Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
5 otázek pro... Nadaci české architektury

1. Již od počátku 90. let se u nás hovoří o potřebě vzniku Centra české architektury, které by schraňovalo a propagovalo českou architekturu jak doma, tak v zahraničí. Je zájmem nadace tuto aktivitu podporovat respektive vystupovat jako klíčový aktér při její realizaci?
NČA podporuje myšlenku vzniku Centra české architektury a má rozhodně zájem spolupracovat při jeho vzniku. Ale na to, aby se stala jedním z hlavních finančních subjektů, rozhodně nemá dostatek prostředků. Její činnost je striktně vymezena Zákonem o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb., který nadacím ukládá povinnost pravidelně grantovat v otevřeném výběrovém řízení. To NČA plní - ročně rozděluje 1 milion korun mezi projekty se zaměřením na výstavní a publikační aktivity v architektuře. Vedle toho pokládá za důležité fungování GJF v Praze a GA v Brně - obě galerie podporuje. Finančním zdrojem NČA jsou dva objekty, které jsou částečně pronajaty. Jejich údržba ale vyžaduje pravidelně poměrně vysoké finanční náklady. V současné době proběhla rekonstrukce pražského objektu, čekají nás investice do brněnského domu, který je v mnohem horším technickém stavu.

2. NČA trvale podporuje provoz Galerie Jaroslava Fragnera a Galerie architektury Brno. Jak často probíhají výběrová řízení na pronájem těchto galerií občanským sdružením?
Jak již bylo uvedeno, jednou z priorit NČA je existence obou galerií. Během jejich fungování bylo vyzkoušeno několik modelů. Původně byly obě galerie provozovány Obcí architektů. V roce 2000, po uplynutí nájemní smlouvy uzavřené ještě mezi Nadací Český fond umění (zřizovatel NČA) a Obcí architektů, se NČA rozhodla prostory nadále nepronajímat a převzít veškeré aktivity související s chodem obou galerií. Chtěla se aktivně podílet na profilu obou galerií a plnit tím své poslání. Z tohoto důvodu byly vypsány konkurzy na obsazení místa galeristy GA v Brně (březen 2000) a GJF v Praze (květen 2000). Pro brněnskou galerii byla vybrána Renata Vrabelová a pro pražskou galerii Soňa Ryndová. Ta však v GJF působila jen krátkodobě a odešla na vlastní žádost. V květnu 2001 byl proto vypsán nový konkurz, na základě kterého byl vybrán Dan Merta.
Varianta přímého provozování galerií se však ukázala nevyhovující především z účetního a daňového hlediska. Důvodem je skutečnost, že dle nadačního zákona nadace nesmí podnikat, což provozování galerie je. A tak z důvodu souladu s nadačním zákonem byly od dubna 2003 obě galerie pronajaty stávajícím galeristům. V průběhu roku 2005 oba galeristé založili občanská sdružení - Architektura o.s. v Praze a Centrum architektury o.s. v Brně, kterým byla postoupena práva vyplývající z původních nájemních smluv.
Vedle symbolického nájemného 1Kč ročně podporuje NČA výstavní a publikační aktivity galerií, které ve výběrovém řízení grantová komise shledá přínosné pro architektonickou veřejnost. NČA nemá v úmyslu stávající situaci měnit, je ale připravena projednat případné předložené iniciativy či náměty.
Vybudování výstavního programu, profilu galerie, je náročná a dlouhodobá činnost. Časté střídání osobností v jejich čele má podle zkušeností členů správní a dozorčí rady NČA kontraproduktivní efekt a vedlo by k výrazému snížení kvality služby, poskytované odborné i laické veřejnosti. Proto NČA preferuje budování dlouhodobých vztahů s galeristy, které podléhá dohledu NČA formou konzultací s vedením galerií o připravovaném programu. Podle potřeby diskutuje jejich program s konzultanty, kteří nejsou členy správní a dozorčí rady NČA.

