Ars Electronica Center - rozšíření

Ars Electronica Center - rozšíření
Adresa: Hauptstraße 2, Linec, Rakousko
Investor:město Linec
Projekt:2006
Realizace:2007 - 2.1.2009


Hlavní ideou návrhu je sochařské ztvárnění stavby, jejíž nosná konstrukce bude pochůzí a tím ji půjde lépe zažít. Stávající Ars Electronica Center a jeho nová přístavba jsou spojeny, aby mohly být vnímány jako jeden celek. Krystalický tvar vytváří ve svém okolí homogenní celek a nepřehlédnutelný symbol.

Urbanistický koncept
Urbanistický koncept se zakládá na principu dialogu s okolím. S přihlédnutím na urbanisticky důležité dané skutečnosti, jako například zachování volného výhledu na Dunaj jako i zachování historických souborů, vznikl atraktivní prostředí.

Členění rozšíření Ars Electronica Center
1. vícepodlažní hlavní a vedlejší budova sousedí se stávajícím AEC. Nová stavba vytváří se stávajícím AEC jediný celek. Skleněná kostka vytvořená pomocí dvojité fasády vzniká dojem homogenity. 
2. výstavní plochy po náměstím - hlavní palubou. Pod náměstím se rozkládá výstavní prostor, která lze díky posuvným stěnám flexibilně rozdělit na menší sály případně do větších výstavních zón.
3. Future Lab s horní palubou. Uměleckou laboratoř pro nová média tvoří ve spodním podlaží laboratoře a dílny. Na nimi se nacházejí kanceláře a pobytové místnosti. Horní paluba nabízí dodatečné volné plochy pro výstavy, pořádání výstav a podobně.

Pojetí fasády a promítacích ploch
Stávající Ars Electronica Center spojuje s hlavní resp. Obslužnou budovou ocelová konstrukce obložená sklem. Matné a částečně průsvitné skleněné plochy mohou být zezadu nasvíceny. Fasáda kostky s dvakrát zakřivenou fasádou může případně posloužit jako promítací plocha. V noci pak projekcí na fasádu vzniká průsvitná světelná plastika, kterou lze okamžitě rozpoznat.

Ztvárnění náměstí
Velkorysé pojetí náměstí jako centra celé stavby připraveného k pořádání venkovních výstav. Místu z jedné strany slouží jako kulisa plocha Dunaje, historická zástavba a naproti tomu nový Ars Electronica Center. Odstupňovaný Futurelab nabízí možnost k venkovnímu posezení při divadelních představeních a kino-projekcích (nabízí se možnost odstupňované hlediště zastřešit). Plocha náměstí může sloužit ke kulturním akcím a uměleckým instalacím nebo jen jako místo ke střetávání a nenucenému odpočinku.
Treusch architecture
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ano...
Pavel
30.04.09 02:15
zobrazit všechny komentáře