Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Architektura v perspektivě 2017 - program konference

Dovolujeme si vás pozvat na devátý ročník mezinárodní konference Architektura v perspektivě, který proběhne 2. - 3. listopadu 2017 v Nové Aule VŠB-TU Ostrava. Program může doznat drobných změn.
Dále vás zveme na výstavu nejlepších diplomových prací letošního roku ve dvoraně úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Výstava potrvá do 16. listopadu 2017 a je přístupná od 9:00 do 18:00 hodin v pracovních dnech.

Program konference:

Čtvrtek 2. listopadu


Sál NA 2
CZ/SK

9:00    Prezence, káva   
10:00    Slavnostní zahájení   
10:30    Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (FAU, TU Liberec)   
INSPIRACE NEBO SVATOKRÁDEŽ?
10:45    Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. (FAST, VŠB-TU Ostrava)   
TEČKA ZA FUNKCIONALISMEM
11:00    Doc. PhDr. Oldřich Ševčík   
FENOMÉN RAJNIŠ
11:15    Doc. Ing. Agnes Iringová, PhD. (SvF, UNIZA Žilina)   
OBNOVA FASÁD  PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH BUDOV S KERAMICKÝM OBKLADOM - PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
11:30    Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. (FA, ČVUT Praha)   
ARCHITEKTURA PRO SOCIALISTICKÝ MOTORISMUS
11:45    Doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (FA, STU Bratislava)   
MALÉ VÝSTAVNÉ FORMY PRE SÚČASNÉ UMENIA A ROZVOJ UMENIA

12:00    Oběd   

Sál NA 2           
EN

12:45    Doc. Olena Stasyuk, Ph.D. (Institute of Architecture, Lviv Polytechnic National University) CONVERSION, RENOVATION AND СREATION OF MEMORY PLACES IN THE PUBLIC AREAS OF THE HISTORIC CITY
13:00    dr inż.arch. Sebastian Wróblewski (Wydział  Architektury, Politechnika Wrocławska) REVIVING THE SPIRIT OF THE PAST. NEW ARCHITECTURE IN HISTORICAL CONTEXT OF EUROPEAN OLD TOWN DISTRICTS
13:15    Arch. Darko Kahle, PhD. (Independent scholar, Zagreb)   
COLLECTIVE HOUSING BLOCKS (CHBS) IN ZAGREB BETWEEN 1945 AND 1955 – FROM THE COLLECTIVIZATION TO THE RE-PRIVATIZATION OF ARCHITECTURAL OFFICES
13:30    dr inż. Aleksandra Repelewicz (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska) ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF FILIAL CATHOLIC CHURCHES IN ARCHDIOCESE OF CZESTOCHOWA
13:45    prof. dr hab. inż. arch. Nina Kazhar (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska) SEARCHING FOR A NEW GLOBAL STYLE: FROM THE XIX TO THE XXI CENTURY
14:00    mgr inż. arch. Katarzyna Przybyła  (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska) FUTURISTIC APPROACH ON UNDERWATER HABITAT DESIGNING
14:15    dr hab. inż. arch. Zbyszko Buniewicz (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)
 THE DISREPANCY BEETWEEN THE CONCEPTS AND REALISED OBJECTS OF UNDERWATER ARCHITECTURE

14:30    Coffee brak   
           
EN/PL   
15:00    dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Palubicka (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)   
ECOLOGICAL ASPECTS IN CURRENT HOUSING
15:15    dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)
ECOLOGICAL VISIONS OF REUSING OF CITY SPACES FORMED IN 20TH CENTURY ON THE THEORETICAL EXAMPLES IN UPPER SILESIA
15:30    dr inż. arch. Aleksandra Witeczek  (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)
HOSPICE BUILDING EXTENSION AS AN EXEMPLARY INFILL CASE. REDUCTION OF THE URBAN SPRAWL THOUGH THE CITYSCAPE CONDENSATION
15:45    dr hab. inż. arch. Malgorzata Balcer-Zgraja  (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)   
ARCHITECTURE OF EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTRES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS – TRADITION OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND CONTEMPORARY SOLUTIONS
16:00    dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska)
ISSUES OF SOCIAL HOUSING-HISTORY AND MODERNITY
16:15    dr inż. arch. Nina Sołkiewicz-Kos (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska)   
THE DEVELOPMENT OF THE METROPOLITAN AREA TAKING INTO ACCOUNT THE ISSUES OF RIVERSIDE AREAS WITH THE EXAMPLE OF CZESTOCHOWA
16:30    dr  inż. arch. Jerzy Wojewódka (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)HOUSE LOCATED IN THE VILLAGE ALWAYS A VILLAGE HOUSE? - ANALYSIS OF THE RESULTS OF DIDACTIC WORK
16:45    arch. Elvira Khairullina (University of Valladolid, Spain)   
URBAN PLANNING AND ROAD TRAFFIC: IDEAS OF ALKER TRIPP IN THE USSR.

