Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Grotta
Restaurátorská obnova zdevastované Grotty do původní podoby

Autor: SGL Projekt s.r.o. | Jiří Javůrek, Vladimír Thiele
Adresa: Havlíčkovy sady, 2, Praha, Česká republika | mapa
Investor: Městská část Praha 2
Projekt: 3 / 2010 Realizace: 11 / 2009 - 09 / 2011

Grotta, neboli umělá jeskyně, byla postavena mezi lety 1870-1887 v zahradě Moritze Gröbeho, nyní Havlíčkovy sady. Autory stavby jsou A.V. Barvitius, J. Schulz, J. Vorlíček, B. Shnirch. Soubor exteriérových architektonizovaných prvků a umělých skal, jejichž konstrukce jsou převážně z cihelného zdiva je národní kulturní památkou.
Grotta byla dlouhodobě neudržována a podkladem k restaurátorské obnově dochovaného torza, případně lokálnímu znovuvytvoření díla, byla historická fotodokumentace a archivní kresebné podklady.

V přípravné fázi projektu byl geodetickým a fotogrametrickým způsobem zaměřen celý povrch stavby,  abstraktní skalní tělesa i řádová architektura, včetně kresebného zaznamenání druhů stavebních materiálů a míry jejich poškození. Rozvinuté pohledy, celkem cca 100 výkresů, byly podkladem pro výkaz výměr a určení různých postupů obnovy rozdílně poškozených ploch a prvků.
Jednotlivé dochované stavebniny jako cihly, omítky, tarazza, zdící malta, kamenné prvky, byly chemicky, petrograficky, granulometricky a jinak stavebně technicky analyzovány  nebo určeny. Na základě rozborů byly navrženy technologické postupy pro výrobu restaurátorských omítek, malt a výběr nerostů na výrobu kamenosochařských prvků.

Projekt řešil celkovou koordinaci restaurátorských, stavebních a TZB prací, návrh chybějících prvků dle historických pramenů, obnovení vnitřního klimatu stavby systémem přirozené ventilace, statické posouzení a zajištění stability, rozvedení vnitřního vodovodu a osvětlení bez narušení dochovaných povrchových nebo nosných kcí, návrh hydroizolačních opatření zděné cihlové stavby beze střechy, repase a doplnění litých podlah navazujících fyzicky a materiálově plynule na svislé kce, pokrytí budovy pohledově skrytým bezpečnostním a kamerovým systémem, opatření proti krystalizaci solí ve zdivu a omítce atd.
Byla navržena omítka na bázi dolomitického vápence, prodyšná, nikoli sanační, s dostatečným kapilárním prostorem pro únik vlhkosti ze zdiva, lze ji reverzibilně odstranit z historicky hodnotného zdiva a je dostatečně pevná, aby odolala případnému trhání krystalizujících solí.
Samostatnou kapitolou byla obnova vodního hospodářství. Stavba je umístěna ve skalním zářezu do břidlicového masivu ze kterého se roní spodní voda v celém rozsahu zadního líce stavby. Voda stéká po skále ve větrané dutině a je jímána koryty v podlaze suterénu, dále je koncentrována do vejčité štoly a tou vedena do jímky pod fontánou, ze které je nyní saturována fontána a závlaha. Systém byl v rámci projektu identifikován, odkryt, popsán, doplněny chybějící vodonepropustné vrstvy v řádných spádech a uveden do provozu. Těleso fontány a jímky bylo rekonstruováno z vodostavebního betonu a osazeno novou technologií. Stávající sochařská výzdoba fontány vznikla na základě dochovaných fragmentů a archivní fotodokumentace.
Dochované kamenné prvky nebo úlomky stavby, celkem zhruba 70 fragmentů, byly katalogizovány určena jejich původní poloha a způsob zpětného osazení.
Zcela zaniklé části stavby jako například štuková výzdoba, vrcholky skal, nebo lité podlahy byly rekonstruovány dle historické fotodokumentace a archivních výkresů z pozůstalosti J. Schulze. Rostliny ve zděných kapsách skal byly osazeny dle podrobného dobového popisu .

Práce na obnově Grotty byly kombinací stavebně - technologických a restaurátorských prací, s cílem vrátit objektu podobu z doby jeho vzniku a zároveň zachovat autenticitu jeho stáří. Způsob restaurování vždy záležel na konkrétním prvku a místě, byly uplatněny různé koncepce a postupy. Restaurátorské práce byly uplatněny při pracích na umělých skalách, štukové výzdobě, kamenických prvcích, obkladech z travertinu, malířské výzdobě a barevných retuších omítek, obrubnících imitujících kořeny, vázách s listy agáve na portálu atd.
Technický význam památky spočívá v restaurovaném systému přirozené vnitřní ventilace a v rovněž obnoveném systému jímání podzemní vody ze skalního masivu za budovou, ze kterého je saturována fontána.






















Literatura

Zdroj: Autorská zpráva
Vložil: Milan Domkář, 20.05.12
Návštěvnost: 46507 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
fantázia!!! Lamik 24.05.12 22:05
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.