BasketBar

BasketBar
Adresa: Genevelaan 9, De Uithof, Utrecht, Nizozemí
Investor:Universiteit van Utrecht
Projekt:05.2000
Realizace:12.2000 - 02.2003


Progresivní ateliér NL Architects vycházel při návrhu objektu BasketBaru v Utrechtském univerzitním kampusu Uithof z urbánního konceptu a příkladu nedalekého Educatoria od Koolhaasovy OMA. Podobně jako jsou v Educatoriu nad menzu situovány přednáškové sály atp., tak i u BasketBaru jsou základní funkce, které se zpravidla v klasickém urbanismu situují samostatně, navrstveny na sebe. V případě BasketBaru je však výsledné funkční řešení mnohem provokativnější.
Myšlenka realizace studentského baru v Uithofu se objevila po zrušení rigidních regulací kampusu. Ke vzniku nočního studentského života v Uithofu přispěla i stavba studentských kolejí, které leží na okraji kampusu. Nový bar-kavárna se nachází v těžišti areálu a má se stát přátelským místem setkání studentů, profesorů, vědců… Poloha kavárny je vskutku lukrativní - křižovatka Heidelberglaanu (hlavní přístupová cesta do kampusu) a Genevalaanu leží na spojnici nové knihovny od Wiel Aretse (dokončená 2004) a Educatoria. BasketBar leží v patě 80 metrů vysoké ústřední budovy kampusu a je všem na očích.
Nosná konstrukce výškové Van Unnik Building je velkolepá. Výstavba probíhala tzv. Jack Block systémem spouštěných stropů, kterých bylo a doposud je 21. Kavárna BasketBar je kvádr o půdorysných rozměrech 15 x 15 metrů. Je v podstatě přístavbou ke stávající knihovně v přízemí Van Unnik Building. Kavárna je však na rozdíl od knihovny zahloubena o půl patra do země, což nabízí návštěvníkům netradiční pohled na okolní urbánní prostory. Tvůrci poukazují na jistou paralelu s Loosovým American barem ve Vídni - pocit intimity a zároveň velkorysého výhledu na sousední veřejné prostranství.
Z náměstí zajišťuje vstup do zahloubené kavárny tzv. "oranžový bazén" (jsme v Holandsku…). Tento osvěžující amfiteatrální prvek nabízí trávení občerstvovacího času studentů v exteriéru, vybízí akademiky ke skate-eskapádám a v neposlední řadě umožňuje bezbariérový přístup vozíčkářům. Orange-pool se zmocnil náměstí a svou výraznou formou přitahuje okolní pasanty.
Za svůj název kavárna vděčí basketbalovému hřišti na své střeše. Nabízí prostor pro sportovní aktivity studentů a svou polohou stimuluje sportovce k náležitému předvedení se. Podlaha prostředního kruhu hřiště je prosklená a vizuálně spojuje basket s barem - zkrátka BasketBar.
Jan Kratochvíl, 2004
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NL Architects