Joppien

Anett-Maud Joppien

*1959 - Frankfurt nad Mohanem, Německo

Dietz·Joppien Architekten

Schaumainkai 69, D-60596 Frankfurt nad Mohanem
+49 69 96244960
+49 6996244980
frankfurt@dietz-joppien.de
Hlavní obrázek
Biografie
Anett-Maud Joppien navštěvovala architekturu na Technické univerzitě v Berlíně (1978-80) a Vysoké škole technické v Darmstadtu (1981-85) získala v roce 1985 Fulbrightovo stipendium ke studiu divadla a komunikace na University of Illinois v Chacagu. Magisterský titul z architektury získala na University of California v Berkeley. 1980-81 absolvovala studentskou stáž ve frankfurtském ateliéru Albert Speer und Partner a stáž na stavbě u firmy Philipp Holzmann AG. 1985 - působila jako samostatně činná architektka spolupracující s prof. V. Nikolic a A.J. von Kostelac
1989 - založila ve Frankfurtu n/M. společně s Albert Dietz a Jörg Joppien (od 1997 pouze s A-M. Joppien) vlastní architektonickou praxi Joppien Dietz Architekten GbR
1992 - otevřela v berlíně pobočku Joppien Dietz Architekten GbR
1997 - založila společně s Albert Dietz v Berlíně a Postupimi ateliér Dietz Joppien Architekten GbR