Bubbletecture H

výstavní a kancelářské prostory ústavu pro životní prostředí

Bubbletecture H
Autor: Shuhei Endo
Adresa: Sayo-cho, Japonsko
Projekt:05/2005 - 03/2006
Realizace:11/2006 - 02/2008
Užitná plocha:968 m2
Zastavěná plocha:995 m2
Plocha pozemku:5000 m2


Hlavním požadavkem investora bylo, aby lidé přicházející na toto místo (návštěvníci nebo místní obyvatelé) získali větší zájem o životní prostředí a jeho studium.

"Přemýšleli jsme o vytvoření zcela nového prostředí architektury, jehož vztah a kontakt s přírodou by se dal označit slovem cirkulace."

Pozemek je situován na příkrém severně orientovaném svahu obklopeným lesy. Všechny funkce požadované investorem byly integrovány do výsledného objemu v závislosti na jejich provozních návaznostech a okolním prostředí.
V místě nepoužívané vozovky (jediné rovné místo parcely) byly vedle sebe paralelně umístěny dvě funkce, třetí se vznáší nad svahem ve stejné výškové úrovni podlahy jako dvě předešlé. Toto rozložení hmoty není odůvodněno pouze snahou maximálně využít rovnou část pozemku, ale především dodržet přirozený ráz krajiny a minimalizovat vliv budovy na okolní přírodu.

Cedrové dřevo, původem z Japonska, použité v interiéru přispívá k celkové relativně malé hmotnosti stavby, stejně tak jako možnosti snadné standardizace výroby prvků a tím i vyšší efektivity práce při výstavbě. Současně se využitím lokálních zdrojů omezilo množství produkovaných emisí CO2. Pro opláštění dřevěné nosné konstrukce byly použity 1,2 mm tlusté ocelové desky. Charakteristickou vlastností použitého materiálu pláště je, že po stabilizaci počátečního procesu rezavění již korozi dále nepodléhají a poskytují tak optimální ochranu proti povětrnosti.
Stěny a střecha jsou zčásti ozeleněny mechem, který má výjimečnou schopnost absorbovat velké množství vody.
Použité materiály byly zvoleny díky jejich malým nárokům na údržbu, ale také pro soulad jejich vzhledu a struktury s okolní přírodou. Stavba se spolu s okolím mění, jakoby z něj přirozeně vyrůstala.

Pro založení části stavby na vodorovném terénu bylo použito 16 pilot o průměru 1,5 metru. Na vynášení levitující části stavby se podílejí ocelové nosíky s železobetonovým základem. Jednovrstvá prostorová nosná konstrukce nadzemní části je provedena z cedrového dřeva. Tato konstrukce, seskládaná z dřevěných 2-3 metrů dlouhých nosníků, byla sestavována současně okolo třech hlavních prostor budovy. Centrální část struktury - střecha, byla sestavena na zemi a posléze vyzvednuta jeřábem a přichycena k hotové konstrukci stěn.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
fuuuha
stano
14.11.08 12:53
:)
honza
14.11.08 10:13
to je ovšem
Vích
14.11.08 09:40
hmmm
kapitán pejsek
15.11.08 04:11
zobrazit všechny komentáře