Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Soutěže

"Kaple Ležáky"- regulerní soutěž s neregulerníni výsledky
"Kaple Ležáky"- regulerní soutěž s neregulerníni výsledky Hruška 08.12.11 23:36
Podle soutěžních podmínek nebylo možné navržený objekt umístit na parcelu 373/23.
Porota zcela ignorovala tento požadavek a rozhodla, že návrhy firem Kurtis a PURA, přestože uvedené podmínky porušily, se umístily na 1. a 2. místě. Ze strany poroty, ve které byli autorizovaní architekti se jedná se o velmi závažné pochybení, které degraduje soutěž o návrh u veřejnosti a poškozuje ostatní účastníky soutěže. Co na to ČKA? Předpokládám, že bude jako vždy v roli mrtvého brouka
... ondrejcisler 09.12.11 01:54
ta soutěž byla pochybná už způsobem vyhlášení. "národní památník" - jak typické.
..co na to říci... josef smutný 09.12.11 11:33
jako účastník mne také udivilo že vyhrál projekt který byl umístěn na pozemku o kterém nám 2x sdělili že tam se stavět nemá a jako majetek obce určili pozemek xy který ani nebyli schopni polohovat.
Na druhé straně je mi osobně jedno kdo to vyhrál a kde....důležité teď je aby projekt který vyhrál byl dostatečně kvalitní a obstál v kritice i přes totální administrativní neschopnost vypisovatele...
K diskusi dávám zda porota má obecně právo vybrat projekt který porušil pravidlo jestliže se domnívá že řešení je správněji než zadání...tedy že architekt riskuje vlastním názorem vyloučení ze soutěže
(protože špatně může být přeci i zadání ....??)
a co na to ČKA ? josef smutný 09.12.11 11:34
zeptám se
??? slavo novotný 09.12.11 11:41
nemela ta kaple být na jiném míste??? Domnívam se ze bylo jasne stanoveno místo parcely 101, znacne omezující, ale presto inspirativní a nakonec i logické. Je to trochu nefer trvat v podmínkách na male a omezující parcele a pak první cenu udelit navrhům, které pocítali se zelenou loukou i kdyz majetkove nevysporádanou
/Dotaz: „Pokud se stavba umístí ke kříži, bude stát na pozemku 373/23, to předpokládám, že je v pořádku. Pouze parcela 451 je v soukromých rukách.“
Odpověď: „Oba zmíněné pozemky jsou obtížně řešitelné z pohledu vlastnických práv a tedy nepřijatelné a rovněž jsou „z dohledu“, tzn. mimo pietní území. Naší původní představou byla stavební parcela č.101, kat.úz. Louka u Vrbatova Kostelce a tu můžeme doporučit pro řešení návrhu.“/
.
Kazdopadne gratuluji prvním místům ke spickovým návrhům
co vše je pochybné josef smutný 09.12.11 11:44
ondřeji ..pochybná byla velice...proto se ji nikdo kdo pochyboval nemusel účastnit ....osobně jsem byl rád že ji komora alespoň symbolicky uznala regulérní
smutné je že jak říkáš ,,národní památník,, pro mne pietní místo, nebyl schopen vyhlašovatel a PS pro soutěže tuto soutěž zkomunikovat řádně a bez ostudy.
opět další darda důvěře architektů ke komoře...a to byla vyhlášena regulérní jen díky intervenci jednoho člena představenstva , a ne díky usilovné činnosti PS pro soutěže
TOTO JE MŮJ OSOBNÍ NÁZOR, ne názor místopředsedy ČKA, kterýžto má předsedou a druhým místopředsedou zakázáno se veřejně prezentovat svými názory... jak smutná je někdy demokracie
to slavo Martin Rusina 09.12.11 13:05
Odkud víte, jak vypadají oceněné návrhy? Na stránkách památníku ani komory vyvěšeny nejsou. Jinak souhlasím s tím, že veletoč okolo pozemku byl nefér.
první místo arch 09.12.11 14:12
http://goo.gl/NAh1D
cílem soutěže Vích 09.12.11 14:30
je najít nejlepší řešení, takže jestli se to stalo, klobouk dolů, je dobře vítězi poblahopřát. Zadavatel je sice asi v roli amatéra, ale jsou horší věci pod sluncem. Pokud tam ale došlo k nějakému jinému pochybení, střetu zájmů atp., podejte podnět k šetření na dozorčí radu ČKA, jsme tam od toho se tím zabývat.
