Biografie
2008 - založenie ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova
2007 - autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

2008-05 - architekt v ateliéri Schnögass & Νußbaumer Architekten, Viedeň

2005-04 - architekt v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň

2004 - diplom na FA STU, Bratislava

2004-03 - štúdium architektúry na TU Viedeň, štipendium rakúskej vlády OeAD

2004-02 - odborná prax v ateliéri Prof. Boris Podrecca, Viedeň, v rámci EU programu Leonardo da Vinci
2001-00 - štúdium architektúry na Royal Institute of Technology, Štokholm, v rámci EU programu Erasmus

Realizace a projekty