Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY
na dobu jmenování dvou let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace
Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, IČO: 00360724

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání min. v magisterském nebo inženýrském studijním programu;
- nejméně 3 roky praxe v manažerské a vedoucí funkci;

- občanská bezúhonnost;

- znalost fungování a financování příspěvkové organizace;
- dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti.

Výhodou:
- orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče;
- znalost německého nebo anglického jazyka;

- orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů;

- publikační činnost a aktivity v profesních orgánech;
- řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
-  strukturovaný profesní životopis;
- koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 3 stran A4;
- motivační dopis;
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání;
- kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici.

Platové podmínky
se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída nejméně 12.

Termín nástupu: 1. 1. 2018


Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace“
doručte do podatelny Krajského úřadu nejpozději do 15. 9. 2017 na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Karina Strnadová
tel.č.: +420 475 657 242

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz
Zdroj: Karina Strnadová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Vložil: Tisková zpráva, 20.07.17 11:05
Návštěvnost: 1161 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.