Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Odpověď ministra Jehličky na otevřený dopis akademiků


Václav Jehlička
ministr kultury

V Praze dne 28. února 2008
Č.j. 1542/08

Vážený pane docente,

obdržel jsem jako jeden z adresátů otevřený dopis "Národní knihovna a Klementinum". Děkuji Vám za zájem Váš i Vašich kolegů o rozvoj jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice, Národní knihovny ČR.

Souhlasím s Vámi, že záměr vybudovat pro Národní knihovnu ČR, respektive pro její uživatele novou, moderní budovu, je mimořádně závažný. Ministerstvo kultury, respektive vláda ČR se snažila zajistit nové podmínky, odpovídající moderním službám a měnícím se potřebám uživatelů Národní knihovny ČR, cíleně od roku 2000. Zájem na řešení situace se odráží i v zásadním koncepčním materiálu pro oblast knihoven, Koncepci rozvoje knihoven na léta 2004 – 2010, přijaté usnesením vlády č. 679 ze dne 7. července 2004, kde je jako jeden z dílčích cílů uvedena realizace výstavby a rekonstrukce objektu Národní knihovny ČR.

Stávající sídlo Národní knihovny ČR v Klementinu nevyhovuje moderním světovým trendům poskytování knihovnických a informačních služeb, kdy je maximálně využíváno možnosti volného výběru publikací v oborových a specializovaných studovnách, což dispozice Klementina prakticky vylučují. Uvažovalo se o různých variantách řešení, které se ukázaly z různých příčin jako nevhodné. Jejich realizace by zásadně změnila dispozice národní kulturní památky Klementinum, aniž by se podařilo vybudovat moderní a uživatelsky přívětivou knihovnu. Z tohoto důvodu bylo jako nejlepší řešení zvolena výstavba budovy nové, projektované speciálně pro knihovnický provoz, resp. novodobé fondy a s nimi související služby.

Sdílím s Vámi též zájem na co nejkvalitnějším provedení rekonstrukce stávajícího sídla Národní knihovny ČR, národní kulturní památky Klementinum. Mohu Vás ubezpečit, že na její přípravě se v současné době intenzivně pracuje.

Co se týče Vašeho požadavku na zapojení Univerzity Karlovy, jsem vedením Národní knihovny ČR informován, že se připravuje smlouva o spolupráci mezi oběma institucemi. Rozsah této spolupráce je plně v kompetenci vedení Národní knihovny ČR a ze své pozice nepovažuji za vhodné do ní zasahovat. Chtěl bych zde však zdůraznit, že Národní knihovna ČR má podstatně širší funkce než doplňovat službami fakultní univerzitní knihovny. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění, je zejména centrem systému knihoven ČR, v jehož rámci vykonává standardizační, koordinační, metodické a další činnosti.

Vážený pane docente, z výše uvedených důvodů nemohu považovat Váš návrh na ustavení další zvláštní pracovní skupiny za účelný. Jak je Vám známo, záležitosti se věnují specializované pracovní týmy i odborní zaměstnanci Ministerstva kultury, o jejichž erudici jsem přesvědčen, tudíž vyčkám závěrů jejich práce.

Na závěr mi dovolte pozastavit se nad poněkud překvapivým tvrzením, obsaženém v dopise, a to že národní konzervační fond je z 80 % archivem literárního braku. Konzervační fond je zejména dokladem písemného kulturního dědictví současnosti pro budoucí generace a rád bych ponechal hodnocení jeho kvality na odbornících z oblasti literatury, kteří však, jak jsem si povšiml, mezi signatáři Vašeho dopisu zastoupeni nejsou.

S pozdravem
Václav Jehlička
Autor: Jiří Horský, 10.09.08 20:35
Návštěvnost: 6881 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.