Sál NA 3           
CZ   

12:45    Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D. (ZF, MENDELU Brno)   
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTORŮ OBYTNÝCH SOUBORŮ – NOVÉ PŘÍSTUPY
13:00    Ing. Iveta Kopřivová (ZF, MENDELU Brno)   
"KRAJINÁŘSKÝ URBANISMUS - SOUDOBÝ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ MĚSTA"
13:15    Ing. arch. Tomáš Peltan (FŽP, ČZU Praha)   
VÝUKA ANALÝZ PRO URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ S VYUŽITÍM SPACE SYNTAX ANALÝZY
13:30    Ing. arch. Vlaďka Kirschner, Ph.D. (FŽP, ČZU Praha)   
IDENTITA VEŘEJNÝCH PROSTOR MULTIKULTURNÍCH MĚST
13:45    Ing. Lucie Poláčková, Ph.D. (ZF, MENDELU Brno)   
NOVÁ MĚSTSKÁ ZAHRADA V EVROPSKÉM KONTEXTU
14:00    Ing. Iva Hradilová (ZF, MENDELU Brno)   
NÁBŘEŽÍ V OBRAZE MĚSTA
14:15    Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (FAST, VUT Brno)   
VÝVOJOVÉ TENDENCE ARCHITEKTURY INŽENÝRSKÝCH STAVEB V ČR

14:30    Coffee brak   
   
Sál NA 3
CZ/SK   

15:00    Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, Ph.D., Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (FA, STU Bratislava)
SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2000 - 2015
15:15    Ing. arch. Edita Vráblová, Ing. arch. Michal Czafík, Ing. arch. Stanislav Majcher (FA, STU Bratislava)   
ALTERNATÍVNE FORMY PRECHODNÉHO UBYTOVANIA V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH
15:30    Mgr. M.A. Martina Sedláková, Ph.D. (FA, ČVUT Praha)   
HYPERREALITA VE SPOLEČNOSTI A V ARCHITEKTUŘE
15:45    Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD., Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (FA, STU Bratislava)
REVERZIBILNÉ KONŠTRUKCIE ZASTREŠENÍ  NA ARCHITEKTONICKÝCH OBJEKTOCH V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH
16:00    Doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD., Ing. David Méri, Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (FA, STU Bratislava)   
VPLYV NOSNÉHO EXOSKELETU NA ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ A EFEKTÍVNOSŤ KONŠTRUKCIE VÝŠKOVEJ BUDOVY
16:15    Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Ing. arch. Kristína Kalašová (FA, STU Bratislava)
MAPOVANIE KULTÚRNO-HISTORICKÉHO POTENCIÁLU ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA NA VYBRANÝCH MESTÁCH KOMÁRNO A ŠTÚROVO A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA
16:30    Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D. (FAST. VŠB-TU Ostrava)   
ARCHITEKTURA V OBRAZE VENKOVA / VENKOV V OBRAZE ARCHITEKTURY

19:00    Vernisáž a společenský večer. Sál radnice Moravské Ostravy a Přívozu.


