Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Ostatní

stav.úřad
stav.úřad Gaba 26.11.06 11:16
Prosím o radu, mám zájem postavit si dům, který má ve druhém patře pultovou střechu(15°) a pozemek (900m2) je umístěn na okraji jihočeské obce. Úředník na stavebním úřadě mi sdělil, že dům s touto střechou nepovolí. Požaduje střechu sedlouvou se sklonem střechy 30°-40°, tato střecha se samozřejmě absolutně nehodí k mé navrhované stavbě. Při svých cestách ,nejen po jihočeském kraji jsem viděla v řadě obcí mnoho moderních domů s pultovou střechou v zástavbě domů se sedlovou střechou (nové i staré). Můžete mi poradit jaká je možnost prosadit si svůj návrh. Pozn. obec nemá schválen uzemní plán. Děkuji
Stav.úřad Pavel 26.11.06 15:11
V každém případě se nachystejte na boj a za svým názorem si stůjte. Důležité je, že obec nemá schválen územní plán - nechejte si předložit veškeré vyhlášky, které pro dané území platí a přesvědčte se, že tam není výslovně stanoven zakáz ploché/pultové střechy. Předpokládám, že není na lokalitu zpracován regulační plán, což je vždy problém - ten si stanovuje většinou tvary a sklony střech, materiály a podobně a je upřednostňován před územním plánem. Pokud není tedy platný územní plán a regulační plán na danou lokalitu, tak je to začátek úspěchu. Z Vašeho dotazu není zřejmé, jestli jste investor, architekt, nebo obojí. V každém případě by se za dům měli rvát společně architekt s investorem - důležitá je podpora investora, aby nepodlehl tlaku úředníka a podpořil autora. Pokud Vaše stavba bude v mezích stavebního zákona, pak úředník musí návrh schválit. Pokud by dělal problémy, je možné, že bude chtít návrh projednat v rámci stavební komise nebo zastupitelstva - určitě se s architektem zúčastněte těchto jednání a snažte se diplomatickou cestou bez velkých emocí přesvědčit všechny členy komise, že máte na takovýto dům právo (vemte s sebou příklady moderních domů hlavně z ČR, klidně přineste celou knihovnu, odvolávejte se třeba na demokracii a svobodu uměleckého projevu) - v těchto komisích většinou sedí lidé, kteří s oborem nemají nic společného a vše posuzují dle svého subjektivního vkusu. V každém případě Vás čeká nepříjemný boj. Vemte k úředníkovi studii a ukažte mu návrh, snažte se nejdříve vše v klidu projednat s ním. Doporučuji neukazovat exaktní počítačové vizualizace nebo modely, ale třeba jen ručně kreslené 2d výkresy.
S tímto fenoménem se všichni architekti setkávají dnes a denně. Bohužel, v ČR, ale i v jiných zemích Evropy, rozhodují o stavební kultuře nekompetetní úředníčci (slimáčci, jak je naz´ývá trefně Martin Rajniš), a ne architekti se svými investory. Jakmile je totiž stavba nějak jiná, tak ji onen úředník neumí posoudit, pochopit a potřebuje se zbavit odpovědnosti za případné rozhodnutí formou "zasedání komise". Z vlastní praxe mohu říci, že jsem úspěšně vyhrál tři takovéto spory ze třech - někdy šlo opravdu o dost drsné praktiky ze strany obecního nebo stavebního úřadu. Chce to hodně energie (tu ten úředník nemá). Přeji ať Vám to vyjde. Možná by jste mohla na archiweb pak svou zkušenost popsat...
