Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Žádost o poskytnutí informací
dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. března 2007


Žádám o sdělení následujících skutečností:
  1. Zda, od kterého případně dne a na základě jakých právních skutečností se změnil režim provozování Zrcadlové kaple, Divadelního nádvoří a barokních prohlídkových tras Klementina?;
  2. Zda v souvislosti s provozem výše uvedených prostor proběhlo nějaké výběrové řízení, pokud ano, jaké mělo podmínky, jak veliký okruh potenciálních uchazečů byl osloven (tj. jakým způsobem k případnému oslovení došlo), ke kterému dni byli případní uchazeči seznámeni s podmínkami, kdy byla uzávěrka k podávání přihlášek; a dále kolik nabídek v řádném termínu došlo, na základě jakých kriterií bylo mezi nabídkami vybíráno, která nabídka zvítězila a jak bylo toto rozhodnutí zdůvodněno?;
  3. Vznesl někdo námitky či konal jakékoli jiné faktické či právní kroky, Vám známé, proti výsledku v předchozích bodech uvedené soutěže? Čím svůj nesouhlas zdůvodnil?
  4. Kdo (jaký subjekt) v bodě 1. uvedené prostory nyní skutečně provozuje/má v nájmu a za jakých podmínek (tj. uveďte laskavě název a další identifikaci subjektu tak, aby byl nezaměnitelný s jiným, dále přesný obsah smlouvy mezi NK a tímto případným subjektem: zejména vymezení vzájemných práv a povinností, možnosti odstoupit od smlouvy, délku trvání smlouvy, podmínky jejího prodloužení, sankce ze smlouvy, vzájemná plnění, možnosti změny smluvního vztahu atd.)?;
  5. Kdo v současnosti provozuje bistro a za jakých podmínek (požadované údaje obdobně dle bodu 4);
  6. Jaké máte plány s právě rekonstruovanými prostory traktu, sousedícího s kostelem sv. Klimenta při vstupu z Karlovy ulice: co zde má být umístěno? Uvažujete o pronájmu těchto prostor, nebo jejich části, příp. byla již uzavřena nějaká smlouva týkající se těchto prostor (zde prosím informace obdobně jako pod bodem 4.)? Bude případně vyhlášena veřejná soutěž? Je již známo datum vyhlášení a podmínky soutěže? Jaké to v tom případě jsou - uveďte prosím přesně a úplně.
  7. Uzavíráte v souvislosti s projektem rekonstrukce Klementina nebo v současné době alespoň jednáte o uzavření nějakých nájemních smluv nebo smluv o smlouvách budoucích, souvisejících s využitím prostor Klementina? Kterých prostor se příp. týkají? Jaké jsou podmínky (požadované informace obdobně dle bodu 4.)
  8. Jaké konkrétní využití v budoucnosti plánujete s prostory a) dnešní haly služeb a b) letního refektáře (Všeobecné studovny) - prosím o konkrétní a úplné údaje. Zejména, zda provoz těchto prostor má být prováděn prostřednictvím jiného subjektu, či zajišťován NK, zda se počítá s pronájmem (i jednorázovým na časově krátké úseky) uvedených prostor - k jakým účelům? Za jakých podmínek? Je již s někým konkrétně jednáno a v tom případě s kým?
  9. Se kterými všemi prostory v budoucnu počítáte, že budou pronajaty dalším subjektům?; za jakých podmínek?; s kterými prostory se konkrétně počítá, že budou pronajaty ke komerčním účelům (tj. provozování hostinské živnosti, nákup a prodej zboží - jakého - , poskytování služeb - jakých? - ap.)?
Mgr. Adam Křístek
Zdroj: Mgr. Adam Křístek
Vložil: Jiří Horský, 01.09.08 00:35
Návštěvnost: 5989 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.