Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Za Pankráckou pláň
Výměna názorů Víta Janouška, Josefa Pleskota a Tomáše Vícha

12.10. 2017, Vít Janoušek

 Vážený pane profesore Koucký
 Vážený pane architekte Pleskote

  Prosím Vás o odpověď do diskuze a to především k odůvodnění výstavby výškových budov na Pankrácké pláni: V uplynulých letech bylo požadováno od ekologických sdružení a spolků, aby neříkaly, že je něco ošklivé, ale aby hovořily o měřitelných parametrech stavby - takže my hovoříme o snížení výškového limitu Pankrácké pláně a Koucký a Pleskot hovoří o tom, že se jim mrakodrapy na Pankrácké pláni líbí a že jsou přesvědčeni, že mrakodrapy na Pankráckou pláň patří, aniž uvádějí jediné měřitelné odůvodnění proč by tomu tak mělo být...

  1) Jaké je tedy Vaše měřitelné odůvodnění?
Dovoluji si Vás upozornit, že z Pankráce a přilehlého okolí Budějovické, Táborské až ke staré radnici Prahy 4, magistrály nejen u ramp na Pankrác, městského okruhu se v běžné dopravní špičce stalo prakticky parkoviště. Projet přes Pankrác znamená zdržení půl hodiny i více. Zdůrazňuji, že nyní ještě nejsou v provozu budovy V-Tower, AB Main Point Pankrác, City Deco...

  2) Jak bude zajištěna dopravní obslužnost nových staveb a jak bude řešena doprava v jejich okolí?
Hodláte snad obklopit Pentagon Pankráce dálnicí? ...

  3) Myslíte si, že musím být architekt, abych dokázal seznat, že výškový limit kromě potenciálu území implikuje také potřebný objem dopravní obslužnosti, intenzitu dopravy i její dopady na životní prostředí v lokalitě? Nestačí na to selský rozum? ...

 Ing. Vít Janoušek,
 místopředseda Rady SOIP Praha 4,
 spolek Pověřený člen Petice proti OS RPKH (3.272 podpisů),
 Koordinátor komunitního projektu "Pankrácká pláň"

  .


15.10. 2017, Josef Pleskot
 
 Vážený pane inženýre Janoušku,

jako architekt sdílím názor svých předchůdců, kteří došli k závěru, že na Pankrácké pláni se má budovat město s výškovými budovami. Jak jistě víte, jde o koncepci starou téměř jedno století. Za celý svůj profesní život jsem si tuto vizi nezpochybnil odborným ani selským rozumem.
  Budování měst je proces dlouhodobý a neobejde se bez korekcí. To je pravda. Celé dlouhé dějiny stavby měst to dokazují. Dějiny Prahy také. Nikdy ale nesmí být opouštěna vize! Když se tak stane, vývoj se nezastaví, pouze se zbrzdí. A třeba i na dlouho.
  Jelikož bytostně věřím, že vize pankráckého města je správná, řídím se jí. Respektuji však při tom veškeré regulace, které existují a jsou dány především územním plánem, stavebním zákonem a i jinými, řekněme zvláštními, předpisy. V souvislosti s nimi musím absolvovat všechna povolení a souhlasy, které je potřeba často velmi složitě zdůvodňovat. Sem patří, jak jistě víte, i prokázání dopravních kapacit.
  S dopravou v Praze není vše v pořádku. O tom není pochyb. Rozhodně mám na její řešení svůj názor, ten ale spočívá spíše v její organizaci, než v jejím zkapacitňování. Jinými slovy se domnívám, že dopravní kapacity jsou omezovány špatnou organizací. Samozřejmě, že dobrá organizace se neobejde bez dobře organizovaných nadřazených dopravních systémů, které v Praze existují zatím pouze v torzálním stavu.
  Za návrhem bytové zástavby Park Kavčí hory si ve všech ohledech stojím.

  S pozdravem
  Josef Pleskot

  .


24.10. 2017, Vít Janoušek

  Vážený pane architekte Pleskote, ...

Děkuji Vám za Váš názor, který jste mi zaslal v předchozí odpovědi.
  ...
Tak jako tak jste mi nedokázal jediným měřitelným hodnocením prokázat tvrzení o nezbytností výškových budov na Pankráci. Vaše tvrzení jsou neměřitelná a tím pádem neprokazatelná. Ekologům a veřejnosti jste v minulosti vyčítali pojmy jako ošklivé, smrduté, rušící a přiměli jste nás uvažovat ekonometricky, vznikla zákonná procedura EIA - i když se snažíte práva veřejnosti v ní omezit. Začali jsme tedy používat matematiku, statistiku, kriteriální hodnocení, převlékli jsme se do obleků s kravatami a jednáme seriózně, měřitelně, v souladu se zákony.
  …
Informujeme Vás, že ve čtvrtek 19.10.2017 (i když se 4. mimořádné ZHMP nekonalo) jsme podali podnět Finančnímu výboru, Kontrolnímu výboru a Komisi pro dokončení MPP k pozastavení Manuálu Veřejných prostranství pro nesoulad s právní úpravou a ČN/EN; Manuálu participace veřejnosti pro nesoulad s právní úpravou, Aarhuskou úmluvou, Aalborskou chartou a pravidly; Oba manuály jsou schváleny pouze usnesením Rady, a proto nemohou být používány v rámci řízení DOSS - přesto se tak nezákonně děje. Metodika výškových limitů MPP není v souladu s rozhodnutím WHC UNESCO.

  S přáním pěkných dní,
  Ing. Vít Janoušek

  .


24. 10. 2017, Tomáš Vích

 Dobrý den,

nemohu výroky kolegy arch. Pleskota nechat bez komentáře. Na místo odpovědí na jednoduché praktické otázky volí silná slova jako víra a vize s vykřičníkem.
  Vize výškových staveb na Pankráci je dnes již dlouho překonanou modernistickou vizí územního plánování formulované tzv. Athénskou chartu 1933 se svými 95 tezemi a s rozhodující zásadou č. 82.: „Urbanismus je věda o třech a nikoli jen o dvou rozměrech. Jen přiřazením výškového rozměru lze řešit moderní dopravní problémy a stejně tak i problém rekreace využitím získaného volného prostoru."
  Vize modernistického výškového města je mezi odpovědnými urbanisty už minimálně od 90. let vyhodnocena jako neudržitelná a mrtvá. Od roku 2003 platí tzv. Nová Athénská charta. Revize modernismu začala v 60. letech v USA, v kolébce "skyline city" a postupnou motorizací se dostala v 70. a 80. letech do Evropy.
  Logicky došlo k návratu staronové vize. Vyhrál tzv. "Nový urbanismus", který po třicetileté modernistické odbočce do slepé ulice opět slaví vítězství a staví tisíci lety osvědčené, udržitelné, zdravé, tradiční, nízkopodlažní město krátkých vzdáleností. Jestli nemá Praha zamrznout ve vývoji, popř. se vydat zpět do Asie, je třeba zapomenout na pseudovědecké utopie 20. století a opustit nefunkční „funkcionalistické město“, které je obdobná fantasmagorie, jako diktatura proletariátu, a do 21. století už definitivně nepatří.
  Panu arch. Pleskotovi je třeba vzkázat, že jeho vize patří do muzea 20.století. Zdravá vize je základ zdravého světa a na tu nelze rezignovat. Nikdy!

  Krásný den ve zdravém městě,
  Tomáš Vích, architekt, urbanista, publicista, aktivista


04.11.17 05:00
Návštěvnost: 1088 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.