nebojujte s vetrnymi mlyny Jan Sommer 26.11.06 18:19
Já jsem při svých cestách viděl také spoustu domů. Většina z nich v našem klimatu má střechu šikmou. Ve Středomoří či ještě lépe v Africe mohou naopak rovné střechy zcela převládnout. Z vlastních zkušeností i z pozorování mohu také něco přidat. Není vcelku žádných pochyb o tom, že do rovných střech a do střech s malým sklonem zatéká u nás častěji než do střechy šikmých. Někdo asi uvede své poznatky o rovné střeše (nebo tak málo sklonité, jak se líbí Vám), do které třeba sto let nezateklo, nebo připomene, že i šikmá střecha potřebuje údržbu. Dobře, tak Vám aspoň přeji, abyste se zařadila do té statisticky slabší skupiny majitelů rovných střech, do nichž nezatéká, případně těch, kteří pořád budou mít dost prostředků a energie na občasný boj s mokrými fleky na stropech. Já bych doporučoval sklon minimálně 45°. Na architektovi by pak mohlo být, aby to i za takové technicky rozumné podmínky vypadalo pěkně.
panu antiQuichotovi Kranich 27.11.06 13:45
...slimáček?
děravé střechy igor 27.11.06 14:27
teče pouze do střech špatně technicky provedených, nesouvisí to vůbec nijak se sklonem
bojujte s větrnými mlýny Dan 28.11.06 07:35
Jojo, dobrej příspěvek od pana Sommera, architekti by si měli uvědomit, že nemaji co kecat do toho jak ten dům bude principielně fungovat, jenom rozhodne, jakou barvu dáme na fasádu, jestli žlutou nebo červenou, že? Tak větrné mlýny přispívají už i do diskuzí na archiwebu. Hm...
ad: vetrne mlyny Jan Sommer 28.11.06 17:02
Podle mého uvažujete divně. Staré chalupy byly všechny pěkné a přitom všechny "principielně fungovaly", aniž do "nich kecali" architekti. Jsem přesvědčen, že právo na svou osobitost může architekt uplatnit na své nemovitosti, pokud si na ni vydělá (ale to dnes přes všechnu obecnou i morální bídu většina kupodivu ano). Vždy by měl bránit nerozumnostem, jakými jsou rovné nebo málo šikmé střechy nebo přehlížení dosud existujícího charakteru prostředí či snaha být s ním v kontrastu. Měl by postupovat tak, aby jeho dílo mohlo být kdykoliov námětem k obrazu typu díla "U nás v Kameničkách". Schopnost stavby podílet se na malebnosti prostředí a rozvíjet ji citlivě je jasně hodnotnější, než snahy o vyvolávání kontrastů, byť podložené kánony z moderní učebnicové literatury. Kontrastnost není a priori přínos. Kontrasty budou mít nějaký obecnější smysl jen tehdy, pokud zůstanou ojedinělé.
ale fuj .. Kranich 28.11.06 19:42
Malebnost se přece přikázat nedá. Malebnost vzniká přirozeným růstem v daném území a možnost používat plnou škálu možností, dle přání investorů k jejich radosti z bydlení, je podle mne logičtější než přikazování .. čehokoli. Obraz daného místa je pak pravdivější a také malebnější, než direktivní příkaz šikmých střech kolmo ke komunikaci, či jiných zhovadilostí. To jsou pak ty ošklivé satelity, které vidíme všude ..Ne všichni investoři chtějí ploché střechy ..
to Mr. Kranich Novotný R. 28.11.06 20:51
Přikazování rozhodně není posláním architekta, ale přece musí existovat z jeho strany snaha rozumného usměrnění investora, protože většina právě těch ošklivých satelitů vznikla kvůli tomu, že se z architekta stal pouhý kreslič, který převádí rozmarné vize investora na papír. Kdo jiný by měl tedy investorům vysvětlit, že "radost z bydlení" se nevytvoří množstvím balustrád na balkoně, nebo nějakou tou věžičkou??
panu Novotnému Kranich 28.11.06 22:02
ty balustrády se prodávají v Baumaxu, ne?
