Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
NOVY fullbanner
HLEDEJ v sekci     
Vyhlídková věž na hradě Orlík

Autor: Atelier Penta v.o.s. | Martin Franěk
Adresa: zřícenina hradu Orlík nad Humpolcem, Česká republika | mapa
Web: www.facebook.com/Vyhlídková-věž-hrad-Orlí ...
Investor: Město Humpolec
Projekt: 06/2013 - 03/2014 Realizace: 06 - 10/2014

Celková výška: 21,51m (nejvyšší bod zdiva)

Zájmové území se soustředilo do nejstarších partií hradu Orlíka u Humpolce v bezprostředním okolí původní hlídkové věže, která je součástí památkově chráněného hradního areálu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř.č. 35556/3-3032.

Z hlediska architektonického řešení je novodobý záměr řešen ze dvou vřetenových schodišť propojených na předpokládané úrovni původního vstupu mezipodestou, dále hlavní vyhlídkové platformy umístěné těsně pod úrovní stávající koruny věže a tyčového opláštění naznačující původní objem tělesa hlásky. Cílem celkového výtvarného vyznění záměru byla jasná optická odlišitelnost/ identifikovatelnost od původních částí hradu, zároveň spojená se snahou o zachování původního, po generace známého, tvaru věže - návrh zůstává pouze v poloze jakéhosi naznačení.

Provozní řešení nástavby věže uvažovalo s umístěním nástupního schodiště v místě prvního hradního nádvoří nejstarší části hradu, konkrétně u paty jihozápadního rohu hlásky na kótě 648,990 m.n.m. Jednak zde bylo využito "hluché" místo nádvoří, které je spojeno s nižší návštěvností a tím pádem šlo předpokládat minimalizování kolize nástupu na věž vs. průchod návštěvníků do zbývajících částí areálu, jednak se jednalo o výhodnou polohu z hlediska prostorové kompozice záměru, neboť jde o pohledově nejméně exponovanou stranu objektu viditelnou pouze od města, tzn. směru, který je zalesněn. Nástupní schodiště, které bylo nutno vymístit mimo původní objem věže, se tak ocitlo "za rohem" a není rušivým prvkem v hlavních pohledových směrech - hlavního nádvoří a ze směru přístupové cesty od parkoviště. V místě předpokládané polohy původního vstupu na kótě +10,845 byla zřízena vykonzolovaná přestupní mezipodesta, která vede návštěvníka do nitra věže. Z této úrovně je pak dále možno pokračovat druhým točitým schodištěm směrem k vrcholu, anebo je možno shlédnout původní "interiér" hradní věže v plném dochovaném profilu. Hlavní vyhlídková plošina byla umístěna cca 1,7 m (kóta +19,815) pod nejvyšší dochovanou úroveň koruny hlásky. Záměrem bylo zachování stávajícího výškového vizuálu věže bez definování jakékoliv pravidelné linky ukončení a zároveň využití zachovaného zdiva jako přirozeného zábradlí s možností "osahat si" původní konstrukce.

Z konstrukčního hlediska je stavba řešena jako novodobá ocelová konstrukce. Založení exteriérového schodiště bylo provedeno na železobetonové patce 800x800x500 mm z betonu C16/20, na kterou byla následně umístěna ocelová středová nosná trubka o průměru 300/20 mm. Tato byla poté navíc ještě kotvena k tělesu věže dvojicí profilů průřezu 120x100 mm umístěnými ve tvaru půdorysného V pod jednotlivými mezipodestami schodiště. Na úrovni přestupní mezipodesty byla uvažována rámová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů UPE a IPE 220, která propojila výstupní část schodiště s nástupem na druhou vertikální komunikaci. Druhé vřetenové schodiště, opět vynášené středovou trubkou průměru 300/20 mm, bylo založeno na monolitické železobetonové desce tl. 600 mm z betonu C30/37 skryté cca 1000mm pod nejnižším místem ozubu věže v rámci revize degradované hmoty stávajícího zdiva. Prokotvení nosného prvku schodiště k původní věži bylo v tomto případě uvažováno pouze na úrovni hlavní vyhlídkové platformy, respektive za pomoci rámové svařované konstrukce této úrovně, opět z profilů UPE a IPE 220.
Jednotlivé stupně schodišť byly dodány jako konzoly složené ze svařence pásové oceli a ocelových L profilů 45x45 mm. Finální nášlap/ stupnici pak tvoří protiskluzný pororošt s oky 32x32 mm, výšky 40 mm. Stejný materiál je použit i na přestupní mezipodestě a hlavní vyhlídkové plošině. Optické doplnění opláštění věže a zábradelní výplně tvoří pruty z pásové oceli 10/50mm doplněné o horizontální výztuhy z ocelových uzavřených profilů 100x60mm.

Materiálově je novodobá část vyrobena z konstrukční oceli S235 se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Vzhledem k tomu, že konstrukce byla uvažována jako svařovaná, bylo nutno montáž provádět po co možná největších výrobních celcích, aby se omezilo spojování na místě. Finální povrchová úprava byla provedena jako systémová soustava nátěrů v metalickém odstínu středně šedé - přesný odstín byl vybrán v kooperaci s NPÚ a OPP na základě předložených vzorků v rámci KD stavby.
Jako zdicí materiál místních dozdívek byl použit žulový nebo rulový kámen získaný prováděcí firmou z hradní deponie. Zdivo bylo zděno na MV s příměsí trasového vápna, které vyhovuje postupům stanoveným NPÚ.
Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu založení na rostlé skále byly prováděny terénní úpravy minimálního rozsahu. Představují je především dorovnání objemu výkopu pro základovou patku dolního schodiště ve formě kamene prolévaného prostým betonem C12/15 do úrovně cca 300 mm po původním povrchem. Finální terénní úpravy pak byly řešeny v podobě kamenných rovnanin na sucho s lokálním zadrnováním travou, popř. vysypáním drobným kamenivem. Veškeré materiály v předpokládaném objemu cca 3 m³ byly získány v průběhu výkopových prací, popř. ze stávající materiálové deponie hradního areálu. Přesný postup byl schválen projektantem v rámci KD stavby tak, aby výsledné řešení v maximální možné míře respektovalo původní geomorfologii terénu.
Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Jan Kratochvíl, 03.01.16
Návštěvnost: 21123 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
věž SVJ 07.01.16 08:04
Všechny rozhledny už mě ..... Dampit 07.01.16 08:53
... Martin Franěk 08.01.16 19:47
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.