Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Budova Elektrických podniků hl. města Prahy

Autor: Adolf Benš
Spoluautor: Josef Kříž
Adresa: Bubenské nábřeží, Praha, Česká republika
Realizace: 1927-1935

Situace a regulace: Původní návrh kruhového předmostí nevyhovuje svými rozměry ani dnešním komunikačním požadavkům, tím méně pak předpokládané intensitě dopravy příští severojižní transversály s Hlávkovým mostem a Bubenskou třídou ve styku se spojkou k Belcrediho třídě (hlavní tepna Letné a západovýchodní transversála) a s rušným nábřežím. Komunikační požadavky diktují uvolnění zmíněného styku a umožnění metodického usměrnění budoucí dopravy. V rámci daného prostoru bude možno kdykoliv zříditi karusel (byť stísněný) nebo křižovatku s podjezdy. Studie provozu byly podkladem řešení situačního.
Staveniště bylo původně určeno pro zastavení blokem činžovních domů. Ostrý roh do kruhového předmostí byl u budovy značných obchodních ambicí zásadní nevýhodou. Blok byl ve skutečnosti obrácen do třídy Bubenské a ne do živého předmostí. Přeorientovati budovu do tohoto veřejného prostranství bylo tudíž druhou úlohou regulační. Dosaženo toho zcela volnou disposicí, vyhovující provozně a soustřeďující hmoty ku středu.
Souměrnost budovy je výslednicí souměrného programu: oddělení energie a oddělení dráhové mají požadavky téměř stejné. Jejich dvorany i úřadovny jsou souměrně rozloženy po obou stranách centrálního hallu. Hlavní vchod je pro obě oddělení jež jsou do jisté míry na sobě vzájemně nezávislá) společný. Dva vchody vedlejší jsou přičleněny k vjezdům k zadním dvorům a zjednodušují tak vrátnou službu značně různorodého provozu.
Souterrain. Centrálně umístěný sál přednáškový a zároveň biograf jest určen v první řadě propagaci. Témuž účelu slouží veliké výstavní plochy pod dvoranou a okolními kancelářemi oddělení energie. Prostory tyto, jež budou částečně upraveny jako koje, souvisejí s přízemní částí krámu širokým schodištěm. Jinak je souterrain věnován potřebě vnitřního provozu (archivy, tresory, skladiště nálezů, lístků a tiskopisů, větrání a topení, atd.), skladištím materiálu pro instalace a části psychotechnického oddělení. Jediný dvůr v souterrainu je manipulačním prostorem s přilehlými denními garážemi provozních aut a s přístupem k oddělením, jež toho vyžadují. Auta jsou spouštěna výtahem. Lázně jsou určeny v první řadě pro zaměstnance a úřednictvo v kancelářích budovy zaměstnané.
Přízemí. Veliký vstupní hall, procházející čtyřmi hlavními patry, je komunikačním středem celé budovy. Schodiště je umístěno proti vchodu, dvorany pro styk s obecenstvem po jeho obou stranách. Touto jednoduchou osnovou je zaručena jasnost a provozní přehlednost. Krám je obrácen do předmostí a je, jak již řečeno, spojen se souterrainními výstavními místnostmi. Dvorany pro styk s obecenstvem jsou obklopeny úřadovnami spojenými s odpovídajícími místnostmi v souterrainu. Dvorana drah rozčleňuje jednu svou stěnu ve výdejny předplatních lístků, jichž hlavním požadavkem byl nepřetržitý proud obecenstva bez vracení a s východem co možná nejkratším. Oba postranní, zadní vchody jsou v první řadě určeny pro úřednictvo, mohou však v době návalu (koncem a začátkem měsíce) též odlehčiti hlavnímu vchodu. Tyto vedlejší vchody jsou, jak již bylo řečeno, pod dohledem vrátných. Vrátný severního vchodu kontroluje vedle přístupu k hlavní budově rovněž přístupy k nemocenské pokladně a k lázním. Vrátný jižního vchodu (k předmostí) má vedle hlavní budovy na starosti přístup k dílnám (dělnictvo), ke skladištím materiálu instalačního i elektroměrů, ke strážnici, zkušebně a laboratořím. Tímto vjezdem musí projeti veškerá auta k nákladnímu výtahu, spojujícímu úroveň ulice s úrovní dvora v souterrainu.
I. patro je do Bubenské třídy konsolovitě vyloženo. V těchto částech, převážně jednopatrových, jsou umístěny účtárny, jež tvoří veliké souvislé sály, pouze nízkými příčkami dělené. Jich rozložení na obvodu zastavené plochy jest spoluurčeno provozními souvislostmi s úřadovnami, rozloženými kolem dvoran v přízemí. Ostatní úřadovny v I. patře umístěné mají značný styk s obecenstvem. V tomto patře je též ústředna telefonní. Přímo s úřední budovou vlastně nesouvisejí první patra západní nízké části, obsahující elektrotechnické dílny a úřadovny magistrátu. Tyto mají dokonce zcela oddělený vchod v úrovni kostela, s níž jsou spojeny přemostěním. Vedle výhod disposičních přináší toto řešení další výhodu zveřejnění prostranství kolem kostela.
II, III. a IV. patro. Tato patra, jež jsou jádrem disposice, obsahují ostatní kanceláře Elektrických podniků. Systém vnitřních komunikací jest tu nejmarkantnější: hall ve středu, s oboustrannou galerií a hlavním schodištěm s přidruženými výtahy, vnitřní chodby sekundérně osvětlené a přímo větrané schodišti vedlejšími. Vedle elevátorů prostupují celou budovou čtyři šachty, soustřeďující stoupací vedení větrání (přívod a odsávání vzduchu) slaboproudné a silnoproudné kabely, ev. rourovou poštu a několik odpadů.
V. patro je pro nejbližší dobu reservou oddělením, jež se rychle vyvíjejí a jež teprve vznikají. Teras nad IV. patrem bude užíváno jako rekreačních prostor. Mohou tu býti malá hřiště a lehárny. V V. patře vyúsťují vzduchovodné kanály přívodně a odsávací.
VI. patro obsahuje místnosti pro osvěžení, a kuchyni s příslušenstvím.

Adolf Benš, Stavitel VIII, 1927, s. 85-87.


Literatura

Zdroj: Technická zpráva
Vložil: Jakub Potůček, 11.01.07
Návštěvnost: 44940 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.