Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Bytové domy na Kavčích horách 2

Autor: Architektonický atelier KAAMA, THÉR architektonický ateliér
Adresa: K Sídlišti, V Rovinách, Na Vrstvách, Podolí, Praha, Česká republika
Náklady: 190 000 000 CZK Projekt: 2000-01
Realizace: 2003-04 Plocha pozemku: 5700 m²

Charakteristika území - jedná se o mírně svažitý pozemek lichoběžníkového tvaru v Praze 4-Podolí jižně od areálu České televize při ulicích Na Vrstvách, K Sídlišti a strmě se svažující k ulici V Rovinách.
V severovýchodním sousedství pozemku se nachází park se vzrostlou zelení. Na východní straně navazuje mohutná zástavba hromadných garáží, čerpací stanice a osmipodlažní sekciový panelový dům. Jižní a západní hranice je determinována středně a nízkopodlažní obytnou zástavbou a požární zbrojnicí České televize. V jihozápadním rohu území se nachází enkláva dvou dvojdomů se zahradami. Celková výměra řešeného prostoru v zastavovacím plánu je asi 10395 m². V současné době leží předmětné území ladem bez zjevné péče. Dokumentace k ÚŘ řeší jižní polovinu o rozloze cca 5700 m². Územní plán stanovil tento prostor jako čistě obytný bez stanovení základních regulací.
Urbanistická a architektonická koncepce - vzhledem k okolní struktuře zástavby je návrh koncipován jako jakýsi „urbanistický kompromis“ mezi zástavbou ve východní (osmipodlažní panelové domy) a západní (čtyřpodlažní městské vily) částí území. Bylo navrženo pět hmotově příbuzných solitérních šestipodlažních objektů tak, aby nedošlo k přílišnému prostorovému zatížení pozemku, a byla  tak vytvořena architektonická kompozice odpovídajícího měřítka. Solitérní uspořádání bytových domů umožňuje umístěním akcentovat jednotlivé průhledy a zároveň dopřát objektům dostatečné provětrání, osvětlení a oslunění. Všech pět domů se svými šesti nadzemními podlažími tvoří ve stávající neuspořádané urbanistické situaci jasný a srozumitelný prostorový koncept umocněný lapidárním architektonickým řešením spočívajícím v pravidelném střídání otevřených (jižních a západních) a uzavřených (východních a severních) fasád. Vlastní objekty dotvářejí od východu svojí hmotou stávající ulici K Sídlišti s důrazem na vytvoření zřetelné hranice funkčních ploch. Západní okraj zástavby využívá v průměru pětimetrového terénního zlomu k umístění nebytových ploch a vjezdů do podzemních podlaží při zachování kvalitních stávajících porostů.
Kompoziční a prostorové podmínky - vzhledem k majetkovým poměrům vůči předmětným pozemkům se navrhovatel rozhodl rozdělit řešené území na dvě etapy - jižní a severní. Druhá etapa, která bude následovat po vyjasnění majetkoprávních vztahů, se v optimálním případě uskuteční později.
Umístění novostaveb ovlivňuje především mimořádná kvalita polohy pozemku s výhledy na do údolí Vltavy a pražské kotliny, úsilí o vytvoření neanonymního obytného prostoru, propojení stávající urbanistické struktury od východu k západu a v neposlední řadě i masiv parkové zeleně situovaný na severovýchod od pozemku. Výše uvedené skutečnosti charakterizují snahu autorů o rehabilitaci tradiční městské rezidenční zástavby s klasickým urbanistickým uspořádáním a rozumným měřítkem hmot objektů.
Urbanistické a architektonické řešení lokality - návrh předpokládá umístění hlavních nástupů do objektů od severu a od východu z ulice K Sídlišti. Všechny objekty mají shodnou výšku atik a jejich vstupní úrovně jsou rovněž v jedné výši,
Dispoziční řešení obytných domů (s celkem 66 byty) vychází ze stejných zásad - jsou tedy velmi podobná, liší se pouze skladbou bytů a jejich umístěním na podlažích. Podstatný rozdíl v řešení se týká podzemních podlaží určených pro garážová stání. Domy A a B jsou v úrovni 1.PP propojeny prostorem garáží přístupných z ulice Na Vrstvách. Domy C, D, E mají jedno společné podzemní podlaží v úrovni 1.PP, zatímco domy D a E jsou propojeny i v úrovni 2.PP. Obě podzemní podlaží mají vjezdy z ulice V Rovinách, která svým podélným sklonem klesajícím k jihu zmíněné napojení umožňuje.


Literatura

Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Petr Šmídek, 22.03.06
Návštěvnost: 62073 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.