Akademie výtvarných umění ve Vratislavi

Akademie Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławi

Akademie výtvarných umění ve Vratislavi
Spolupráce:S.Duda, A.Kaczmarek, J.Kleszcz, M.Mrzewa, K.Rybczyńska, P.Steć, A.Śliwińska, P.Wróblewski, P.Zarzycki, M.Woźniczka, T.Grębski
Adresa: Generała Romualda Traugutta 19/21, Vratislav, Polsko
Realizace:2012
Užitná plocha:13060 m2


Nová budova Centra užitných umění a Centra inovací ve Wroclavi má být odpovědí na to jak v dnešní době a na jednom místě umění vyučovat, vytvářet, vystavovat a diskutovat o něm. Investorem nové budovy byla wroclavská Akademie výtvarných umění a jedná se o realizaci první etapy z celkových tří. Projekt a realizace vznikl na podkladě vítězného návrhu v architektonické soutěži z roku 2007.
Budova doplňuje nároží dvou ulic, které obě ústí do významné dopravní tepny města. Součsně jedno z křídel budovy zakusuje do vnitrobloku s městskou zahradou s parkovou úpravou a se vzrostlými stromy. Další etapy výstavby centra by měly postupně zahradu obestavět ze tří stran a ta se tak stane integrální součástí stavby. Jednoduchá hmota budovy je v části horního pata odskočna a novostavba souvisle navazuje na zástavbu nižších čnžovních domů.
Snahou autorů bylo navrhnout a postavit maximálně funkčí objekt s vysokou mírou adaptability, který by mohl pružně reagovat na měnící se trendy v umění. V sedmipatrové budově mají studenti a jejich pedagogové k dispozici 9 laboratoří a 42 ateliérů. V ateliérech se vyučjí tradičí i nové výtvarné techniky. Proto zde najdeme sklářskou minihuť, keramický ateliér s pecí a ateliéry nových médií nebo 3D laboratoř. V budově je provozována i galerii vystavující práce umělců spojených s akademií nebo působících zcela mimo ni. Ve výstavní prostory je možné proměnit i chodby budovy i s přilehlou zahradu. Výrazně se tak rozšiřuje prostor kde se dají umělecké předměty vystavovat.
Většina ateliérů má výšku přes dvě podlaží a část ateliérů je otevřena do chodby procházející v horní úrovni ateliéru. Z otevřené chodby je možné pozorovat studenty při tvorbě aniž by byli výrazně rušeni. Celé podzemní podlaží je vyhrazeno pro parkování automobilů, na které by jinak na povrchu nezbylo místo.
Celoskleněná fasáda budovu sjednocuje do jednoho celku a přispívá k světlému vnitřnímu prostředí. V interiéru najdeme přiznané povrchy materiálu konstrukcí a přiznané rozvody všech sítí. Industriální charakter interiéru tak posiluje účl budovy jako továrny na umění, ale s důrazem na kvalitu nikoliv na množství.
Výrazná abstraktní architektura posiluje indentitu místa, které v rámci urbanistické struktury města významné, ale poškozené množstvím proluk a velmi frekventovanými dopravními trasami.
Vladimír Balda
0 komentářů
přidat komentář