Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Školy architektury

krajinářská architektura přijímačky
krajinářská architektura přijímačky Karel 14.01.17 11:03
Od zimního semestru 2013 lze studovat krajinářskou architekturu také na FAPPZ ČZU v Praze. Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se tak po dlouhé přípravě a po rozhodnutí akreditační komise rozšířila nabídka pro zájemce o studium. Nový obor je možné studovat jak v bakalářském, tak magisterském stupni. Nový obor navazuje na obor Zahradní tvorba, který je vyučován na ČZU již od roku 2005.

Bakalářské studium – obor Zahradní a krajinářská architektura (ABAR)

Talentová zkouška se skládá z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče.

Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky:
• technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru 30 bodů,
• kresba kompozice v plenéru 30 bodů,
• kresba na zadané téma 30 bodů,
• ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče 10 bodů.

Přijímací zkouška je rozdělena do 2 dnů. První den se uchazeč účastní písemného testu z biologie a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma).
Katedra zahradní a krajinné architektury pořádá pro zájemce o studium přípravné kurzy na přijímací řízení (talentové zkoušky). Aktuální nabídku kurzů naleznete na webových stránkách katedry.

Magisterské studium – obory Zahradní a krajinářská architektura (AMAR) a Zahradní tvorba (AMZO)

Talentová zkouška se skládá z písemného testu z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (česky a latinsky), z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče.

Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky:
• test z předpokladů ke studiu 10 bodů,
• poznávání rostlin 20 bodů,
• technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru 20 bodů,
• kresba kompozice v plenéru 20 bodů,
• kresba na zadané téma 20 bodů,
• ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče 10 bodů.

Přijímací zkouška pro obor Zahradní a krajinářská architektura je rozdělena do 2 dnů. První den proběhne test z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (viz seznam, 300 položek) a pohovor nad portfoliem vlastních výtvarných prací uchazeče, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma).

Přijímací zkouška pro obor Zahradní tvorba proběhne 1 den. V rámci přijímacího řízení proběhne test z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (250 položek), pohovor nad portfoliem vlastních výtvarných prací uchazeče a kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma).

více zde: www.af.czu.cz
přijímačky krajinářská architektura FA ČVUT Karel 21.10.17 02:57
Přijímací řízení / Krajinářská architektura FA ČVUT

Dny otevřených dveří: 15.1.2018, 28.5.2018
Den otevřených dveří, poznámka: 15. - 26. 1., 28. 5. - 8. 6. 2018 výstava ateliérových prací
Termíny přijímaček: 22.1.2018

Obsah přijímaček:
Bc. 2kolové přijímací řízení, 1. kolo výtvarná zkouška dle oboru, ověření prostorové představivosti, test všeobecného přehledu. Test OSP NSZ SCIO v termínech prosinec nebo únor. 2. kolo ústní zkouška. Podrobnější informace a informace k navazujícímu a doktorskému studiu na http://fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. kolo 22. - 29. 1. 2018, 2. kolo 5. - 9. 3. 2018, termíny testů OSP NSZ SCIO prosinec 2017 nebo únor 2018. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 30.11.2017
Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 11. 2017, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Studijní program: Krajinářská architektura (B3506) / FA ČVUT

Náplň oboru:
Bakalářský studijní program poskytne studentům základní znalosti, přírodovědné, technické, společenskovědní a kulturní, které jsou předpokladem pro výkon profese krajinářského architekta. Důraz je kladen na propojenost s příbuznými obory, zejména urbanismu, územního plánování, architektury a výtvarného umění a etiku. Současně je student informován o přírodních procesech, které tvůrčí aktivity krajinářského významně ovlivňují. Navazující plánované magisterské studium svého absolventa navíc připraví i na výkony profesí spojených s územním plánováním. Profil absolventa Studijní program je sestaven tak, aby jeho absolvent mohl pracovat v projektových týmech zpracovávajících projekty všech měřítek ve všech stupních projektové dokumentace. Absolvent oboru krajinářské architektury je obeznámen s historickými procesy v krajině a ve městě a je schopen je kreativně interpretovat. Základní znalosti architektury a urbanismu mu umožňují hrát důležitou roli v detailním programování povrchů sídel, ve velkém i malém měřítku, zejména pak v parteru. Absolvent je obeznámen s ekologickými procesy, zejména pak těmi, které jsou ovlivňovány lidskou činností. Je schopen přinášet nové myšlenky a řešení, která se přizpůsobí časovým změnám, a být informovaným tvůrcem – mediátorem mezi plánovacími procesy a veřejností.Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.