Pan Sommer Daniel John 29.11.06 00:29
Příspěvky pana Sommera znějí jako z jiného světa. Vždy mě fascinuje, jak různí milovníci historické architektury naprosto cíleně lžou a překrucují a upravují fakta. Podkrovní byty a vůbec obývání prostor pod šikmou střechou je fenoménem vcelku novým. V minulých staletích sloužil prostor pod šikmou střechou takřka výhradně hospodářským účelům. Sušilo se tam seno, sušilo se tam prádlo, byl tam prostor pro skladování čehokoliv...prakticky nikdy ale prostor pro bydlení. A důvod? Tyto prostory mimo jisté (ne)zpochybnitelné romantičnosti jsou pro bydlení nevhodné a vznik domů se šikmou střechou v době, kdy bez problému je možné stavět střechy rovné je do značné míry nelogický. Tyto prostory jsou při stejné plošné výměře podstatně hůře využitelné a tedy vlastně neekonomické. Je vlastně téměř neuvěřitelné, že půdní byty patří k tomu nejdražšímu způsobu bydlení. Jakékoliv zařizování je kamenem úrazu, zařídit takové prostory je komplikované a ekonomicky náročné. V mnoha případech je nutné nemalou část prostor zařídit nábytkem na míru a tudíž dražším než je nábytek běžný sériový, není možné se relativně svobodně rozhodnout, jak si byt zařídíte. Neustále se bojuje s nějakým problémem. Pohybuji se již několik let ve světě interiérových studií a prodejen nábytku a právě majitelé půdních bytů mají naprosto zásadní problém. U nemalé části nábytku, který se jim líbí si musejí nechat zajít chuť. Vždyť kolik majitelů běžných bytů asi tak řeší, jak má postel vysoké čelo? Ještě větším problémem je ale přehřívání těchto prostor. Máme známé, kteří bydlí v takovémto bytě a jakmile je více než 30 stupňů, tak jsou raději do pozdního večera mimo byt, protože je tam nesnesitelné teplo. Jistě, lze to řešit klimatizací, to je ovšem neekologické i neekonomické a vlastně i nezdravé. Stejná zkušenost je i od známých ze Španělska. Zatímco přízemí jejich domu se dá poměrně úspěšně větrat, půdní prostor je určen pro pracovnu a teplota je tam podstatně vyšší než v přízemí.
Zatékání do plochých střech je argument z rodu absurdních, protože střecha do které teče je prostě špatně udělaná, s jejím sklonem to má pramálo společného. Navíc se stačí podívat do horských oblastí na západě Rakouska, nebo do Švýcarska. Tam mezi architekty panuje mimořádné sepětí s přírodou, stavby jsou tam skutečně ke svému okolí velmi citlivé a přitom i v extrémních klimatických podmínkách většina dobrých architektů navrhuje rovné střechy a ty jsou naprosto funkční. Vlastně osobně marně vzpomínám na jakýkoliv příklad z okruhu mé rodiny či známých, kde by půdní prostor v domě z první poloviny minulého století a starší sloužil k bydlení.
Lituji lidí bez fantazie, kteří si myslí, že existuje jen jeden způsob stavění, který tu musí být na věky. Děj se co děj. Jestli je dům minimalistický, nebo dekonstruktivistický, jestli má rovnou nebo šikmou střechu, jestli má na fasádě omítku, dřevo nebo kámen je naprosto podružné. Kvality architektury leží úplně jinde.
Panu Sommerovi Pavel 29.11.06 09:05
Pane Sommer, já měl velký problém na stavebním úřadě prosadit i dům se šikmou střechou, sklonem 30 stupňů předepsaným UP. Stavební úředník mi s investorem na stůl předhodil několik domkářských katalogů a řekl, ať mu nekomplikujeme život. Nakonec dům vznikl jen díky přímluvě zpracovatele územního plánu, kterou si úředník vymínil. A to je jen jedna z nelegitimních a nelegálních zkušeností, kterou se stavebním úřadem mám. Tady se nebojuje s větrnými mlýny, tak noblesně se to nedá vůbec nazvat. Je to spíše boj s arogancí a nekompetentostí, čili debilitou úřední moci.
ad.Pavel p 29.11.06 11:31
my jsme měli problém prosadit dům se 2 nadzemními podlažími. bylo to v jedné obci na střední moravě, kde historická zástavba z konce 19.st již měla 2 nadzemní podlaží a o výstavbě z celého 20.století ani nemluvím. bohužel někdo napsal do ÚP tradiční blábol o přízemí s obytným podkrovím.... takže prosadit něco s původní formou byl neskutečný problém

Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.