Banka pro Tyrolsko a Vorarlbersko

Bank für Tirol und Vorarlberg

Banka pro Tyrolsko a Vorarlbersko
Spolupráce:Dietmar Dold, Annibale Ceballos
Adresa: Im Buch 6, Götzis, Rakousko
Investor:BTV
Projekt:1996
Realizace:1998-99
Náklady:2 600 000 Euro


Volně stojící kvádr s ostře řezanými hranami leží kolmo k ulici Vorarlbergstraße. Snaží se tak přiřadit k tradiční typologii jednoduchých objemů a současně kritizuje bezměřítkovost sousedních staveb z posledního období. Budovu jde překročit, a tak se za domem nachází parkoviště, čímž se vyvarovalo situaci se zatuchlým zadním dvorem.
Budova a venkovní náměstí se spojují do jednoho výtvarného celku, který přes svoji jednoduchou krychlovitost nabízí rozmanité prostorové zážitky (pohledy, výhledy, průhledy).
Nepravidelné rozvržení okenních otvorů podporuje monolitický charakter budovy. Hluboko do fasády usazená okna s dubovými rámy ukrytými za ostěním (sklápěcí v horních podlažích a posuvná v přízemí) zvyšují plasticitu objektu, zatímco na fasádě vytváří rozmanitou stínohru.
Hravá nahodilost stínů se přitom příčí mohutnému a klidnému vzhledu vnější fasády. Velké žlutě zbarvené betonové prvky s opískovaným povrchem působí solidně, jako by je vyskládala obří kyklopova ruka.
Banka se do ulice obrací svou užší stranou. Prostřednictvím velkoryse koncipované dvoupodlažního výkladce však vybízí ke vstupu. Velkolepý prostorový zážitek umožnilo jednoduché uspořádání všech tří horních podlaží. Všechny obslužné prostory (vstup, toaleta, archiv, atd.) jsou umístěny do jedné úzké zóny s východní orientací. Hlavní prostor tak nemusel být ničím zatarasen. Technické zařízení je umístěno na střeše. Do obslužných prostorů vede vstup skrze dveře ukryté v podélné skříňové stěně.
Frei & Ehrensperger
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Frei & Ehrensperger Architekten