Administrativní centrum v Opolí

Administrativní centrum v Opolí
Spolupráce:Artur Nitribitt, Anna Janota
Adresa: ul. Wroclawska 133, Opolí, Polsko
Investor:Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Realizace:2015
Užitná plocha:1226 m2
Plocha pozemku:5019 m2


Nejcennější myšlenky se nerodí za kancelářským stolem, ale daleko od něj. Potřebují inspiraci, vzduch a shodu okolností. Smyslem projektu bylo vytvořit přátelské prostředí. Kvalitní pracovní prostředí je jedním z faktorů, jež zajišťují, že život je stráven dobře. Pokud jsme spokojeni v práci, pak je její výsledek lepší a užitečnější pro všechny. Nechceme používat pojem "volný čas" pro dobu po pracovním procesu, protože nesouhlasíme s tím, že čas strávený prací je bez svobody. Všichni bychom měli pracovat s uspokojením a potěšením z toho, co děláme.

Proces — Rozdíly výšky terénu až 4 metry, hustá doprava poblíž, parkoviště největšího obchodního centra ve městě, hřbitov ležící na sousední parcele a velmi přísné funkční požadavky – to všechno jsou faktory, jež projekt ovlivnily.
Forma budovy koresponduje s terénním uspořádáním. Stavba kancelářského centra je umístěna kolmo na Wroclawskou ulici, a vytváří tak akustickou bariéru. Vizuálně se otevírá do vnitřní vyvýšené zahrady se stromy (na západě) a směrem k centru města na východě. Umístěním byl omezen přístup jižního slunce, jež je pro kancelářskou funkci nepříznivé; což bylo dále podpořeno tvarem oken prořezaných do podélných fasád od severu – jimiž vstupuje do domu více denního světla rozptýleného. Takové řešení je také energeticky efektivnější.
Bílá fasáda zdůrazňuje hru světla a stínu v okenních nikách.
Jedním z požadavků investora byla možnost budoucího rozšíření budovy. V takovém případě by obě podobné části vytvořily vnitřní nádvoří.

Budova — 1. NP – vstupní hala; 2. NP – konferenční centrum; 3. a 4. NP – business centrum a kancelářské plochy.
Umístění vstupní haly umožňuje díky topografii snadný a pohodlný přístup. Otevřený prostor nad ní propojuje na výšku tři patra s různými funkcemi.
Konferenční podlaží je tvořeno prostorným foyer a třemi sály různých velikostí. Největší z nich má kapacitu více než 50 osob, další dva jsou menší. Foyer se otevírá a umožňuje vstup do odpočinkové zahrady.
Kancelářská podlaží mají kromě běžných prostor také zvláštní funkce jako zasedací místnosti, konzultační prostory či odpočinkové plochy na západní straně, jež jsou obráceny do zahrady a zeleně. Kanceláře jsou naopak obráceny k městu a velká okna sem propouštějí světlo, vzduch a také prostory opticky zvětšují.

Interiér — Objekt byl funkčně rozdělen na dvě strany – formální s pracovními prostory a méně formální, určenou spíše ke krativním akcím. Tato část je situována směrem do zahrady.
V interiéru je kombinována preciznost a korektnost bílých stěn s drsností betonu. Kontrasty umožňují porozumět konstrukci budovy. Jasné barvy jako žlutá a oranžová vnášejí do odpočinkových prostor život a nabízejí energii. Budova není záměrně zatížena množstvím barev, abychom se vyhnuli kakofonii odstínů a ornamentů. Příliš mnoho rušivých faktorů práci neprospívá. Naším cílem  bylo vytvořit budovu, jež pro uživatele nebude dalším vizuálním hlukem, jak se ve městech často stává.

Terén — Zahrada se dvěma různými charaktery, vyvýšená nad prvním podlažím, doplňuje foyer konferenční části. Toto zvýšení vytváří izolaci od rušné ulice.
Zahrada je řešena podobně jako interiér. Lze zde najít inspirativní místa, formální, divoké i odpočinkové části. Jsou zde stromy, ovocné keře i vysoké trávy, jež mají do městského centra vnést přirozenější a uživatelsky přívětivé prostředí. Zahrada představuje také nárazník mezi budovou a silnicí.
PORT / Józef Franczok, Marcin Kolanus
kráceno redakcí
0 komentářů
přidat komentář