AA Summer Pavilion 2009

AA Summer Pavilion 2009
Letní pavilony před AA (Architectural Association) se stávají tradiční součástí předprázdninových prezentací studentských projektů. Již počtvrté oživil na závěr školního roku netradiční pavilon historické náměstí Bedford Square a vytvořil osvěžující solitér před vstupem do hlavní budovy školy.
      Na začátku celé události proběhla studentská soutěž, jejímž hlavním motivačním faktorem byla realizace vítězného návrhu. V silné konkurenci zvítězil projekt Danecie Sibingo, španělské studentky třetího ročníku Intermediate Unit 2. S realizací pavilonu jí pomáhali spolužáci Lyn Hayek, Yoo Jin Kim a Taeyoung Lee pod akademickou taktovkou Martina Selfa a Charlese Wolkera.
      Hlavním sponzorem realizace byla finská dřevařská společnost Finnforest, což se projevilo v materiálovém konceptu pavilonu. Celkové hmotové a funkční ztvárnění bylo ponecháno na tvořivosti studentky, která se inspirovala vodou – substancí, jejíž fyzikální chování je poměrně prozaicky ztvárněno ve výsledné realizaci. V konečném důsledku byl při návrhu zohledněn i environmentální aspekt. Při realizaci bylo použito 28 dřevěných překližkových desek Kerto a nevyužitý prořez činil 18%. Konstrukce pavilonu je vytvořena profilovanými příčnými sloupky, do kterých jsou zasazeny jednotlivé překližkové pásy vytvářející působivý prostorový útvar. Pavilon byl poprvé smontován na workshopu v Hooke Park v Dorsetu, kde má škola taktéž své pracoviště. Před prázdninami byl pavilon rozložen na šest dílů a převezen do Londýna.
      Pavilon vytváří zajímavé vizuální efekty a má působivou kompozici, avšak nemá funkční náplň. V prvotních studiích se objevil model s možností sezení, realizované dílo však tuto aktivitu neumožňuje. A právě tato skutečnost vyvolala polemiku o praktickém smyslu pavilonu, stejně jako o podobě budoucích pavilonů, když se před AA začínají realizovat spíše sochařská díla než architektura. Nechejme se tedy překvapit, s jakým revolučním designem přijdou studenti AA ve svém následujícím výzkumu.
0 komentářů
přidat komentář