Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
Bytový dům na Kavčích horách 1

Autor: Architektonický atelier KAAMA, THÉR architektonický ateliér
Adresa: Nad cementárnou 1153, Podolí, Praha, Česká republika
Náklady: 90 000 000 CZK Projekt: 10.1998 - 08.2000
Realizace: 09.1999 - 01.2001 Užitná plocha: 2636 m²
Zastavěná plocha: 393 m² Obestavěný prostor: 8279 m³

Dům je situován v těsném sousedství přírodního parku Kavčí hory na samé hraně nad údolím Vltavy s exkluzivním výhledem na panorama Prahy.
Řešení klade důraz na optimální využití pozemku pro všechny funkce spojené s bydlením. Návrh byl determinován orientací pozemku ke světovým stranám a hmotovou kompozicí domu s cílem vytvořit rezidenční objekt s mnohostrannou funkční náplní a odpovídajícím architektonickým výrazem.
Urbanistický koncept vychází ze základního předpokladu, jímž je posouzení řešeného území v prostorových a funkčních souvislostech. Jedná se o způsob řešení, které se neomezuje pouze na samotný pozemek vymezený jeho katastrální hranicí, ale usiluje o řešení celého okolního prostoru s dostatečným časovým předstihem.
Umístění novostavby ovlivňuje především mimořádná kvalita polohy pozemku s výhledy do pražské kotliny, úsilí o vytvoření neanonymního obytného prostoru, propojení stávající urbanistické struktury na jihu a severu řešeného prostoru a v neposlední řadě i masiv parkové zeleně situovaný v západní části pozemku. Výše uvedené skutečnosti charakterizují snahu autorů o rehabilitaci tradiční městské rezidenční vilové zástavby s klasickým urbanistickým uspořádáním a rozumným měřítkem hmot objektů.
Koncepce zastavění pozemku vychází z jednoduchosti a srozumitelnosti řešení. Vzhledem k okolní urbanistické struktuře je návrh koncipován do dvou hmotově odlišných objektů, tak aby nedošlo k přílišnému prostorovému zatížení pozemku a byla tak vytvořena architektonická kompozice v měřítku odpovídajícím městským vilám. Deskový objekt A od jihu svojí hmotou vymezuje dotvoření stávající ulice s důrazem na vytvoření zřetelné hranice funkčních ploch. Návrh klade důraz i na novou kvalitu bydlení v rámci výstavby odpovídající přelomu tisíciletí. Novostavba se vzhledem ke svému umístění stává v severní části pozemku (objekt B) ukončujícím kompozičním prvkem stávající ulice přecházející do prostoru parku. Rozdělení hlavního objemu domu do samostatných a prostorově nesourodých hmot umožní jejich dostatečné provětrání a proslunění.
Rezidenční dům je složen ze dvou objektů propojených podzemním podlažím.
Dům A je navržen jako příčný 6-trakt o rozměrech 40x6 m s 5 nadzemními a 1 podzemním podlažím s osmi bytovými jednotkami. Hmotová struktura je záměrně rozčleněna k západu ustupujícími zuby, umožňujícím atraktivní výhledy a přístup západního světla do jednotlivých bytů. Tím dochází k výraznému hmotovému odlehčení domu při zachování integrace vnitřních, především obytných prostor.
Dům B byl navržen na organickém půdorysu o rozměrech cca 12x10 s k východu vystupující komunikační věží. Objekt má 4 nadzemní podlaží a jeho oblý tvar umožnil umístění 3 luxusních bytových jednotek s výhledy na město.
Dům A je z jižní a východní strany obložen montovaným obkladem z cembonitových desek, na západní straně se střídá montovaný fasádní plech s prosklenými plochami stěn a oken. Dům B má celou fasádu realizovanou z fasádních plechů. V suterénech objektů a pod zahradní konzolou je umístěno celkem 22 parkovacích stání (16 vnitřních a 6 vnějších). Spodní stavba má dostatečné krytí zeminou (0,7 m), jež umožňuje ozelenění zahrady. Příjezd je navržen od severu z ulice Nad cementárnou.
Prostor mezi objekty je řešen jako k severozápadu orientovaná pobytová zahrada se vzrostlými stromy. Jižní část pozemku při ulici je osazena jednořadou alejí podél ulice.

zadání: 12 luxusních bytů, podzemní parking, zahrada
lokalita: atraktivní pozemek v Praze 4 s unikátním výhledem na panorama města
koncepce: realizace domu hledá nový pohled na nákladné bydlení, navazuje na tradice residenční domů 30. let. Reší urbanistické vztahy k okolní zástavbě rozdělením domu do dvou odlišných hmot -přechod od megastruktury budovy televize k tzv. viladomům. Zásadně jsou využívány moderní výrazové prostředky, které reprezentujících životní styl současnosti.
popis: kompozice sestává ze dvou motivů – deskového domu a obytné věže, fasády jsou koncipovány jako uzavřené s abstraktní hrou okenních otvorů a otevřené s velkými prosklenými plochami, které jsou orientovány do pražské kotliny.  Funkcionální architektura objektů je založena na výrazném tvarovém řešení hmot domů, souhře či rytmizaci jejich objemů, ploch a použitých detailů. Nosná forma a koncept je pro tento projekt to nejpodstatnější. Realizace je výrazně odlišuje od běžné produkce použitím netypických materiálů.
použité materiály: barevné a materiálové řešení fasád - desky cembonit; přírodní plech corten; výplně otvorů - čiré sklo v rámech z eloxovaného hliníku; střecha povlaková (fólie) s oplechováním titanzinkem. Na ostatní konstrukce: umělý kámen, kámen; chodník a vjezd - kamenná dlažba; ocelové konstrukce - pozinkované; zábradlí - matné sklo, corten.
komentář: kvalita realizace byla pozitivně ovlivněna ekonomickým úspěchem projektu i kladným ohlasem odborné veřejnosti. Bytový dům Kavčí hory byl v roce oceněn titulem „Nejlepší z realit“.

Stavba
fasáda Cembonit FDA - žula
Cembrit a.s.
Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Petr Šmídek, 13.03.06
Návštěvnost: 56141 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Listopad 2017
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.