nároky specifické – tyto prostory se pak skládají jako puzzle do sebe a utvářejí budovu jako celek včetně její vnější obálky. Prostory svůj charakter přenášejí i na použité materiály a konstrukce. Konstrukční prvky jsou pak v co největší míře přiznané a formují tak společně s doplňujícími materiály a povrchy zážitek z interiéru. Určitá syrovost betonových konstrukcí je pak zjemněna dřevěnými nebo keramickými obklady či barevnými akcenty, které prostupují v různých formách v čistých odstínech modré, červené a žluté celou stavbu. Koncept materiálového řešení tak pracuje spíše s jednoduchými detaily a přiznanou konstrukcí či materiálem například ve formě neomítaných betonových bloků použitých u příček.
Exteriér je utvářen v souladu s terénem, který stavbu obklopuje tak, aby stavba do terénu co nejvíce zaplula a využila převýšení na pozemku. Z toho pak vyplývá její relativně malé měřítko směrem k rodinným domům v Mánesově ulici, určitá pohledová dominance z křižovatky i větší plochy fasád směrem k severu, kde sousedí s hmotově většími bytovými domy. Zvenku se pak stavba čitelně rozděluje na jednotlivé konstrukční a funkční celky: hmotu s bazénem, na niž nasedají dřevostavby s fasádou z modřínových latí, komunikační část v centrální poloze se vstupními prostory a víceúčelovým sálem s přilehlým foyer a navazující hmotou tělocvičny, která je z Mánesovy ulice kryta  konstrukcí (přímkovou plochou), jež časem poroste popínavou vegetací.

Vnitřní uspořádání je organizováno na obě strany od středního traktu, kde je umístěn hlavní komunikační prostor 2 vstupních hal (horní s přilehlou kavárnou a spodní se vstupem do bazénu) a v mezilehlé poloze foyer se vstupem do víceúčelového sálu. Na jihovýchodní straně jsou umístěny prostory pro sportovní aktivity s velkou tělocvičnou, kde lze provozovat celou škálu sportů počínaje prostorově nejnáročnějším floorbalem, přes basketbal až po odbíjenou či badminton a malou tělocvičnou (zrcadový sál) pro cvičení aerobiku, baletu apod.
V severozápadním směru je pak umístěn ve spodním podlaží bazén s navazujícím provozem finské sauny a regeneračním centrem (masáže, rehabilitace). Regenerační centrum umístěné ve středním podlaží spojuje s bazénem právě provoz finské sauny. Odpočívárna sauny i regenerační centrum mají provozní i vizuální propojení s bazénovou halou. Na úrovni 1.NP je centrum zájmových aktivit (kroužky) –  tato část je umístěna v nadzemní části Centra, je organizována podél centrální lokálně se rozšiřující chodby. Chodba prochází celou touto částí a až ke schodišti na západní fasádě budovy. Na sever od chodby jsou umístěny učebny s většími prostorovými nároky, na jižní fasádě pak jsou menší učebny a kanceláře ředitele, vyučujících a vedoucí mateřského centra. K severním učebnám přiléhá rozlehlá terasa přístupná i z kavárny s možností posezení.
Ve středním traktu je umístěn víceúčelový sál s digitálním kinem. Možná další využití sálu jsou divadlo (součástí je divadelní zázemí se šatnami) či jako konferenční sál. V současnosti se zde konají jak divadelní nebo filmová představení pro děti, tak přednášky univerzity třetího věku. Horní vstupní hala s horní recepcí je prostorově propojena s kavárnou a prostor pokračuje  velkým schodištěm s možností posezení na polštářích s výstupem na malou terasu, kde lze v létě rovněž příjemně posedět.

Centrum tedy obsahuje tyto prostory:
Velkou tělocvičnu o maximálních rozměrech hrací plochy 36,44 x 18,25 m s odpruženou podlahou s polyurethanovým sportovním povrchem, Malý sál o rozměrech 7,38 x 9,15 m pro cvičení a tanec se zrcadlovou stěnou, Bazén o rozměrech 25x11 m s částí pro plavce se 3 drahami o hloubce 1,2 až 1,6 m a částí pro neplavce 0,7 až 1,1 m hlubokou. K bazénu přiléhá brouzdaliště o rozměrech 3,85 x 2,6 m s vodními atrakcemi pro nejmenší děti, z bazénové haly je přístupná rovněž parní kabina. Sauny – v 1. podzemním podlaží přístupné z bazénové haly jsou 2 finské sauny a infrakabina s přilehlou odpočívárnou. Regenerační centrum, které obsahuje 3 místnosti pro masáže a rehabilitace. Víceúčelový sál pro kino (s digitální projekcí a ozvučením v DCI standardu), divadlo a přednášky.  Kavárnu s přilehlou terasou.
Celkem 7 místností s funkcí herny či místnosti pro zájmové činnosti včetně velké herny pro nejmenší děti v 1. nadzemním podlaží.


Celková čistá podlahová plocha všech podlaží: 4521 m²
Z toho: 1.NP 1400 m², 1.PP 1592 m², 2.PP 1060 m², 3.PP 468 m²

Náklady - stavba včetně technologií: 105 mil. Kč
Náklady - interiéry: cca 5,5 mil. Kč
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Gratulace
Jara Smola
22.10.15 10:14
zobrazit všechny komentáře