ADA 1

ADA 1
Adresa: An der Alster 1, Hamburk, Německo
Investor:Cogiton Projekt Alster GmbH
Projekt:2005-07
Realizace:08.2007
Užitná plocha:5436 m2
Zastavěná plocha:970 m2


Pozemek 'An der Alster 1' leží na okouzlujícím místě, kde se střetává tepající městské centrum s vodní krajinou v okolí Hamburku. Místo tak lze chápat jako přechod mezi městem a přírodou nebo také jako „bránu“ do městského centra. Výhledy z budovy jsou se vážou k bujné přírodě, lodím plujícím na hladině Aussenalster a zelení veřejných ploch. Po fasádě v horizontálních pásech plavou „oči“, které různě tématizují výhledy do okolí. Podobný motiv je použitý také na venkovní zelené ploše před domem, která rozšiřuje  stavbu a ještě více ji zakotvuje do okolí. Jasná kompaktní hmota tak získala nepřehlédnutelný výraz. Budova 'An der Alster 1' na severní straně uzavírá městský blok. Odskakováním hmoty navazuje na střechy stávajících sousedních budov. Původní budova z 60. let byla zbourána, aby mohl být pozemek efektivněji využit. Hlavní vstup do budovy je velkoryse koncipován, aby projektu zajistil nezaměnitelnou adresu. Vstupní halu tvoří „velké oko“ s výškou přes dvě patra, které se má stát novou adresou domu a umožnit průhledy domem do zahrady ve vnitrobloku. Hlavní vstupní prostor umožňuje jednoduchý přehled a zároveň vysokou flexibilitu pronajímatelných jednotek. Celá budova je postavena na čtvercovém rastru 1,35 m. Tím mohlo být podzemní podlaží lépe přizpůsobeno parkovacím stáním pro automobily a mohly být použity plošiny pro parkování dvou aut nad sebou. Vstupní lobby a ostatní lobby ve vyšších patrech slouží ke snadnější orientaci a vzájemné komunikaci. Odtud se rozbíhají jednotlivé kancelářské zóny, které lze individuálně rozdělovat. Konstrukční výška podlaží je 3,50m, což umožnilo třímetrovou světlou výšku místností. Nabízí se také možnost zřídit velkoprostorové kanceláře. Fasády jsou navrženy tak, aby šlo místnosti přirozeně větrat. Na vnitřní straně fasády se nachází skleněná tepelně izolační stěna přes celou výšku podlaží a na vnější straně je jednoduché zasklení s možností odvětrávání. Jednotlivá podlaží jsou od sebe oddělena ucelenými horizontálními pásy. Klient požadoval bezesparou skleněnou fasádu s hladkými povrchy spojů. To bylo možné jen za použití konstrukce s předsazenými zavěšenými prvky z omítaného pórobetonu. Jednotlivé oblasti jsou na fasádě označeny jako “oči“. Ty mohly být v interiéru individuálně zařízeny jako konferenční místnosti nebo ředitelské pracovny a obohatit tak tradiční prostorové rozdělení kanceláří. Dvojitá fasáda v letních měsících umožňuje přirozené ochlazování za pomocí studeného vzduchu nakumulovaného ve stropech během chladných nocí a v zimních měsících pomáhá místnosti vytápět teplá voda cirkulující v trubkách ukrytých ve stropních deskách. Zapojením betonových stropů do systému temperování vnitřních místností nemusela být nainstalována žádná klimatizační technika. Německé společnosti navíc odmítají stavby s klimatizací kvůli vyšším provozním nákladům. Kromě toho je na vzduchotechniku také negativně nahlíženo pro její nepříznivé působení na zdravotní stav uživatelů.
J. Mayer H. Architects
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jürgen Mayer H.