Pátek 3.11.
Sál NA 2           
EN  
 
10:00    Ir. André Loits, Ing. arch. Tomáš Drdácký, Jaroslav Buzek, Ing. Tomáš Zadražil (ITAM AS CR, v. v. i., CET- Laboratory for Sustainability of Monuments and Historic Sites, Telč)   
TRIANGULATED MEDIEVAL CITIES
CZ/SK   
10:30    Doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD., Ing. arch. Jana Fečkaninová (FA, STU Bratislava) TRENDY A EXPERIMENTY V ARCHITEKTONICKOM VZDELÁVANÍ V SÚČASNOSTI
10:45    Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (FAST, VUT Brno)   
CENTRUM PRO NÁBOŽENSKOU KOMUNITU V TEPLICÍCH
11:00    Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D., Ing. arch. Ondřej Juračka (FAST, VŠB-TU Ostrava)   
TRANSFORMACE SOUČASNÝCH VYBRANÝCH OBŘADNÍCH SÍNÍ V OSTRAVĚ – JEJICH POSTAVENÍ A FUNKCE V ORGANISMU OBCE VE SMYSLU VEŘEJNÉHO PROSTORU A JEJICH ESTETIZACE
11:15    Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.  (FAST, VŠB-TU Ostrava)   
MINI OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBĚ
11:30    Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Dvořák (FSV, ČVUT Praha)   
K VYMĚŘOVÁNÍ A PODOBĚ PFAFFENSCHLAGU
11:45    Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (FA, STU Bratislava)   
MLYNICA A STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ V BRATISLAVE

12:15    Oběd   

Sál NA 2
CZ/SK  
     
12:45    Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (FA, STU Bratislava)   
PREMENY A TENDENCIE MALOOBCHODNÝCH BUDOV SLOVENSKA
13:00    Ing. arch. Lenka Dočekalová (FAST, VUT Brno)   
SKRYTÉ HODNOTY ÚZEMÍ OBYTNÉHO SOUBORU RODINNÝCH DOMŮ V BŘECLAVI - POŠTORNÉ
13:15    Mgr. Vlastimil Rudolf, Ph.D. (Město Prostějov)   
ROVNÁ (EBMETH), OKRES SOKOLOV, ZROZENÍ VSI NOVÉ DOBY (?)
13:30    Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Ing. arch. Beata Polomová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka (FA, STU Bratislava)   
OVEROVACIA ŠTÚDIA V ÚLOHE PREDPROJEKTOVEJ PRÍPRAVY AKO VHODNÝ MODEL VÝUKY OBNOVY HISTORICKEJ ARCHITEKTÚRY – PRÍKLAD MODERNIZÁCIE ARCHITEKTÚRY 20. STOROČIA
13:45    Ing. arch. Ing. Roman Ruhig  (SvF, STU Bratislava)   
KONZERVÁCIA HISTORICKÝCH PRVKOV APLIKÁCIOU ZIMNÝCH ZÁHRAD NA FASÁDE BYTOVÉHO DOMU V MADRIDE
14:00    Ing. Zora Kulhánková, Ph.D. (ZF, MENDELU Brno)   
PRINCIPY ITALSKÉ ZAHRADY V SOUDOBÉ ARCHITEKTUŘE ZAHRAD A VEŘEJNÝCH PROSTORŮ


Sál NA 3           
CZ/SK   

10:00    Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Roman Hajtmanek, Ing. arch. Tatiana Vozárová (FA, STU Bratislava)   
OBNOVA RYBNÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE
10:30    Doc Ing. arch. Naděžda Hrašková, PhD., Ing. arch. Ivan Klas (FA, STU Bratislava)
DEFORMÁCIA FUNKČNÝCH A VÝTVARNÝCH PRINCÍPOV VIDIECKEHO PRIESTORU
10:45    Ing. arch. Marek Pavlas (FA, ČVUT Praha)   
ZERO ROOF OVERHANG AT TIMBER HOUSES
11:00    Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (FAST, VUT Brno)   
STARÉ BRNO -SMART CITY, REALITA NEBO UTOPIE?
11:15    Ing. arch. Eva Horáková (FA, VUT Brno)
VYUŽITÍ A INTERPRETACE OTEVŘENÝCH A VEŘEJNÝCH MĚSTSKÝCH DAT
11:30    Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, Ing. arch. Zuzana Nádanská, PhD. (SvF, STU Bratislava)   
KONCEPČNÉ RIEŠENIE PRI REVITALIZÁCII VEREJNÝCH PRIESTOROV MIEST NA SLOVENSKU (PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA STUPAVA)
11:45    Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (SvF, STU Bratislava)   
IDENTIFIKÁCIA SÚČASNÝCH MAJITEĽOV SO STAVBAMI  MEDZIVOJNOVÉHO OBDOBIA, PRE ZACHOVANIE  PÔVODNÝCH  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÝCH HODNÔT

Více informací >
Zdroj: Martin Nedvěd, VŠB - TU Ostrava
Vložil: Tisková zpráva, 30.10.17 11:10
Návštěvnost: 793 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.