Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
NOVY fullbanner
HLEDEJ v sekci     
Podolská vodárna
Vodárna a filtrační stanice v Praze-Podolí

Autor: Antonín Engel
Spoluautor: Bedřich Hacar, František Klokner
Adresa: Podolská 15,17, Podolí, Praha, Česká republika | mapa
Web: www.pvk.cz
Realizace: 1923-28, 1954-65

Začátkem 20. let 20. století zásobovala pražskou vodovodní síť vodárna v Káraném, dokončená r. 1914. Po vzniku Velké Prahy v r. 1922 se hlavní město stalo víc než půlmilionovou metropolí a bylo nutné zřídit nový zdroj pitné vody.
Za tím účelem byla vybudována v letech 1922-29 nová vodárna a filtrační stanice v Podolí, situovaná na pravý břeh Vltavy na místě Pražské vodárny, která zde stávala v letech 1885-22. Autorem architektonicko-urbanistického řešení byl Antonín Engel, který zvítězil v soutěži s projektem v duchu monumentálního klasicismu. Zastropení hlavní haly parabolickými oblouky o rozpětí 29 m a výšce 16 m navrhli profesoři pražské techniky Bedřich Hacar a František Klokner. Jednalo se o největší stavbu ze železobetonu v tehdejším Československu. V první etapě byla realizována budova filtrační stanice, strojovna a administrativní budova. Zakázku získala podnikatelská firma Karel Kress, mající zkušenosti s prováděním vodárenských staveb a železobetonových mostních oblouků. Práce koordinovala projekční kancelář Vodárenského úřadu hl. města Prahy.
Popis čištění vody: Podzemní voda ze Schwarzenberského ostrova byla přivedena shybkou pod ramenem Vltavy na podolský břeh do původní sběrné studny, z níž bylo položeno nové potrubí o profilu 600 mm ke třem novým sběrným studním, z nichž byla čerpána voda samostatným potrubím do filtračního zařízení. Říční voda je jímána v hlavním řečišti rekonstruovaným nátokem bývalé Vinohradské vodárny v Podolí a převedena stávající eliptickou shybkou 600/1200 mm pod vltavským ramenem k již zmíněným novým sběrným studnám.
Kvůli nevhodnému složení podzemní vody se čerpala říční voda, která se upravovala filtrační soustavou systému Puech-Chabal. Vzhledem k nedostatku místa byla volena dispozice filtračních skupin nad sebou, místo vedle sebe, jak bylo u soustavy Puech-Chabalovy až dosud obvyklo. Hrubocezy a předfiltry jsou tudíž v etáži nejvyšší, filtry jemné v etáži nižší a konečně nádrže na čistou vodu jsou v souterrainu budovy. Byly zvoleny, vyprojektovány a postaveny tři hrubocezné stupně. Touto technologií, kterou včetně projektu dodala pařížská firma Chabal & Cie, mohlo být denně čerpáno do vodovodní sítě 35 000 m³ vody.
V důsledku neustále se zvyšující potřeby vody byla zavedena úprava říční vody za použití "chemických srážidel". Jako nejvýhodnější se ukázal síran hlinitý. V roce 1940 byl vypracován detailní projekt na rekonstrukcí dvou hrubocezů III. stupně podle systému Wabag. Montáž byla provedena v r. 1941. Došlo tak k náhradě původní třístupňové filtrace za rychlofiltry Wabag. Výměna byla dokončena v roce 1942. V r. 1947 byla odsouhlasena celková rekonstrukce spočívající v přestavbě jednoho hrubocezu na kontaktní filtr a jednoho předfiltru na dva rychlofiltry.
Roku 1952 byl předložen projekt rozšíření a doplnění vodárny v Podolí s novým přívodem vltavské vody. Byl vybrán pozemek jižně od vodárny, na kterém měla být postavena nízkotlaká strojovna pro dopravu vltavské vody do vločkovacích a usazovacích nádrží s novým přívodem vltavské vody a s příslušnou rozvodnou umístěnou nad strojovnou, dále zařízení pro airaci vody, vločkovací a usazovací nádrže, rychlofiltry pískové, chlorovací zařízení, dechloratory o aktivním uhlím a další.
V roce 1965, sedm let po úmrtí arch. Antonína Engela, byla také dokončena architektonická podoba celého vodárenského areálu. V původní budově filtrace byla bohužel původní okna nahrazena sklobetonovými tvárnicemi, aby došlo ke "sjednocení" okenních otvorů. V letech 1956 – 1965 se uskutečnila na jižní části pozemku dostavba druhé haly, architektonicky ztvárněné A. Engelem, avšak s novou technologií. Jižní průčelí nové budovy zdobí jedenáct soch znázorňujících Vltavu a její přítoky.

Od roku 1956 po dlouhých 35 let se pro rozvoj Podolské vodárny neučinilo téměř nic a její osud byl nejistý. V souvislosti s uvedením do provozu vodárny na Želivce na počátku 70. let, se dokonce mluvilo o ukončení činnosti. Přestárlá vodárna stále více hrozila výpadkem ve výrobě, který by znamenal kolaps v zásobování hlavního města Prahy vodou.
V roce 1992 bylo konečně započato s rozsáhlou rekonstrukcí. Projektově byla zajišťována Hydroprojektem Praha, a. s. Tato rekonstrukce, která proběhla opět za provozu vodárny, byla v úplnosti dokončena v roce 2000. Nesledovala zvýšení výkonu, ale zlepšení kvality upravené vody a snížení negativních vlivů na životní prostředí v okolí vodárny. Navíc bylo přikročeno také k rehabilitaci architektonické podoby všech objektů. K tomuto záměru byl přizván tým architektů Navrátil - Páv - Frýdecký. Do staré filtrace byla vrácena okna se skleněnými výplněmi stejně jako do ostatních budov, kde původně vůbec nebyla. Celá stavba tak dostala zcela nové dimenze a i tato úprava přispěla k návratu génia loci. Podstatným zásahem do původního interiéru tzv. staré filtrace bylo provedení vestavby ocelové konstrukce pro nový dispečink a pro potřeby expozice Muzea pražského vodárenství spolu s oddělením tohoto prostoru od výrobní části skleněnou stěnou. Muzejní expozice byla vytvořena podle projektu ing. arch. Martina Trostera a akad. malíře Jiřího Hanžlíka.

Dnes je Podolská vodárna pouze záložním zdrojem pitné vody pro hl. m. Prahu. V části haly, uvolněné po zastaralé technologii, je umístěné Muzeum pražského vodárenství.
Podolská vodárna a Antonín Engel, VR Atelier, Praha 2002
Zdroj: Vladislava Valchářová, Michal Zlámaný, Petr Vorlík
Vložil: Petr Šmídek, 16.01.10
Návštěvnost: 47485 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
plány zvědavec 16.01.10 15:59
krásné Václav Průcha 17.01.10 08:43
?? Martin Franěk 17.01.10 19:03
ad Martin Franěk Václav Průcha 18.01.10 08:41
?? v.2 Martin Franěk 18.01.10 14:54
Telegraf architektonické tvorby Wenceslav Prucha 19.01.10 16:44
Telegraf Josef Čančík 20.01.10 00:40
re: antika asterix 20.01.10 00:53
Josef Čančík takyarchitekt 20.01.10 09:15
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.