Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Urbanistický masakr na jihu Brna v Přízřenicích

Brno, městská část Brno-jih, lokalita Přízřenice
Obytný soubor Přízřenice - "Na slunné louce"
Autor návrhu: UAD Studio s.r.o. Mošnova 3, Brno, prosinec 2006

Poznámky k návrhu zpracoval: Doc. Ing.arch. Jan Mužík, CSc., PrahaPoloha souboru v organismu města Brna
Soubor bytových a rodinných domů má být lokalizován na pozemcích při jižním okraji Mč. Brno - jih v těsném sousedství vesnice Přízřenice. Ze severní strany navazují na ulici Moravanská. Jedná se o rovinaté území úrodného Dyjsko-svrateckého úvalu, jehož osu tvoří řeka Svratka. Urbanisticky se jedná o území, pro které je charakteristické prolínání zemědělsky obhospodařované krajiny s malými sídly, tedy nízkopodlažní zástavbou venkovského charakteru. Větší vzdálenost od vnitřních částí velkého města je zde kompenzována bezprostředním kontaktem s krajinou, klidem a vysokou pobytovou hodnotou. Toto prostředí je obyčejně přitažlivé pro každodenní rekreaci místních obyvatel i obyvatel přilehlých vnitřních částí města. Pro každé město je tento harmonický vztah městské struktury a okolní krajiny velmi potřebný a oboustranně výhodný. Malá sídla, vesnice nabízejí charakteristické obytné prostředí, které obohacuje pestrost nabídky v organismu celého města. V posledních letech je toto prostředí stále vyhledávanější, zejména mladými lidmi.

Z tohoto pohledu je navrhovaný, čistě obytný soubor s cca 900 byty, s 5 - 9 podlažními bytovými domy situovanými na ploše 8,18ha, tedy s hustotou až 340 obyvatel na hektar, v této poloze a v dotyku se stávající vesnicí Přízřenice lokalizován nevhodně. Jeho urbanistická struktura je prostorově, funkčně i provozně neslučitelná s jeho bezprostředním okolím.

Vztah urbanistické struktury vesnice Přízřenice a navrhovaného souboru "Na slunné louce"
Přízřenice jsou z urbanistického hlediska vůbec nejzajímavější vesnicí na území města Brna. Byly založeny při západním břehu Svratky, na území říční nivy, jejíž okraj přibližně odpovídá Modřické a Zelné ulici. Rozhodujícím momentem situování vesnice však byla nepochybně obrana. Sevřený intravilán kapkovitého tvaru byl dříve nepochybně obtékán říčním ramenem. Vesnice pomalu, ale stále rostla. Zástavba se rozvíjela podél všech tří silnic: do Brna (Zelná), do Moravan (Moravanská) a do Modřic (Modřická). Přes četné modernizace patří Přízřenice dodnes mezi nejlépe dochované vesnické celky na území města Brna.
(K. Kuča, Brno - vývoj města, předměstí a připojených vesnic, nakl. Baset Praha 2000)

Prostorová struktura Přízřenic je tvořena jednopodlažní až dvoupodlažní zástavbou venkovského charakteru, kterou formovaly přírodní podmínky, potřeba obrany a trasy místních i dálkových cest. Funkční skladba byla dána těsným propojením bydlení a hospodaření, obchodu a základních služeb. Postupně tak vzniklo prostředí s místní nenapodobitelnou atmosférou a osobitým obrazem. Prostředí, které tvoří s okolní krajinou harmonický celek, a proto je i dnes velmi přitažlivé. V roce 1991 zde žilo 469 obyvatel na ploše odhadem 18ha. Tomu odpovídá hustota cca 26-30 obyvatel/ha. Navrhovaný obytný soubor je tvořen řadovými a atriovými RD lokalizovanými na východní straně souboru, celkem 28 RD na ploše 1,99ha. Tato zástavba vykazuje hustotu cca 60 obyvatel/ha. Západní část souboru tvoří racionálně uspořádaná zástavba 5-9ti podlažními bytovými domy. Jedná se o zástavbu čistě obytnou celkem s cca 870 byty. To znamená cca 2 200-2 300 obyvateli. Jedná se tedy o velmi vysokou hustotu až 340 obyvatel/ha. Veřejné prostory mezi jednotlivými bytovými domy zaplňují téměř výhradně garáže, plochy pro parkování a přístupové komunikace. Plochy veřejné zeleně jsou minimální. Systém zástavby a výška bytových domů vedou k tomu, že někde nemohou být splněny ani minimální odstupové vzdálenosti objektů - fasád s okny obytných místností.

Obě struktury jsou naprosto nesourodé a to jak po stránce výtvarně prostorové, funkční a provozní, tak z hlediska sociálně ekologického. Kvalita obytného prostředí navrženého souboru velmi výrazně zaostává za kvalitou prostředí vesnice Přízřenice. Uspořádání tohoto souboru a jeho umístění je urbanisticky chybné!!!
Návrh je také v zásadním rozporu s požadavky a podmínkami pro rozvoj města, které jsou velmi dobře a přesně formulovány v Zadání ÚP města Brna (ze dne 11.4.2006)!

V Praze 27.10.2008
Doc. Ing.arch. Jan Mužík, CSc.

(titulek: redakce)
Zdroj: Občanské uskupení Hezké Přízřenice
Vložil: Jan Kratochvíl, 11.11.08 00:20
Návštěvnost: 25319 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
Doplnění Jan Kratochvíl 11.11.08 01:29
dotaz Petr 11.11.08 07:12
Urbanistický masakr na jihu Brna v Přízřenicích Oldřich holas 11.11.08 08:26
re: dotaz Jan Kratochvíl 11.11.08 09:22
Urbanistický masakr na přdměstí Brna Jiřina Bočková 11.11.08 10:10
... Martin Franěk 11.11.08 10:48
to je tezke jiri 11.11.08 11:32
Martin Franěk - odpověď Jiřina Bočková 11.11.08 11:33
přesná kritika, Vích 11.11.08 12:26
oprava adresy zpravodajství o.h. 11.11.08 13:23
Projekt od autorizovaného architekta zárukou vysoké kvality Václav Průcha 11.11.08 13:38
to je povyku... Jakub Filip Novák 11.11.08 14:24
ad pan Jakub Filip Novák Petr 11.11.08 16:02
pan Průcha Pavel kol. 11.11.08 18:16
petrovi misko 11.11.08 20:36
dotaz Josef 13.11.08 12:42
UAD Studio a vedouci uzmemniho planovani ing.,Wendscheova Ales 18.11.08 22:14
ad pan Aleš Jakub 19.11.08 07:16
... MF 19.11.08 07:27
Žádost o radu ing.Lenka Hošková 27.01.09 13:52
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.