Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Provozní areál Povodí Vltavy

Autor: ATELIER 8000 spol. s r.o. | Martin Krupauer, Jiří Střítecký
Adresa: Litvínovická, České Budějovice, Česká republika | mapa
Investor: Povodí Vltavy s.p.
Projekt: 2005-07 Realizace: 2009-14


Uzavřený komplex rekonstruovaných i nových budov splňující požadavky soudobého průmyslového provozu. U řeky v sousedství cyklostezky stojí nová administrativní budova s hlavní vrátnicí, u silnice opravárenská hala s jeřábovou dráhou a navazující dílny. Obě části závodu jsou od sebe odděleny vzrostlou zelení. Areál Povodí výrazně zkvalitnil původní neutěšený stav včetně rozšíření zelených ploch a doplnění nové pěší komunikace. Tvar a velikost domů reagují na přirozený tvar pozemku a kopírují jeho hranice. Objekty jsou vůči sobě osazeny tak, aby vytvářely diferencované prostředí vně a uvnitř území a vytvářejí clonu, která pohledově a funkčně odděluje průmyslový areál od hlavních komunikačních os. Administrativní dvoupodlažní budova obdélného tvaru svým tvaroslovím a použitím tradičních materiálů - dřevo, beton, sklo a ocelové konstrukce zastiňujících plachet - evokuje propojení hlavní činnosti závodu s vodou a stavbami na vodních tocích. Dominantní stěna s dřevěným obkladem a proraženými okenními otvory působí zároveň jako součást protipovodňové ochrany. Na ni je navázána prosklená část, zastíněná systémem předsazených nezávislých plachet a ukončená železobetonovou lomenicí.Konstrukční řešení
Novostavba administrativního objektu, který je půdorysně obdélníkový o vnějších rozměrech přibližně 60,1 x 12,7 m, v části se vstupem šířky 16,7 m. Výškově je objekt dvoupodlažní, úroveň 2. NP je +3,650, spodní hrana střechy od +6,515 a výška atiky +8,850. Úroveň ±0,000 je cca 1,10 m.
Objekt je založen plošně na základových patkách a pasech. Přes patky probíhají železobetonové monolitické pasy, které vynáší horní stavbu.
Úroveň 1. nadzemního podlaží je oproti okolnímu terénu zvýšená o přibližně 1,00 m, to je nad úroveň povodně v roce 2002. Z důvodu vysokých násypů je podlahová deska v úrovni 1. nadzemního podlaží více vyztužena ("nultý strop") na násypech jako ztraceném bednění.
 Nosný systém objektu je tvořen železobetonovou monolitickou konstrukcí, doplněnou prefabrikovanými prvky. Svislé prvky zastupují sloupy v obvodové stěně a dále podélná obvodová stěna a dvě příčné stěny v modulu s výtahem a schodištěm.
Železobetonová stěna na severní straně objektu je z vnější strany opatřena tepelnou izolací a kamenným a dřevěným obkladem.
Vodorovné prvky tvoří podélné průvlaky v obou podlažích. Zastropení převážné části 1. nadzemního podlaží je tvořeno železobetonovými prefabrikovanými předpjatými panely Spiroll tloušťky 320 mm. Panely jsou uloženy na obvodový průvlak a průběžnou konzolu v monolitické stěně. V modulu se schodištěm a výtahem je stropní konstrukce tvořena železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 250 mm.
Zastropení zbylé části 2. nadzemního podlaží tvoří konstrukce ve tvaru lomenice v mírném spádu od modulu A směrem k B, přes který vytváří konzolu délky 1,85 m. 
Lomenice se v modulu opakuje dvakrát, tzn. je pravidelně po 2,70 m (/\/\). Vzhledem k tvaru, rozponu a požadavku na pohledovou spodní stranu je navržena železobetonová prefabrikovaná konstrukce tloušťky 140 mm. Přední vykonzolovaná část je k hlavnímu poli přikotvena pomocí tepelně izolačních ISO nosníků.
Vnitřní dělící příčky v objektu jsou nenosné, sádrokartonové a dispozičně dělí objekt na podélný trojtrakt se střední chodbou.  Vnitřní schodiště a výtahová šachta jsou železobetonové prefabrikované.
Vnější schodiště a rampa ke vstupu jsou železobetonové monolitické, oddilatované od hlavního objektu.
Vnější únikové do 1. a 2. NP, je sestaveno z ocelových válcovaných schodnic kotvených přivařením do železobetonové monolitické stěny, a ze stupňů z prolamovaných plechů.
Vnější obvodové stěny jsou prosklené.
Po celé délce objektu při na straně otočené k řece je v úrovni 2. nadzemního proveden ochoz z modulových dílů modulově po 1,35 m, šroubovaných ke konzolám z průvlaku.
Před objektem na jižní straně probíhá železobetonová opěrná stěna, která je navržena na zatížení zvýšenou hladinou vody, tvoří tak protipovodňovou bariéru.
Na obou koncích objektu navazují samostatné kamenné stěny. Stěny jsou výškově odstupňovány ve třech úrovních, nejnižší je šířky 700 mm, obě vyšší šířky 800 mm. Širší stěny mají ve svém středu prostor pro betonové jádro s výztužnou Kari sítí. V obou stěnách je vytvořen průchod, překlad nad otvory je dřevěný, z masivních dubových trámů.
Stavba
Střešní krytina
RHEINZINK ČR s.r.o.
Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Jan Kratochvíl, 09.05.16
Návštěvnost: 14681 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Listopad 2017
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.