3. Na začátku roku byly otevřeny nové zrekonstruované prostory v Galerii Jaroslava Fragnera. Jaký je dlouhodobý záměr nadace se stávajícími i novými prostory v tomto objektu?
Rozšířený výstavní prostor foyeru bude nadále sloužit výstavní činnosti a akcím souvisejícím. Nové kanceláře v podkroví jsou rezervou pro kancelář nadace, která zde má oficiální sídlo. Do doby, než budou sloužit tomuto účelu, budou pronajaty. V přízemí objektu bude v dubnu otevřena nová prodejna knih a drobného designu. Do budoucna se počítá s otevřením malého informačního centra, kde budou moci návštěvníci Prahy získat základní informace o architektuře od roku 1900 po současnost.

4. V letošní grantové komisi zasedali 4 členové Spolku Obecní dům Brno a žádost Spolku na podporu jejich výstavy byla vyslyšena a dotována plnou požadovanou částkou 80 000 Kč. Nejedná se v tomto případě o střet zájmu a diskriminaci ostatních žadatelů?
NČA si váží aktivit Spolku Obecní dům Brno, které systematicky mapují prostřednictvím výstav a publikací meziválečnou moravskou architekturu. Od roku 1998 Spolek vydává ediční řadu zaměřenou na dosud opomíjené architekty brněnské avantgardy. NČA od svého vzniku pravidelně podporuje tyto nekomerční aktivity.
Letošní grantová komise zasedala ve složení:
Milena Sršňová, Aleš Burian, Jaroslav Zima, Marek Chalupa, Petr Malinský, Ladislav Kuba (přizvaní nezávislí) a zástupci správní rady Ivan Vavřík, Martin Peterka, Tomáš Zlámal, Radek Kolařík, Michal Kuzemenský.
V případě projektu č.38 "Bedřich Rozehnal 1902-1984", výstava a katalog žadatele Spolek Obecní dům Brno bylo hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 4.
Domníváme se, že se rozhodně nejedná o střet zájmu.

5. V  textu o posláních a cílech Nadace je uvedena klauzule o nepříspívání na provoz a aktivity škol architektury. Přesto Nadace každoročně podpoří Spolek posluchačů architektury ČVUT Praha a jím pořádanou soutěž studentských ateliérových prací. Je to v souladu s posláním Nadace?
Spolek posluchačů architektury je občanské sdružení na FA ČVUT v Praze nezávislé. V současné době již prestižní soutěž Olověný Dušan spojená s výstavou a katalogem je čistě studentskou iniciativou, která hledá výjimečné studentské projekty ale i výjimečné pedagogy. Představuje nezávislý pohled na kvalitu výuky na pražské fakultě architektury a z tohoto důvodu ji systematicky NČA podporuje.Nadace české architektury vznikla oddělením od Nadace Český fond umění (NČFU), organizace společné pro výtvarné umělce a architekty, která tuto nadaci zřídila v souladu se svým statutem. Registrována byla dne 30.6.1997 u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod registračním číslem P1-525/97 jako Nadace Český fond architektury. Dne 4.12.1998 došlo v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích k přeregistraci nadace u Krajského obchodního soudu v Praze 2, oddíl N, složka č.58 pod novým jménem Nadace české architektury (NČA). V roce 1999 se nadace stala členem asociace Fórum dárců, sdružení nadací působících v České republice. V lednu roku 2001 se nadace zúčastnila výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády České republiky na rozdělení Nadačního investičního fondu (dále NIF), v řízení uspěla a zařadila se tak mezi vybrané nadace, jejichž nadační jmění bylo výrazně posíleno finančními prostředky státu.
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Nadace nerealizuje vlastní projekty, pouze formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost v oblasti architektury, jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Jako důležité chápe prezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování zahraničních architektonických výstav v České republice. Nadace nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů ani na provoz a aktivity škol architektury.
> www.nca.info
Autor: Jan Kratochvíl, 18.03.09 23:30
Návštěvnost: 6628 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.