Pro M.Rusinu Hruška 09.12.11 15:13
Naprosto stejnou otázku mi položil ing.Hájek z firmy Eurotender, která administrovala soutěž. Není určitě náhoda, že zveřejněno bylo pouze pořadí návrhů, bez dalších obrazových materiálů. Domnívám se, že tyto budou zveřejněny koncem příštího týdne. To ale už uplyne 15 denní lhůta pro podání námitek. Myslím, že porota i administrátor jsou si dobře vědomi, že pochybili. Proto jsem také včas podal námitku vyhlašovateli a teď jsem zvědav, co se bude dít.
Pravděpodobně nic a pak podám návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu hosp.soutěže ať to stojí za to. Oceněné návrhy na 1. a 2. místě jsem našel na netu. Stačí zadat na googlu heslo "kaple Ležáky" .
Má porota právo vybrat projekt který porušil pravidlo? Hruška 09.12.11 15:30
Porota má povinnost dodržovat stanovené podmínky a ne je sama porušovat. Návrhy, které podmínky nedodrží mají být vyloučeny hned na začátku. Dodržování stanovených pravidel se však v této zemi jaksi nenosí. Takže další ostuda.
... ondrejcisler 09.12.11 20:06
ja jsem se zúčastnil s chutí. nenechám se otrávit, zadání je samo o sobě krásné. z toho, že uznání komory neumožnilo všem účastníkům rovné podmínky, se radovat nemohu. to, že postoupila řešení na pozemku v zadání nedoporučeném je změna pravidel uprostřed hry. národní památník to tedy v ironickém slova smyslu je. nehroutím se z toho, jenom to konstatuji.
??? slavo novotný 09.12.11 23:01
souhlasím s Hruskou - ten "nahradní" pozemek byl znacne limitující a hlavne zmenen v polovine souteze. Clovek by si pomyslel ze slo o zamernou mystifikaci ze strany zadavatele. SAKRA PROČ???
Víchovi Jan Línek 10.12.11 10:22
Pane kolego,na jiném místě jsem položil Vám otázku jak se Komora vyrovná s podivností,že člen poroty je osoba potrëstaná za nepravosti v jiné soutěži.Píšete,že dozorčí rada je tam od toho,tak co v této věci učinila,nějaké podání snad nebylo nutné,neboť to bylo obecně známo.Nesoutěžil jsem,neboť v jiných soutěžích jsem se poučil.
Má porota právo vybrat projekt který porušil pravidlo? NE lug 10.12.11 11:07
Cílem soutěže je skutečně najít nejlepší řešení, avšak za současného dodržení podmínek zadání. To platí zvlášť, pokud se na to opakovaně někdo dotazoval... Zadavatel řekl jasně, že podmínka musí být dodržena, potom měl stejně pevně trvat na jejím dodržení ze strany soutěžících. Pokud to tak skutečně bylo, máme tady stejný problém jako v případě Kaplického návrhu knihovny... další rána soutěžím a profesi
Ad UOHS, v Kaplického případě se soutěží o návrh ÚOHS tehdy zabývat ze zákona (a částečně z alibismu) nemohl. Nyní je k tomu jasně legitimován...
re Jan Línek Vích 10.12.11 19:21
Radil jsem se s kolegou právníkem a došli jsme k závěru, že právně je možné aby Malinský, byť ve výkonu trestu uděleného ČKA, porotoval. Musel by ho odsoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dle Zákona o veřejných zakázkách, tam je to ošetřeno, ale dle komorových řádů je to OK. Nelíbí se mi to.
re Vích Hruška 10.12.11 19:37
Zdá se, že podle komorových řádů je téměř každá levota OK. Spíš to připomíná camorrové řády. Bohužel pro nás, kteří platíme nehorázné příspěvky.
re Vích Jan Línek 11.12.11 00:59
Děkuji za odpověď,která mě neuspokojila.Nyní předpokládám že pozvete do dozorčí rady porotu soutěže na kapli,která nepostupovala v souladu s komorovými řády a budete žádat vysvětlení proč porušila při hodnocení smlouvu-soutěžní podmínky a vyvodíte z toho patřičné závěry.V případě možnosti souběhu porotování soutěžě s trestem neúčasti v soutěžích snad upravíte příslušný komorový řád.Jinak nad komorovými řády by mělo stát cosi jako slušnost či stud.
re Vích 11.12.11 12:34
Pane Línku ani mne to nenechává chladným, už jsem kolem toho absolvoval několik schůzek a mailů, zatím shromažďuji informace. S tím výběrem vítěze já ctím výsostné právo poroty vybrat, co se jim nejvíce líbí.
