Centrum bylinkářství / ZÁNKA

Centrum bylinkářství / ZÁNKA
Spolupráce:Gabriella Takács, László Nagy
Statika: Ákos Medek, Gergely Szarka /MEDEK Iroda Ltd.
Projekt: Rosza Csaba, /PUMPERO Bt.
Adresa: horní Balaton / Balaton Uplands, Zánka, Maďarsko
Investor:SF FOUNDATION, Zánka
Projekt:2012 - 2013
Realizace:2014


Nové návštěvnické a vzdělávací centrum, jež se nachází na hraně pánve Kali, představuje byliny daného regionu. Vstřícné seskupení budov centra odráží to nejlepší z architektonické tradice horního Balatonu.
Zánka, jež byla dlouho známá především z pionýrských dob zakládání kempů, leží u severního břehu jezera Balaton a vyznačuje se extrémně polarizovanou strukturou osídlení. Staré město se svou školou a reformním kostelem se otevírá k pánvi Kali a v životě regionu hraje svým způsobem ústřední roli. Myšlenky na zbudování návštěvnického centra situovaného pod cestou vedoucí do Köveskálu se zrodily již před lety. “Brána” do pánve Kali měla vzniknout na soukromém pozemku, podle projektu Andráse Krizsána na základě hluboké znalosti místní architektury – Krizsán již dříve publikoval architektonického průvodce po okolí. Realizovat představy se nicméně tenkrát nepodařilo, stavba s podobnou funkcí se zrodila teprve o několik let později.

Ferenc Takács začal na daném místě pracovat jako bylinkářský expert. Společně s rodinou vlastnil sad a postupně pěstoval a zpracovával více a více druhů bylin – a tak se zrodila idea návštěvnického centra. Takács si zde, mezi 7000 m² zahrad s více než 400 druhy bylin představoval specializované návštěvnické a vzdělávací centrum nabízející komplexní služby, svým způsobem jakési ekologické centrum. Se znalostí prostředí požádal o koncept Andráse Krizsána, jehož dřívější práce skýtaly předpoklady k vytvoření neziskového bylinkářského centra.
Na místě, jež začíná strmou rampou a pokračuje pozvolným svahem, vznikl dvoutraktový dům, který svými materiály i konfigurací hladce zapadá do zdejší  architektonické tradice. Charakter běžného jednotraktu, štítové zdi sedlových střech, domy prokrojené jen malými otvory a bílá omítka – typické znaky zdejší oblasti, se dobře odrážejí také na novém centru, otevřeném v roe 2014.

Výrobní manufaktura je situována v suterénu. Zvědaví návštěvníci zde mohou v malém měřítku zahlédnout proces sušení, destilace a výroby přírodních produktů. V informační kanceláři, jež se nachází na stejném podlaží a je přístupná přímo z hlavní cesty, mohou turisté získat užitečné informace o automobilových, cyklistických nebo turistických trasách vedoucích do pánve Kali. Umístěny jsou zde také kanceláře a obslužné místnosti centra. V dalším traktu byla vybudována malá čajovna navázaná na multimediální vzdělávací prostor.
Mezi štítovými a sněhově bílými omítnutými zdmi leží opěrná zeď, postavená z červeného pískovce – materiálu, který je pro tento region charakteristický. Při navrhování komplexu věnoval architekt zvláštní pozornost udržitelnému rozvoji. Veškerou energii celého komplexu zajišťují panely umístěné na střechách, terasy obrácené k jihu jsou stíněny přetaženými střešními konstrukcemi. Komplexu dominují určující bíle-omítnuté fasády, obohacené o červený pískovec. Stavba celkově vytváří příjemný dojem a dobře zapadá pod starou školní budovu a reformní kostel; nabízí ušlechtilou spojnici mezi bylinkami, jež zde rostou a okolní scenerií horního Balatonu.

text Dávid Bán
kráceno redakcí
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
krásne
may
27.08.15 09:08
krásné
Ivoš
27.08.15 11:31
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Modum Architects