Berkeley Library

Berkeley Library
Adresa: College Green, Dublin, Irsko
Investor:Trinity College Dublin
Ročník:1967


V Irsku pravděpodobně není významnější knihovny než na univerzitě Trinity College. Historicky se jedná o nejstarší a nejobsáhlejší knihovnu v celé zemi.

HISTORIE TRINITY LIBRARY
Založena byla společně s Dublinskou univerzitou Trinity College roku 1592. V té době bylo Irsko samozřejmě součástí Britského království. Trinity College, celým jménem Univerzita svaté a nerozdělené Trojice královny Alžběty v Dublinu, byla založena Tudorovci z důvodu upevnění moci v Irsku. Univerzita byla vždy považována za ryze protestantskou a římskokatoličtí věřící do ní měli omezený přístup do roku 1873. Vatikán svým stoupencům dokonce zakazoval vstup až do konce 20. století. Její minulost tak odpovídá náročné a poměrně kruté historii celého irského národa.
Nejvýznamnější doba pro knihovnu začala roku 1801 s přijetím tzv. „úložného práva“ (legal deposit), kdy každá nově vydaná kniha musela být nakladatelem do knihovny archivována. Toto se týkalo nejen knih z Irska, ale z celého Britského království. Takovéto knihovny, kterých je jinak celkem 6, jsou označovány termínem „copyright libraries“ – kromě Trinity Library to byly Britská, Oxfordská, Cambridgeská, Waleská národní a Skotská národní knihovna.
Díky tomuto opatření množství uložených svazků velmi rychle přibývalo. Nutno dodat, že leckdy zde byly ukládány i publikace málo významné. S nástupem novin a časopisů se tempo ještě zvýšilo. Dnes jejich počet přesahuje číslo 5 milionů a stále narůstá. Knihovna na Trinity College tak nemůže být pouze 1 budova, ale je to komplex celkem sedmi budov a lze říci, že další budovy se zcela jistě postaví – další výzva pro české architekty zkusit štěstí v zahraniční soutěži.
Pro moderní irskou architekturu jsou významné poslední 2 stavby – Berkeley library, postavená roku 1967 a Ussher library z roku 2002.

BERKELEY LIBRARY
Berkeley library je přelomem v irské architektuře i stavitelství. Země, která ještě ve 20. století čelila hladomoru, zainvestovala poměrně drahou a na její poměry revoluční stavbu. V mezinárodní soutěži uspěli Londýnští architekti Ahrends, Burton a Koralek (narozen ve Vídni). Vítězný návrh, který odevzdali na poslední chvíli, přinesl založení studia ABK a jejich přestěhování z Londýna do Dublinu.

Knihovna má podobu světlé železobetonové sochy uvnitř tradičního univerzitního kampusu. Louis Kahn by měl radost. Ne tolik irští stavitelé, kteří se do této doby s takovouto moderní betonovou stavbou nesetkali. Mladí architekti tak byli postaveni do rolí věrozvěstů a museli pracovat nejen s nedokonalostí místního materiálu, ale i s neznalostí stavebníků. Smýšlení o jiné než tradiční architektuře dalo zelenou i dalším funkcionalistickým stavbám na půdě jinak velmi konzervativního Irska.

Knihovna z exteriéru vypadá jako světlá žulová kostka, přičemž větší objem budovy leží na subtilnější hmotě. Pro čtenáře jsou přístupná celkem 4 podlaží, z toho 1 podzemní. Hlavní vstup do budovy je umístěn ve 2.NP.  Fasády prvního a druhého podlaží jsou rozčleněny mělkými konzolami, nikami a především okny rozmístěnými v nepravidelném rastru. Okna a zpracování technických prvků značí o mimořádné zručnosti autorů i stavby, jde zde o téměř řezbářskou práci. Polokruhová okna, okna klasická, okna v trojúhelníkových arkýřích, ostře řezané světlíky, betonové vyústky osvětlení nebo větracích výdechů – na první pohled nesourodé tvarosloví na fasádách nachází smysl. Zaoblená okna jsou vyrobena z jednoho ohnutého kusu skla – přesně tak, jak si to kterýkoliv architekt přeje. Do parapetu jsou v interiéru ještě vloženy lavice, čímž okna funkčně navazují na ostrovní tradici Bay windows. 

Uzavřené fasády horních pater budovy přenášejí klid do ryze betonového interiéru. Ten je díky masivním stěnám, sloupovým systémům a velkému atriu vzdušný, ale i sevřený zároveň. Čtenář tak není rušen vnějšími vlivy. Dojem moderního studijního kláštera umocňuje v Berkeley library všudypřítomný bílý, čistý beton. Centrem dispozice je veliká studijní hala – atrium přes 3 podlaží s velikým šikmým světlíkem. Světlo je do ostatních částí rozváděno do pomocí „komínů“, které zároveň napomáhají přirozenému větrání. Okolo haly jsou nashromážděny všechny důležité provozy – recepce s centrálním registrem knih, studovny, kafetérie. V interiéru na sebe samy upozorní další krásné dobové technické detaily - zapuštěná světla, vyústky vzduchotechniky nebo stropy. Autoři použili beton i pro vestavné systémy nábytku – stolky, úložné police. Jejich řešení dává vzpomenout na podobné detaily u funkcionalistických milníků jako je klášter La Tourette nebo brutalistická knihovna v Exeteru od Louise Kahna. S odkazem na nově postavenou budovu fakulty architektury v Praze zde máme důkaz, jak monumentální betonová architektura úspěšně vzdoruje času.

Na architekturu Berkeley library, která je nyní památkově chráněná, navázaly v průběhu let další stavby v Trinity kampusu, jako je budova Douglas Arts Gallery, Fakulta umění a společenských věd, Lecky library a zejména zcela nová knihovna James Ussher library a Trinity Long Room od McCulloughMulvin Architects.

Jan Vaněček, 2011
0 komentářů
přidat komentář