Booster

čerpací stanicí odpadní vody

Booster
Autor: GROUP A
Adresa: 85 Booster Station, Spaklerweg, Amsterdam, Nizozemí
Investor:Waternet Amsterdam
Projekt:leden 2002
Realizace:2004 - 01.2006


projekční tým: Maarten van Bremen, Folkert van Hagen,
Adam Visser
, Philip Vencken, Jasper Hermans
ocenění: Staalprijs 2006 (steel price 2006)

Autorská zpráva:
Funkčně je Booster čerpací stanicí odpadní vody. Je to technický a funkční objekt, který chrání systém trubek čerpajících splaškovou vodu.

Projekt ‚BOOSTER' je odpovědí na úkol navrhnout multifunkční technologický objekt pro tři čerpací jednotky. Objekt je ryze technický, zároveň musí být ovšem atraktivní dnes i v budoucnosti pro všechny náhodné kolemjdoucí.

Budova je chápána jako kompaktní celek, kde vnější forma je metaforou motorů uvnitř. Motor je přesný, propracovaný, kompaktní a funkční, zároveň je však hladce a aerodynamicky kapotován. Konečná forma objektu přesně odpovídá funkčním potřebám. Prostor je kompletně využit, žádný kubický metr není bezúčelně navíc. V tomto projektu je program rozdělen následovně: místnost s vysokým a nízkým napětím, čerpadla a vstup k průtokoměru. Minimálně povrch nutný k zakrytí těchto elementů determinuje výsledný tvar objektu.

Za účelem pravdivě ukázat vztah objektu s infrastrukturou pod zemí byla splašková potrubí ponechána záměrně odkrytá. Jednota potrubí s monolitem zdůrazňuje metaforu motoru.
Obklad reflexními panely umožňuje budově v průběhu dne odrážet barvy okolí. Pravidelní kolemjdoucí budou svědky neustálé vizuální proměny objektu, který tak zůstane vždy atraktivní.

Doplnění:
Booster ve mně lehce evokuje úsměvnou představu zemědělce kydajícího hnůj v bílých rukavičkách a stylovém smokingu. Vtipná může být i představa skupinky lidí, pátrajících v noci po klubu s moderní elektronickou scénou a domáhajících se vstupu na koncert. Rozhodně by byli překvapeni, jaký se v tomto hip klubu hraje ryzí industrial.

Využití prostoru bylo možná maximální, náklady na fasádu asi též. Ale steel price nedostanete zadarmo! I nejtypovější část fasády - ventilační žaluzie JAZO musely nakonec být atypické. Noční zlaté podsvětlení LED technologií vyžadovalo drobný detail, který není možný provést ve standardním extrudovaném hliníkovém profilu.

Kdo by si však stěžoval, pokud se najde takový vysněný investor. A společnost Waternet je z pohledu architektů vzorným klientem. Navíc tento objekt není ojedinělý, ale jedním z řady. Například dalším známým Boostrem je i objekt na Zuiderzeeweg od Bekkering Adams architecten.

Přesto, že tato schránka pro čerpadla splaškové vody je jen skulptura bez zajímavého vnitřního prostoru, nemůžeme jí upřít mnohé kvality a osobitou krásu. Po technické stránce je obklad volně tvarovanými nerezovým plechy na úrovni dnešních nejvyšších technologických možností. Rovnoměrné podsvětlení bez velkých prostorových nároků umožňuje moderní technologie energeticky nenáročných a trvanlivých LED trubic. Otázkou bude jejich údržba.
Působivý je též genius loci. Booster se nachází na industriální křižovatce železniční trati, trati nadzemní dráhy a čtyřproudé silnice. Každé z těchto lineárních děl bylo pečlivě vyprojektováno se zřetelem na estetickou stránku. Toto industriální místo má obrovskou sílu a monumentálnost a myslím, že Booster se stal dalším významným objektem této technokratické katedrály.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od GROUP A