Účel soutěže jak je v Soutěžním řádu
§ 2
účel a druhy soutěží a soutěžních přehlídek
(1) Účelem soutěže je výběr nejlepšího řešení předmětu
soutěže, provedený z předložených soutěžních návrhů,
jehož autor bude pověřen vypracováním navazujících
stupňů plánovací nebo projektové dokumentace.

Účel je, jak to chápu, nadřazen těm následujícím, pokud by mu bránily. Ale soutěžící, porota a zadavatel dost riskují, že soutěž znevěrohodní, když se chovají takto nepředvídatelně mimo rámec soutěžních podmínek, podobně jako se stalo u NK.
začíná to být celkem absurdní legrace ... Bohdan 11.12.11 16:14
Pane Víchu...
Účel sotva bude nadřazen procesním pravidlům.
Účel jenom definuje náplň celého procesu soutěžení.
Vámi zmíněný paragraf zcela jistě neotevírá cestu gladiátorským zápasům, kdy je to momentální pozice císařova palce co rozhodne

§ 10 - jednání poroty
(6) Porota vyloučí
b) ze soutěže všechny soutěžní návrhy, které nejsou
v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se
jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost
návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu,
jde-li o soutěž anonymní, a jimiž není návrh zvýhodněn;
v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětinovou
většinou svých řádných členů o ponechání návrhu
v soutěži,
......

(7) Soutěžní návrhy dávající obzvláště pozoruhodné
podněty, které však porušily soutěžní podmínky a byly
proto vyloučeny ze soutěže, mohou po stanovení pořadí,
avšak před přiznáním cen a odměn, být rozhodnutím
poroty, odhlasovaným nejméně dvoutřetinovou většinou
hlasů řádných členů poroty, ohodnoceny zvláštní odměnou.
re Vích lug 11.12.11 16:20
Pane Víchu,
Smyslem uvedeneho ustanoveni Soutezniho radu je nepochybne vybrat prostrednictvim souteze nejlepsi reseni predmetu souteze definovaneho souteznimi podminkami. Nic pritom nebrani zadavateli a porote, ktera by mela podminky pred zahajenim souteze odsouhlasit, aby stanovili podminky mene svazujicim zpusobem a nalezli tak v soutezi maximum reseni, která si předem treba nedovedli ani predstavit. Zavaznost podmínek mohla byt resena také v prubehu souteze na zaklade opakovanych dotazu. Pokud však přes tyto moznosti na podmínkách trvali, měli je ctit a vyzadovat od soutezicich jejich dodrzeni.
Povinnost (zasada) dodrzovat dohody a stanovene podminky byla znama jiz starym Rimanum. Spise nez z psanych predpisu, je tato zasada vyjadrenim obecne sdilene lidske potřeby a smyslu pro spravedlnost ci fair play (i gauneri vedi, ze nedodržet dohodu není uplne ok). Pokud je tato zakladni sdilena zásada prolomena, beda spolecnosti!
Jak byste posoudil situaci, kdy by se při cyklistickem zavodu, jehoz ucelem je nepochybne nejrychlejsi projeti trati, rozhodl nektery z ucastniku nasednout na motorku a dojel do cile jako první? Taky se nesporne jednalo o nejlepší reseni ucelu souteze. Nebo ne?
Lug
re Vích 12.12.11 00:32
Díky za argumentaci, zejména ostavec (7) je asi k této věci.
Re Jan Línek 12.12.11 10:28
Děkuji předchozím pánům,že podali zcela vyčerpávající rozbor ze Soutěžního řádu,týkající se korektního postupu poroty-ale co s tím?Všichni to znají,kolega Vích se stal po předchozím boji o výsledky soutěže na Mariánském náměstí členem dozorčí rady a ta ho zřejmě již pohltila,nevím proč je třeba kolem zcela jasného a řádem definovaného případu mít několik schůzek a mailů.Je třeba konat nečekat na stížnost,člen rady Vích ví o porušení řádů,takže šup a konat.Jinak pane kolego Víchu ,vím jak je to těžké v zaběhnutém schematu komory cosi konat,jeden zná druhého,další je posvátnou osobou a smí všechno.Proto jsem chtěl od začátku,aby byla komora nepovinnou ,pro ty kterým to vyhovuje.Nakonec i výsledky-to znamená vážnost komory je nevelká,příjdu-li na úřad s orazítkovaným vysvětlením komory týkajícím se například definice podkroví-smějí se mi .Je to takový takřka malicherný příklad,ale je signifikantní.Taky jsem nic nedokázal a tak jsem přestal v komoře fungovat.
