1973-79 - společná architektonická kancelář Katras / Helin, Nurmela, Raimoranta, Siitonen, Tasa
1979-93 - kancelář Arkkitehtitoimisto Nurmela, Raimoranta, Tasa Oy
od 2006 - kancelář nese název Arkkitehdit NRT Oy

Realizace a projekty

Další stavby
Dům Into, Espoo, Finsko, 1998