Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Domy Zemské banky - Skleněný palác

Autor: Richard Ferdinand Podzemný
Adresa: náměstí Svobody 1, Dejvice, Praha, Česká republika
Realizace: 1935-37

Skleňák v památkové zóně Bubenče byl projektován jako obytný dům Zemské banky. Luxusní byty měly na svoji dobu řadu originálních technických vymožeností, jako například topení v podlaze, podzemní garáže, v nejvyšším patře terasy a v zahradě tenisový kurt. Vynikající dílo předválečné architektury s vyspělým architektonickým řešením bylo dokončeno v roce 1937.

Nová architektura
(Několik poznámek k reprodukci obytných domů Zemské banky v Praze.)
Za každý pokus o poctivě novou architekturu musíme být opravdu vděčni. Ač po celou řadu let se šermuje hesly na všech stranách, přece jen výsledky neodpovídají žhavým proklamacím. Historické slohové cítění není ještě poraženo a vtírá se znovu a znovu do „moderní" architektury tak, že ji namnoze diskredituje. Purism, jako jistě nutná protiváha na naprostý úpadek XIX. století, byl špatně chápán a neumělecky napodoben; nejen to, srazil úroveň architektonické výtvarné koncepce až ke dnu nemohoucnosti a do rukou prostřednosti vložil legitimaci lži pokroku; zmátl veřejnost a zavinil návrat tendencí zpátečnických a volání po slohovosti, ovšem že na základně historické reminiscence a na účet zdravého, logického vývoje.
V přemíře nejsmutnějšího braku, jenž ovládl předměstí, přece jen zazáří tu a tam architektura, která jest kladným přínosem současného vývoje a nutí k přemýšlení silou své poctivé a vážné snahy, silou svého výrazu a důsledností své koncepce. Jednou z takových jest i skupinový obytný dům Zemské banky na Dürichově náměstí v Praze-Bubenči. Jest to přímo osvobozující dojem, kterým působí jeho architektura. Dobrý čin nabádá k revisi a situační úvaze o nejblíže příštím stupni vývoje nové architektury, jejíž cesty v bouřlivých dobách usilovného hledání jsou často křivolaké a plny záludných odboček, scestí i slepých uliček, zrazujících krok co krok poctivě hledající a při tom zas však bohaté na svůdně pohodlné možnosti nejpovrchnějších napodobení frivolních hesel dne za nejlevnější ceny. Sledujíce vzrušený tok vývoje architektury v posledních letech, byli jsme svědky energického úsilí přiblížiti i toto odvětví výtvarného umění nové době: oprostiti architekturu od uvadlých přežitků minulosti, očistiti ji od rmutu plovoucího na povrchu horkého kovu právě přetavených principů, vkloubiti ji organicky v řetězec služeb současnému člověku a zvýšit její potenciál obohacování duševního života formou vpravdě uměleckou. Nová architektura vzniká tak ze skutečnosti sociálně-hospodářských účelů, hmotně vyrůstá z vysoké technické úrovně a v posledních důsledcích prvých dvou složek vyvolává svojí visuelní existencí nový druh výtvarného působení architektonického fenomenu, od něhož očekáváme nejen technickou dokonalost, ale i kultivovanost formy. Nová architektura není ani jen užitková, ani jen dekorativistická: proudí mezi dvěma póly, probíhá od plnění skutečných sociálně-hospodářských a fysiologických úkolů přes technické provedení až k jemně vybroušenému krystalu konečné formy. Výrazově není ani naprosto věcná, ani individualistická: osciluje mezi věcností hmotně daných technických možností a individualitou tvůrčí síly architektovy osobnosti a může v rukou architekta-umělce vykvésti až do sublimních květů lyrické básně. Jest uměním, jež ztělesňuje v pravém slova smyslu vědu, roste z reality, aby zas jen realitě sloužilo, jest absolutně užitková a vyjadřuje nebojácně všechny věcné složky účelu, konstrukce, materiálu a vybroušeného výrazu, jichž jest úplným a nesmlouvavým integrálem; jest uměním vědecky rafinovaným a rafinovaně vědeckým; jest civilní, zavrhnuvši barbarství dekorativního ornamentu; nevymyká se společenství ostatních výtvarných umění, jsouc plno nejlepší vůle být jejich vlídným hostitelem. Neobyčejně vyspělá výrobní technika stavebních materiálů vkládá do rukou tvůrčího architekta nekonečné možnosti výrazových prostředků a technika komunikační, dopravní, osvětlovací, topná, větrací, hygienická a řada jiných prostředků, zacílených na vystupňování současné kultury bydlení, jsou mocnými spolupracovníky architekta-umělce, myslícího universálně a dynamicky tvořícího v obrovském prostoru možností obou pólů nové architektury, R. F. Podzemný ve svém posledním díle splnil všechna očekávání a přiblížil se k ideálu nové architektury. Neopominul ničeho, co za daných mu možností mohl docíliti v návrhu i v uskutečnění, Jeho skupinový obytný dům je vkomponován do bloku s plným využitím přípustných efektů zalomeného půdorysu i výškového řešení hmot tak, že dominuje celé prostoře Dürichova náměstí; účelně vybudovaná vnitřní komunikační síť odvíjí se ze společné vstupní síně ústřední, navazující na společnou chodbu v přízemí, ke které se pojí svislé komunikační linky výtahů a schodišť; přímý vjezd z náměstí do dvora a garáží právě tak, jako přímý vjezd pro dopravu paliva do kotelny ústředního topení a odvozu odpadků a popele z celé budovy jest oddělen od osobních komunikací; rozložení bytů podporuje snadnou orientaci v domě a organicky členěné disposice bytových místností umožňují všude bezprostřední přístup světla i vzduchu; účelu odpovídající dimensování obytných místností ve spojení se zimními zahradami, balkony neb lodžiemi, a vysoká úroveň pomocných zařízení provozních směřují k novému typu bydlení, který spojuje přednosti individuálního domu rodinného s výhodami, jež může poskytnouti jen velký kolektivní obytný komplex, vyčerpávající všechny druhy pohodlí velkoměsta; jsou tu rozsáhlé společné garáže, situované pod dlažbou dvora hygienicky, signálově i bezpečnostně dokonale vybavené, pak společné plochy na terasách pro slunění, vzdušné lázně a hry, jakož i sportovní a dětské hřiště, zasazené v rámec svěží zeleně ve volné a slunci přístupné prostoře ústředního dvora, přispívající k pěstování společenského styku obyvatelů tohoto velikého domu, a ještě mnoho jiných velmi užitečných detailů, na které autor pamatoval a jež zde všechny popisovati vymyká se určení této stati. Již to, co bylo právě uvedeno, postačí jistě k vytvoření celkové představy díla nové architektury, jak ji chápeme dnes v Praze.Autor: Jakub Potůček, 02.02.07
Návštěvnost: 55637 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
Upřesnění lokality Jiří Klíma 29.04.12 21:35
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.