re Vích 12.12.11 17:59
Ano mám s tím bohaté zkušenosti:
www.archiweb.cz/comments.php?action=show&category=7&id=11339 8
V první řadě bych radil to řešit s PS pro soutěže, potažmo s představenstvem, které je zřizovatelem PS pro soutěže. Pokud je jasné, že tam došlo k neregulérnosti, je možno soutěž i v jejím průběhu prohlásit za neregulérní. Viz
§ 6
odvolání a zrušení soutěže nebo soutěžní přehlídky:
(2) Soutěž může být též zrušena, a to na návrh Komory,
jestliže se v jejím průběhu prokáže, že vyjádření Komory
o regulérnosti bylo vydáno na základě zjevně nesprávných
nebo neúplných informací, zejména uvedl-li
vyhlašovatel Komoru záměrně v omyl, popřípadě došloli
v průběhu soutěže ke změnám soutěžních podmínek
rozhodných pro průběh soutěže a pro rozhodnutí poroty,
v jejichž důsledku se stala soutěž neregulérní. Oznámení
o zrušení soutěže provede vyhlašovatel stejným způsobem,
jakým soutěž vyhlásil. Své zjištění o neregulérnosti
soutěže a případném návrhu na zrušení soutěže zveřejní
Komora ihned na svých internetových stránkách.

Pokud tam neuspějete, podejte stížnost na dozorčí radu, je to lepší, než když to řeší DR jen z vlastní iniciativy. S představenstvem to bude rychlejší, s DR a Stavovským soudem je to běh minimálně na půl roku.
Pane Línku, nikdo mne nepohltil, ale jak víte, v Komoře letos začala jistá revitalizace, věřím, že po další valné hromadě se rozběhne na plno, v současném osazení je komora ne tak uplně funkční, jak bych si třeba já dokázal představit.
Blýskání na časy? pearmen 28.12.11 23:10
Na základě podaných námitek vypisovatel vyřadil návrhy na 1. a 2.místě ze soutěže.... zdá se, že porušovat pravidla se přestává vyplácet!
Tak to vypadá lépe... Vích 29.12.11 11:31
Ještě bude ale třeba se vyrovnat s původním skvělým návrhem kaple od Ladislava Žáka z roku 1947. Vzhledem k tomu, že jsou Ležáky národní kulturní památka, tak to bude patrně již na NPÚ, co se bude realizovat? Tolik vynaložené energie a mozek čeká opodál.
Pearmen = Lubomir Hruska Pearmen 29.12.11 11:55
Spletl jsem si jmeno. LH
re pearmen Imani 29.12.11 18:02
To ano. Na druhou stranu podmínky vypisovatele nepokládám za zcela rozumné a obávám se, zda vyřazení návrhů na 1. a 2. místě nebude na úkor architektonické kvality konečné podoby kaple.
no hurá, Vích 29.12.11 23:38
ještě bude ale třeba se vyrovnat s původním skvělým návrhem kaple od Ladislava Žáka z roku 1947. Vzhledem k tomu, že jsou Ležáky národní kulturní památka, tak to bude patrně již na NPÚ, co se bude realizovat? Tolik vynaložené energie a mozek čeká opodál.
Už jsem to sem dal jednou, ale asi se to v redakci zatoulalo?
odpověd co na to komora a dotaz J.Smutný 30.12.11 10:03
nejdřív jak reagovala ČKA: na představenstvu 13.12., 3 členové požadovali jasné vyjádření ČKA vývoji a výsledku soutěže a především návrh postupu a nutných dalších kroků. Poté co se k požadavku přidali krajináři, kteří si na místě přečetli článek Ležáky, kam kráčíte, odhlasoval se požadavek na PS-soutěže aby zpracovali do týdne analýzu postupu k průběhu soutěže Kaple Ležáky a jasnou syntézu dalšího postupu. 22.12. zaslala PS-soutěže rozbor, plný informací, které zde na webu a na www.komnata.cc byly již přes týden. Návrhová část dokumentu obsahovala doporučení Představenstvu aby vstoupilo do jednání s vypisovatelem a postavilo se za autorská práva L.Žáka. Jestli někdo ví co se dělo dál, rád si to vyslechnu. Pane Línku, stavět arch. Vícha do role pohlceného Komorou, není seriozní. Stav Komory a PS soutěže je takový jak jej vybudovali předchozí generace, tedy i ta vaše. a navíc si nemyslím, že by se Vích nechal pohltit. Nových tváří je v orgánech Komory nyní dost na to, aby se této dříve zaběhnuté praxi pohlcování povedlo vyhnout.
dotaz: ví někdo, co se tedy skutečně děje, kromě informace vyřazení prvních dvou návrhů? a co se bude dít?

Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.