Bridges Center

Bridges Center
Klient
- Bridges Center hraje důležitou roli pro obyvatele města Memphis, kterým pomáhá řešit rasové vztahy mezi bílými a, vytvořené dlouhou historií a stale se promítající do každodenního života místních občanů. Taková pomoc se odehrává několikerým způsobem. První z nich je tzv. Program “Bridge-Builders” (stavitelé mostů), který se snaží o spojení bílých studentů (většinou ze soukromých vysokých škol) a Afro-Amerických vysokoškoláků (ze státních škol) v množství společných aktivit. Touto snahou dochází ke kontaktu mladých lidí, kteří by se jinak těžko setkali, a společně tak dochází k pochopení obou generací Memphisanů. Zadruhé, zde probíhají vzdělávací programy pro dospělé s cílem rozšíření pracovních příležitostí za vyšší než minimální mzdu. A zatřetí, organizace Bridges sponzoruje odpolední umělecké programy, tzv. “Art Bridges” (umělecké mosty) pro mládež z města, se snahou odvést je od života na ulici s podporou jejich uměleckých vloh. Bridges jsou součástí základních škol a podílejí se i na pomoci při výuce čtení a psaní.

Popis staveniště - místo, ležící na severním okraji centra města, je součástí revitalizačního programu nejstarší části Memphisu, Greenlaw, chátrající pozapomenuté komunity staveb, obývané svého času kriminálními gangy. Při výběru pozemku na novostavbu se Bridges rozhodlo pro toto místo právě z důvodu situování sebe sama do takového prostředí, za účelem zlepšení kvality prostředí na okraji centra. Pozemek má cca 2,7 akrů, přiléhající k okolním ulicím necelými 1000 metry fasády.

Program - programem stavby byla cca 5000 m² velká stavba, evokující zájem investora o veřejné dění, s progresivní konstrukcí, výraznou oproti svému okolí. Zároveň si měl objekt zachovat drobné měřítko sousedních bloků, bez snahy o dominantnost stavby vůči okolí. Investorovo přání bylo též vytvořit stavbu “přátelskou” k dětem, kteří zde budou provozovat své activity. Bridges Center má celkem 120 parkovacích stání pro zaměstnance a návštěvníky.

Design - vyřešit požadovaný počet stání pro auta by znamenal, při použití standardního řešení, pokrýt vice než polovinu plochy pozemku asfaltem, a vícepodlažní object, stojící vedle takového parkoviště. Namísto toho bylo předloženo řešení s využitím plochy střechy k parkování, na přízemní stavbě, rozkládající se volně po celé ploše parcely. Toto řešení dává také možnost lepší kontroly parkujících návštěvníků centra. Takové řešení dalo celému objektu tvar nájezdové rampy se svažující se plochou střechou. Druhá část stavby vychází ze zadání situovat do interiéru sálu horolezeckou stěnu a visutou lanovou dráhu. Řešení parkování umožňuje rozprostřít stavbu podél celé uliční fronty a snížení stavby do výšky okolních domů, respektující měřítko “shotgun houses” (lovecké domky), tak typické v tomto kraji. Vztah ke svému okolí objekt vyjadřuje I zapuštěním hlavního vstupu z uliční fronty, a umístěním velkovních lavic a stolů, pro příležitostné stolování a odpočinek všech obyvatel. V hlavním vstupu, stejně jako v dalších místech stavby, jsou umístěny retenční nádrže na dešťovou vodu. Solární panely na střeše zajišťují dodávku teplé vody a elektřiny. Návrh ekologicky odpovědné konstrukce, jsou zde použity otevíravá okna napříč objektem, s velkými nadsvětlíky, obzvláště orientovaná na jižní fasádě. Přirozené osvětlení je použito k osvětlení všech prostor. Veškeré technické rozvody jsou přiznané a viditelné, ve snaze ukázat všem návštěvníkům, jak taková stavba funguje, stejně jako statické řešení, s exteriérovým příhradovým vazníkem na jižním křídle shromažďovacího sálu. Rám balancuje na jednom kloubovém spoji. Vše je viditelné zvenku i zevnitř. Centrálnímu prostoru dominuje 10 metrů vysoká horolezecká stěna a lanová dráha, umístěná ve výšce mezi prosklenými stěnami fasády. Shromažďovací sál, sloužící aktivitám vysokých škol, se užívá i k banketům profesionálních spolků města. Vedle tohoto sálu jsou též menší odpočinkové místnosti pro aktivity programu Bridges. Z mezaninu lze přehlédnout celý prostor a nebo vstoupit na střešní zahradu. Programová náplň, s rozličnými funkcemi, je rozdělena do dvou křídel, podél východozápadní osy. Severní křídlo zahrnuje tradiční učebny a bufet. Provoz centra zajišťuje celkem 65 zaměstnanců. Na východní straně v exteriéru stavby je umístěn bazén, spojující protilehlé konstrukce obou křídel. Stupňovité řešení prostoru exteriéru vytváří amfiteátr pro 1000 diváků, sledujících venkovní představení.

Konstrukce - železobetonové stropy a střecha jsou neseny nezakrytou konstrukcí ocelových sloupů a vykonzolovaným ocelovým příhradovým nosníkem. Okna jsou s izolačními dvojskly, pevná i otvíravá, meziokenní pilíře jsou s keramickou mozaikou. Interiér je převážně pohledový beton, na podlahách je koberec nebo bambusové plovoucí podlahy. Stropy jsou bez podhledů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od buildingstudio